עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית הגבלת חופש הביטוי בפלילים - ניתוח כלכלי - מודל הכלכלי של אי-ודאות (עבודה אקדמית מס. 1628)

‏290.00 ₪

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1628
עבודה סמינריונית הגבלת חופש הביטוי בפלילים  - ניתוח כלכלי - מודל הכלכלי של אי-ודאות

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הגבלת חופש הביטוי בפלילים?

 

חופש הביטוי במשפט הפלילי הישראלי זכה בשנים האחרונות לדיון משפטי מרתק בפסיקת בית המשפט העליון ובספרות המשפטית שבאה בעקבותיה. איסורים פליליים המגבילים ביטוי, כגון אלה שנקבעו בעברות ההמרדה וההסתה לגזענות, הועמדו למבחן המעשה, כאשר נדרש בית המשפט לפרש הוראות חוק במציאות המשפטית והפוליטית של השנים האחרונות. על רקע חשיבותו של חופש הביטוי, הציעו שופטי בית המשפט העליון דרכים פרשניות השואפות לתת חופש ביטוי מרבי, תוך מתן הגנה מפקת לאינטרסים המוגנים בעברות אלה. אחת המחלוקות המרכזיות בקשר לפרשנות של אותן עברות, הנתפסות כעברות התנהגותיות, נסבה על הכללתו של מבחן הסתברותי.

במרכז מחלוקת זו עומדת השאלה, אם ראוי שהמבחן ההסתברותי יהיה חלק בלתי נפרד ממרכיבי העברה ההתנהגותית. גישה אחת משיבה בחיוב ואילו גישה שנייה שוללת את החלתו של המבחן ההסתברותי ומציעה במקומו הגבלות תוכניות, שאינן כרוכות בהערכה הסתברותית, אלא מתמקדות בתוכן הביטוי והסכנה העולה ממנו.

 

טענה אחת העולה מאותה מחלוקת, מתייחסת לאופן שבו מבחן הסתברותי ישפיע על דרך קבלת ההחלטות של הדובר. הגישה התומכת בהגבלה תוכנית ודאית גורסת כי הכללתו של מבחן הסתברותי בתוך יסודות העברה תביא לידי המהלך השלילי הבא: דובר שונא סיכון, שאינו רוצה להפר את החוק, "מנע מהבעת דעות שאינן אסורות, רק בשל אי-הוודאות בדבר פליליות ההתבטאות, כאשר הימנעות זו תתעצם ככל שהביטוי יימצא בקרבת האיסור הפלילי. מהלך זה יביא לידי כך שהגבלת חופש הביטוי במשטר של מבחן הסתברותי הנעדר אפיון תוכני, תהיה חמורה ומצננת יותר מהגבלתו במשטר של הגבלה תוכנית וזאת למרות מטרתם המוצהרת של מצדדי המבחן ההסתברותי - הרחבת ההגנה על חופש הביטוי.

מטרת החיבור היא לבחון טיעון אחרון זה באמצעות המודל הכלכלי של אי- ודאות. מסקנת הניתוח הכלכלי תפריך את האינטואיציה שבבסיס הטיעון ותראה כי מבחן הסתברותי לא בהכרח מצמצם את חופש הביטוי בהשוואה להגבלה תוכנית. מסקנה זו תתחדד ככל שההתבטאות תיתפס כחריגה וחתרנית יותר.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

סעיף 133 ו-134 לחוק העונשין, ס"ח 226

מרדכי קרמניצר, "מהי הסתה אסורה", כוח המילים וחולשת הדעת (מיכאל קונפינו-עורך, עם עובד,) 100, ב מ' 106

 

Jeremy Benthham, A Fragment on Government and an Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Basil Blackwell Oxford, ) 430

 Meir Dan-Cohen, "Decision Rules and Conduct Rules: On Acoustic Separation in Criminal Law", 97(3,) Harv. L. Rev.625

Louis Kaplow, "Rules Versus Standards: An Economic Analysis", 42 Duke L. J.  557

 

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת