עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/במחיר שפוי:99-390 שח. 

הנחה 20 אחוז לימי הקורונה: על כל המאגר! קוד הקופון נמצא בסוף שאלת המחקר בתקציר העבודה האקדמית על ביטקוין ומשבר הקורונה

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

חוות דעת על מרצים

secure

        תוצאת תמונה עבור פפר       Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס

             תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

 

עבודה סמינריונית דיני צרכנות הדין המצוי והרצוי, הגנת הצרכן (עבודה אקדמית מס. 1627)

‏390.00 ₪

34 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1627
עבודה סמינריונית דיני צרכנות הדין המצוי והרצוי, הגנת הצרכן

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הגנת הצרכן והמגזר העסקי?

תוכן עניינים

א. מבוא

 

ב. ניתוח ביקורתי של הלכת ברזני נ' בזק

 

1. עיקרי דעת המיעוט - השופטת טובה שטרסברג-כהן

 

2 עיקרי דעת הרוב - הנשיא אהרן ברק

 

3 ניתוח ביקורתי של דעת הרוב

 

ג. תכלית חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ומטרותיו

 

ד. פרשנות מונחי משפט כלליים בחוק הגנת הצרכן: הטעיה צרכנית מול הטעיה חוזית ונזיקית

 

1. היקף תחולתו הראוי של המשפט האזרחי על חוק הגנת הצרכן

 

2. ההוראות החלות על סעד הפיצויים בתובענה ייצוגית צרכנית

 

3 סיכום

 

ביבליוגרפיה

 

חוק הגנת הצרכן, קובע מערכת הסדרים, שתכליתה להקנות לצרכנים מעמד מועדף בעסקות צרכניות. הזכויות המוקנות לצרכן בעסקה צרכנית עדיפות באופן יחסי על הזכויות הניתנות ללקוח בעסקה מקבילה, שאינה מוגדרת כעסקה צרכנית. העדפת הצרכנים עשויה להיתמך בסיבות מספר, וביניהן: מעמדו הנחות של הצרכן כלפי העוסק; כשל-שוק לגבי חלק מהעסקות הצרכניות; טיבן המיוחד של עסקות צרכניות; שיקולים חברתיים להעדפת המגזר הצרכני על המגזר העסקי. יהיו הסיבות אשר יהיו, המדיניות המשפטית שמכתיב החוק תכליתה להגן על עניינו של הצרכן ביחסיו עם המגזר הפרטי. קידום האינטרס הציבורי המובע בחוק אינו רק פונקציה של הוראות הדין המהותי בנושא, אלא גם פונקציה ישירה של משקלו של כל אחד מן הגורמים העשויים להביא לידי אכיפה אפקטיבית של החוק.

מטרתו של חיבור זה הינה לבחון את המדיניות המשפטית הנוהגת והרצויה באשר לפיקוח על אכיפת החוק על-ידי גורמים פרטיים, ובעיקר על-ידי המגזר העסקי. השאלות העיקריות שיידונו הן: האם יש יסוד משפטי והאם ראוי להרחיב את מעגל האוכפים של החוק ולכלול במסגרתו גם גופים עסקיים, המבקשים לתבוע מתחרים בגין הפרת החוק, וארגוני עוסקים? שאלות אלה טרם לובנו כראוי בפסיקה ובספרות המקומיות; פסקי-הדין שנגעו בעניין לא הוכרעו במתכונת אחידה, ולעיתים אף באופן סותר3.

המגזר העסקי עשוי להשתלב במרחב האוכפים הפרטיים כאוכף בעל משאבי אכיפה ניכרים וכבעל אינטרס כלכלי משמעותי במניעת הפרתו של החוק. ברור, שככל שמעגל המפקחים הפרטיים על קיומו של החוק יהיה רחב יותר, כן תועמק אכיפת החוק. אולם, הגברת האכיפה תבוא על-חשבונו של המגזר העסקי, שעליו מטיל החוק ממילא חבויות מיוחדות בעסקות צרכניות.

מצגת רפרט צרכנות פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

בעבודה כ 20 מקורות אקדמיים תקניים בעברית ובאנגלית

נתנאל מונדר חוק הגנת הצרכן ותקנותיו - הדין, ההלכה, התיאוריה והמעשה, הוצאת אוצר המשפט (ספטמבר 2017)

אביאל פלינט, חגי ויניצקי תובענות ייצוגיות, הוצאת "נבו" (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות