עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית חזקת החפות - עבר פלילי ללא הרשעה - סמינריון בדיני עונשין (עבודה אקדמית מס. 1612)

‏290.00 ₪

37 עמודים. 

עבודה אקדמית מספר 1612
עבודה סמינריונית חזקת החפות - עבר פלילי ללא הרשעה - סמינריון בדיני עונשין

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי עבר פלילי ללא הרשעה?

תוכן עניינים 

מבוא.

עבר פלילי ללא הרשעה. 

זכות השימוע לפני העמדה לדין. 

מה המשמעות של יישום הזכות במשפט הפלילי - יתרונות וחסרונות.. 

מאזן הכוחות (העברת הכח מבית המשפט לתביעה) יישום החוק. 

מה מעמדם של נפגעי עבירה בהליך?. 

חוק זכויות נפגעי עבירה והשלכתו האפשרית על מעמד הקורבן. 

מתי לא תחול חובת השימוע ?. 

משפט משווה. 

אירופה. 

אנגליה. 

ארה"ב. 

הדין והפסיקה העדכנית בנושא השימוע. 

השימוע שערך היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, עם הנשיא משה קצב. 

מחלוקת בפסיקת בתי משפט השלום ובתי המשפט המחוזיים לגבי משמעות הגשת כתב אישום ללא שימוע  

סיכום.

ביבליוגרפיה. 

 

על מהותה של חזקת החפות ועל הקשר בינה לבין שלטון החוק וכבוד האדם במדינה יהודית ודמוקרטית עמד השופט חיים כהן כבר לפני כארבעים שנה בדעת המיעוט שלו בפסק דין גולד:

 

אחד ממושגי-היסוד של שלטון-החוק הוא שאין לייחס לאדם מעשה פלילי כל עוד לא הוכחה ונקבעה אשמתו בהליכים שיפוטיים כדין. מדינות אשר בהן רשאית רשות מינהלית לקבוע אשמתו הפלילית של אדם, ללא הליך שיפוטי - אותם מושגי יסוד של שלטון-החוק מהן הם והלאה, ובל יהא חלקנו עמהן. אחת מזכויות-היסוד של האדם, המוכרות בכל מדינה ששלטון-החוק שולט בה, היא שכל אישום בפלילים יישמע ויתבהר במשפט הוגן ופומבי, וכל עוד לא הוכרע בו על-ידי בית-משפט מוסמך, אין האישום מוכיח נגדו ולא כלום, והוא נחשב לחף מכל פשע (ראה הסעיפים 10 ו-11 להצהרה האוניברסלית של האומות המאוחדות על זכויות-האדם). והדברים יסודיים עד מאד, והם פשוטים וגלויים וידועים לכל בר-בי-רב.

 

האישום הוא אישום, החקירה היא חקירה, וההעמדה-לדין העמדה-לדין, וכבודם ומשקלם וחומרתם במקומם מונחים. אבל תהא אשר תהא מידת האמון שמותר ואפשר לייחסו להם, ויהיו אשר יהיו המסקנות שמותר ואפשר להסיק מהם - דבר אחד אין בהם, ואינו יכול מטבע ברייתם לעולם להיות בהם, והוא הוכחה או קביעה של עשיית מעשה פלילי בידי מאן-דהו.

... זכות היסוד שבחזקת-זכאי ניתנת לאדם לא רק כדי שלא ייענש כל עוד לא נשפט, אלא גם כדי שכבודו ושמו הטוב וכל יתר זכויותיו האישיות והחמריות לא ייפגעו, בשל מעשהו הפלילי, במאומה, כל עוד לא נשפט. ...

רק כדי שלא יעלה חשד בלב איש ... כאילו זקוקים אנחנו דוקא למסורת המשפטית האנגלית ולמוסר האומות בנות-ימינו, לשם קביעת מושגי-יסוד שכאלה, אוסיף בדרך אגב, שמצוות עשה, בצדק תשפוט עמיתך (ויקרא, י"ט, ט"ו), הובנה ופורשה... שהצדק אשר רשות מינהלית מצווה לנהוג בו, היא העמדת האדם החזקת זכאי; רק כשאין עוד ספק סביר באשמתו, מחמת שנתחייב בדינו בכל דקדוקי ההלכה, אינה עומדת לו חזקה זו עוד. 5

 

קביעת בית המשפט העליון בפסק דין אייזנברג, שעליה הסתמך בית המשפט בפסק הדין בעניין יתום, כמו בפסקי הדין בעניין השר אריה דרעי7 וסגן השר רפאל פנחסי8, כי אפילו בלא חוק הקובע זאת "אין לזהות עבר פלילי לעניין מינויו של אדם עם הרשעה פלילית"9, וכי לעניין מינוי חל "כלל הראיה המנהלית", שעל פיו רשות שלטונית רשאית לבסס ממצא על ראיה אם הראיה, בשים לב לנסיבותיה, היא כזו "אשר כל אדם סביר היה רואה אותה כבעלת ערך הוכחתי והיה סומך עליה"10, אינה מתיישבת עם מהותה של חזקת החפות כזכות יסוד. חזקת החפות, כעולה גם מדבריו החדים של השופט חיים כהן, אינה רק כלל ראייתי החל במשפטים פליליים11. הזכות לכבוד האדם נפגעת כאשר אדם מוכרז כעבריין על ידי רשות שלטונית, ולא כל שכן כשמוטלות עליו סנקציות בגין העבריינות המיוחסת לו.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א'-ג' (מהדורה שלישית).

 דין-וחשבון ועדת החקירה לעניין שיטות החקירה של שירות הביטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת (תשמ"ח) (פורסם בספר לנדוי (א' ברק וא' מזוז - עורכים, תשנ"ה, כרך א) 269) בע' 328).

 

  בג"ץ הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד נג(4) 817, 828-826, 834

  בג"ץ אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון ואח'; אורן נ' שר הבינוי והשיכון ואח', פ"ד מז(2) 229 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות