עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון בדיני חוזים - הלקונה (חסר): השלמת לאקונה לפי כללי פרשנות חוזים, תיקון הלכת אפרופים 2020, סעיף 61(ב) לחוק החוזים (עבודה אקדמית מס. 1583)

‏290.00 ₪

37 עמודים. 

עבודה אקדמית מספר 1583

סמינריון בדיני חוזים - הלקונה (חסר): השלמת לאקונה לפי כללי פרשנות חוזים, תיקון הלכת אפרופים 2020, סעיף 61(ב) לחוק החוזים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השלמת לאקונה לפי כללי פרשנות חוזים?

תוכן עניינים

מבוא

התפתחות דיני החוזים בפסיקה ובהליך הפרשני

היסטוריה : מן ה BGB ועד החוזה המודרני

מהו חוזה?

היסטוריה של דיני החוזים בישראל ופרשנותם

נוב' 2019 הלכת אפרופים שבה למדוכה

דרכי פרשנות

הלקונה (חסר) בדיני חוזים

השלמת לאקונה לפי כללי פרשנות חוזים

חסר ושתיקה

חסר בחוזה וחוזה לא ראוי

חסר בחוזה וחוסר ודאות בו

חסר בחוזה וחוזה ובו הוראות להשלמתו

חסר ויתר

אי-שלמות הנוגדת התכלית הסובייקטיבית והאובייקטיבית

בכל חוזה יש חסר

סיבת החסר: אירוע שניתן היה לצפותו ולא נצפה מראש

כיצד משלימים חסר בחוזה

החסר והשלמתו

ערוצי ההשלמה

נוהג כמקור השלמה

נוהג הקיים בין הצדדים

הדין הדיספוזיטיבי כמקור השלמה

השלמת חסר לאחר חקיקתו של חוק החוזים (חלק כללי): עקרון תום הלב

סעיף 39 לחוק החוזים : קיום חיובי החוזה בתום לב

פרשנות תום לב בקיום חוזה

סעיף 61ב: טסט קייס על פרישת עקרון תום הלב על סוגיות לבר חוזיות: חובת תום הלב בדיני עבודה:

האם קיימת חובת גילוי בדבר היריון בעת קבלה לעבודה?

סיכום

ביבליוגרפיה

סמינריון זה עוסק בדיני חוזים: הלקונה (חסר): השלמת לאקונה לפי כללי פרשנות חוזים. ההבחנה הבסיסית בין פרשנות להשלמת חסר מקובלת גם בחוזים. אנחנו מבחינים בין פרשנות במובן הצר (שעניינה מתן תוכן ללשון החוזה) לבין פרשנות במובן הרחב (שעניינה השלמת חסר בחוזה) [1]

פרשנות טקסט נורמטיבי והשלמת חסר (לאקונה – lacunae) הן שתי פעילויות נורמטיביות נפרדות ושונות  בפרשנות הטקסט הפרשן נותן מובן לטקסט. הוא שולף מתוך מגוון המשמעויות הלשוניות של הטקסט את משמעותו המשפטית . הפרשן אינו "מתקן" את הטקסט. הוא אינו מוסיף עליו ואינו גורע ממנו. הטקסט הוא נתון, שאין הפרשן משנה בו דבר. לעומת זאת בהשלמת חסר בטקסט נורמטיבי הפרשן מוסיף לטקסט את שחסר בו. אמת, לשם קביעת קיומו של חסר, על הפרשן לפרש את הטקסט . לא כל שתיקה בטקסט מצביעה על חסר בו . כאשר פרי הפעילות הפרשנית – שעניינה מתן מובן לטקסט – מביא את הפרשן לידי מסקנה כי הטקסט חסר, בא שלב השלמתו. בשלב ההשלמה הפרשן מוסיף לטקסט הקיים טקסט חדש, המשלים את החסר בטקסט.

החוק הישראלי מכיר בכוחו של השופט להשלים חסר בחקיקה. דבר זה נקבע בעבר בסימן 46 לדבר המלך במועצתו . כיום מוסדרת סמכות זו בחוק יסודות המשפט, תש"ם1980-, הקובע :

"ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל".

ביבליוגרפיה לדוג': (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גבריאלה שלו, אפרים צמח דיני חוזים. מהדורה רביעית, הוצאת נבו (2019)
א' ברק פרשנות במשפט, כרך ד, פרשנות החוזה (נבו)

ש' לרנר "דיני חוזים-מגמות והערכה",משפטים כא 41-6,33

ע"א נוה-עם ברמת גן בע"מ (פירוק מרצון) נ' יעקובסון, פ"ד לח(1) 740

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות