עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית סל התרופות, הוספת תרופה לסל, מערכת הבריאות, תקשורת, לחץ ציבורי של חולים (עבודה אקדמית מס. 1655)

‏390.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1655

סל התרופות - משפט ותקשורת

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הכנסה לסל התרופות של תרופות נגד מחלת הסרטן, תוך כדי השוואה בין תרופת ה"קיטרודה" שלא מצויה בסל הבריאות לעומת תרופה אחרת, תרופת ההרצפטין המאושרת בסל התרופות?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

משתנים תלוי 

משתנים בלתי תלויים

סל התרופות ומנגנון עדכון הסל

הצגת המנגנון הקיים

משפט משווה

קנדה

ארצות-הברית

אנגליה

סוגיות ובעיות בעדכון סל התרופות

החוק

התייחסותם של בתי-המשפט

התייחסותה של התקשורת

תרופת הקיטרודה (Keytruda) של Merck לטיפול בסרטן (מלנומה)

טבלה "קיטרודה" 

הוספת תרופה לסל – תרופת ההרצפטין לטיפול בסרטן 

שילוב של טכנולוגיות קיימות - האם טכנולוגיה חדשה?

דין רצוי הצגת המודל המוצע

סיכום

נספח

תרשים סל התרופות  

 

משרדי האוצר והבריאות הגיעו לסיכום לפיו יעמוד תקציב סל התרופות לשנת 2020 על 500 מיליון שקל. סכום זהה לתקציב בשנים 2019-2017. סגן שר הבריאות יעקב ליצמן התחייב להגדיל את התקציב ל-700 ואף ל-750 מיליון שקל, אך בשל העובדה שיש ממשלת מעבר לא אפשר לו לקיים את הבטחתו.

אפתח בתאור מקרה פרטי שיאיר את הסוגיה של סמינריון זה. א.ש. היא מורה ללשון מאיזור השרון, בת 48, נשואה עם שלושה ילדים. היא חלתה בסרטן ריאה גרורתי. היא לא הגיבה היטב לכימותרפיה ובעקבות מידע שהגיע אליה מרופאיה נחשפה ל"תרופת הפלא" קיטרודה מארה"ב. מאחר והתרופה לא אושרה בסל התרופות למחלה שלה התארגנה המשפחה לרכוש קיטרודה בדרכים לא דרכים בארה"ב במחיר של כ 150 אלף דולר לשנה (!) היא ומשפחתה נשאו עיניהם להחלטת ועדת סל התרופות ב. בשורת האיוב הגיעה כאשר ועדת סל התרופות החליטה שהתרופה האימונותרפית "קיטרודה" (KEYTRUDA) של חברת MSD, לטיפול בסרטן הריאות, קיבלה רק דירוג A8, שמשמעותו היא שהתרופה לא עולה לשלב הבא בוועדת הסל - לדיוני התיעדוף הסופיים בסל. בגלל הייחודיות של התרופה, מחירה מרקיע שחקים, והיא עולה כ-12,500 דולר לחודש וחולים רבים מתקשים להשיג אותה. כאמור, בשורת האיוב בקשר לתרופת הקיטורדה הגיעה עת ועדת סל התרופות לא הכלילה תרופת הקיטרודה בסל. הוועדה החליטה שלא להכניס לסל את התרופות "קיטרודה" (הקיימת בסל לשנת 2015 לטיפול במלנומה) שאושרה על ידי ה- FDA בארה"ב גם לטיפול בסרטן ריאות. חברי הוועדה התרשמו שאין די מידע קליני ומחקרי וכן ניסיון בתרופה, כדי להכניסה במחיר הנוכחי. (אפרתי).  

משפחתה של א.ש. תאלץ להמשיך לממן התרופה מכיסה ול"הבריחה" לארץ כמו אחרון העבריינים.

עדכון סל התרופות, ובעיקר הוספה של תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל התרופות, נהפכו לנושא להפגנות-מחאה ולעתירות לבית-המשפט. אמצעי התקשורת ממלאים תפקיד חשוב בהבלטת הנושא ובהעמדתו במקום גבוה בסדר-היום הלאומי, הפוליטי והחברתי. המנגנונים המתמודדים כיום עם הסוגיה של עדכון סל התרופות הינם חלקיים בלבד, וחסרים פתרונות לטיפול בסוגיות ובסערות הציבוריות המתעוררות סביב הדרישה להכנסת תרופה חדשה או טכנולוגיה חדשה לסל, וכן בכל הנוגע לשאלות איזה חולה יהיה זכאי לתרופה לאחר כניסתה לסל בהתוויות מסוימות ומוגבלות, ובאילו תנאים הוא יהיה זכאי לה. (לוקסנבורג).

הסמינריון בוחן את דרך הטיפול בסל התרופות במדינת-ישראל, ומציב במוקד את הבעיות במנגנון הקיים. הדיון סוקר את סל התרופות על כל היבטיו, ובפרט את המנגנון המסדיר את עדכונו. סל התרופות נבחן אל מול הדין החל על שירותי בריאות ציבוריים במדינות מערביות נוספות, ואל מול תהליך עדכונו של סל התרופות במדינות אלה. אדון, בין היתר, בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בהתייחסותם של בתי-המשפט בישראל לנושא של סל התרופות, וכן ביחסה המיוחד של התקשורת לדרישותיהם של חולים במקרים פרטניים. לבסוף, המחבר מגבש שורה של המלצות לשיפור הטיפול בעדכון סל התרופות, לרבות הקמת מנגנון משוכלל יותר, לצידה של ועדת סל התרופות, לצורך בחינת כל אמות-המידה הרלוונטיות לעדכון הסל.

בשנים האחרונות נהפך סל התרופות לנושא בוער הן במערכת הבריאות עצמה והן במערכת הפוליטית והמשפטית במדינת-ישראל. עדכון סל התרופות, ובעיקר הוספה של תרופות וטכנולוגיות חדשות לסל התרופות, נהפכו לנושא להפגנות-מחאה ולעתירות לבית-המשפט. לאמצעי התקשורת נועד גם-כן תפקיד חשוב בהבלטת הנושא ובהעמדתו במקום גבוה בסדר-

היום הלאומי, הפוליטי והחברתי. מטרתו של סמינריון זה היא לבחון את דרך הטיפול בסל התרופות במדינת-ישראל - את הבעיות במנגנון הקיים וכיצד ניתן להגיע למצב שבו הטיפול בסל התרופות יהיה מיטבי. מקרה הבוחן יהיה תרופת הקיטרודה היקרה לחולי סרטן.  

משתנים תלוי

הכנסה לסל התרופות של תרופה נגד מחלת הסרטן.

משתנים בלתי תלויים

- מחיר תרופת ה"קיטרודה" שלא מצויה בסל הבריאות .

- מחיר תרופת ההרצפטין המאושרת בסל התרופות.

לאור סקירה זו ניתן לומר כי בראייה לאומית הרואה את טובת הציבור, פעולתה של ועדת הסל במתכונת הפעולה הקיימת כיום אינה טובה מספיק בכל הנוגע לתיעדוף הטכנולוגיות החדשות ועדכון סל התרופות. בעייתו של חולה יחיד אשר אינו כלול בהתוויה לתרופה ספציפית מקבלת אומנם מענה חלקי באמצעות ועדות החריגים בקופות-החולים או באמצעות הֶסדרים מתחום הביטוח. אולם פרט למנגנונים חלקיים אלה חסרים כיום פתרונות לטיפול בסוגיות ובסערות הציבוריות המתעוררות סביב הדרישה להכנסת תרופה חדשה או טכנולוגיה חדשה לסל, וכן בכל הנוגע לשאלות איזה חולה יהיה זכאי לתרופה לאחר כניסתה של תרופה לסל בהתוויות מסוימות ומוגבלות, ובאילו תנאים הוא יהיה זכאי לה. הקושי בקבלת החלטות בנושאים אלה נובע, בין היתר, מהעיסוק הפופוליסטי והחד-צדדי של התקשורת בנושא המקצועי המורכב, וכן מהרגישות האנושית המובנת לציפיותיהם ולצורכיהם של חולים, אשר נוטים במקרים אחדים לדבוק ולתלות תקוות גם בטיפולים ובתרופות שאיכותם ויעילותם אינה מוכחת.

חלק מהסוגיות נידונו בבית-המשפט, והתקבלה בעניינן פסיקה ברורה, אך חלק גדול נותרו ללא מענה. השאלה אם שילוב של כמה טכנולוגיות קיימות הכלולות בסל הוא בגדר טכנולוגיה חדשה קיבלה את המענה הברור כי אין מדובר בטכנולוגיה חדשה. שאלת חובתה של הקופה לתת תרופה שאינה כלולה בסל הובהרה אף היא, ונקבע כי אין לקופה חובה כזו, אם כי ראוי לציין שבית-המשפט קבע שעל ועדות החריגים לפעול בהתאם לנהלים ברורים ובשקיפות מלאה. הלכה חשובה נוספת שנקבעה בבית-המשפט היא שבמקרים שבהם יש שירות בסל שאינו תרופה ואשר אין לו התוויות ברורות, לא הייתה כוונת המחוקק להקפיא את היקף השירות כפי שניתן במועד הקובע, אלא לאפשר לו להתרחב ולהתפתח בהתאם להתקדמות הרפואה. (לוקסנבורג).

סוגיות אחרות שהוצגו בחיבור, בין היתר דרך המעקב אחר התרופה הרצפטין, טרם הוכרעו, כגון שאלת ניגוד העניינים של רופא מטפל המשוכנע שטובתו של המטופל מחייבת מתן תרופה שאינה כלולה בסל, והשאלה אם תרופה הכלולה בסל שהשתנה לגביה המידע הקליני צריכה לקבל "תיעדוף מיוחד" ביחס לטכנולוגיות אחרות שטרם הוכנסו לסל. שאלות נוספות - כגון אופי העדכון בגין טכנולוגיות, מידת המעקב אחר הטמעת הטכנולוגיות בקופות, מעקב אחר השימוש בפועל בכספי התוספת ומעקב אחר התוצאות הקליניות של השימוש - נותרו עדיין פתוחות, וזאת בשל העדר מידע וחוסר שקיפות של התהליך כולו. כמו-כן נותרה עדיין פתוחה השאלה כיצד ועדה מקצועית, דוגמת ועדת סל התרופות, יכולה להתמודד עם לחצים כבדים של גורמים פוליטיים, של בעלי עניין (דוגמת חברות התרופות) ושל התקשורת, אשר נוטה בנושא זה לאמץ את עמדתם החד-צדדית של חלק מהחולים ובני משפחותיהם ושל התומכים בהגדלה ללא גבול של משאבי הסל. (Pollack )

אנו רואים חשיבות רבה בקידום דיון ציבורי מקיף, מקצועי ומעמיק יותר בסוגיות הללו, על-מנת לתת מענה הולם לשאלות הקשות המתעוררות. במסגרת דיון זה אנו ממליצים לעגן בחוק את ועדת הסל, אך בהרכב מצומצם יותר, מקצועי ובלתי-תלוי, ולעגן את דרכי פעולתה כך שתפעל באופן מתמשך ורציף לאורך כל השנה, ולא באופן חד-שנתי. כמו-כן אנו מציעים להקים לצד הוועדה גורם מקצועי, מחקרי, אשר יספק לוועדה נתונים אמינים בתחום האפידמיולוגי והכלכלי, ויוכל לקיים בקרה על השימוש בפועל בטכנולוגיות החדשות ועל ההוצאה הכספית בפועל של קופות-החולים. רק כך תוכל ועדת הסל לקבל החלטות מושכלות על-סמך ניתוח כולל של עלותן ותועלתן של הטכנולוגיות החדשות. כמו-כן מוצע למסד את דרך עבודתן של ועדות החריגים של הקופות בהתאם להמלצות של בית-הדין הארצי לעבודה. אנו ממליצים לבתי-החולים ולקופות-החולים לקבוע תהליך עבודה מסודר בנוגע לתרופות שאינן כלולות בסל, ולשתף את הרופאים בניסוחו ובהפעלתו. זאת, על-מנת לצמצם את הקושי שהרופא מתמודד עימו בנקודת הטיפול אל מול החולה היחיד. גם הביטוחים המשלימים מטעם קופות-החולים יכולים להוות חלק מהפתרון הכולל. (דוח בנק ישראל)

התקשורת נדרשת לאמץ אמות-מידה מקצועיות ואתיות גם בנושא טעון ורגשי זה, ולעשות מאמץ לדווח גם כאן באופן אובייקטיבי, זהיר ומקצועי, תוך מתן במה הוגנת

לעמדות השונות ולצרכים הרבים והמגוּונים של מערכת הבריאות, אשר אינם מתמצים רק בהגדלת סל התרופות. נקודת-המבט של חולה יחיד או של משפחתו היא אומנם חשובה ומובנת, אך אינה יכולה תמיד לקבוע את סדר העדיפויות הלאומי של מערכת הבריאות המורכבת ועתירת-ההוצאות. (דוח בנק ישראל)

מצגת סל התרופות

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2020)

בן-נון גבי, ברלוביץ יצחק ושני מרדכי. מערכת הבריאות בישראל.

ישראלי אברהם, חיניץ דוד "עדכון סל שירותי הבריאות" הרפואה 142(ב) 100

 

Pollack, Andrew May 29, 2015. "New Class of Drugs Shows More Promise in Treating Cancer I believe this drug was at Sheba Medical Center, the Ella Institute, in Israel.". New York Times. May 30, 2015.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות