עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית פיצויים עונשיים (עבודה אקדמית מס. 1581)

‏290.00 ₪

27 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1581

עבודה סמינריונית פיצויים עונשיים

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי פיצויים עונשיים?

תוכן עניינים

מבוא. 

בתי המשפט נמנעים מפסיקת פיצויים עונשיים.. 

פיצויים עונשיים בישראל. 

על ההבדל בין פיצוי בגין נזק לא ממוני, פיצויים עונשיים ופיצויים מוגברים.. 

מהם המקרים בהם ייתבעו פיצויים עונשיים או מוגברים?. 

האם פסיקת פיצויים עונשיים בהליך אזרחי במקרה של הרשעה בפלילים היא מידתית?. 

מהו המקרה החריג והראוי לגינוי בו יפסוק ביהמ"ש פיצויים עונשיים?. 

השלכות של השמדה ושיבוש ראיות במשפט האנגלו אמריקאי 

פיצויים עונשיים במשפט האנגלו - אמריקאי 

פסיקת פיצויים עונשיים עקב פגיעה מכוונת בראיות. 

סיכום

ביבליוגרפיה.

 

לצורך עבודה זו הגדרתי את דוקטרינת התשלום העונשי כך: מוסד משפטי שמכוחו רשאי בית משפט  אזרחי בהליך נתבע לחייב לשלם לתובע או לגוף 

ציבורי סכום כסף, שתכליתו המוצהרת היא להעניש את הנתבע . בפסיקת בית המשפט העליון נקבע לא אחת, כי לבתי המשפט בישראל סמכות לפסוק פיצויים עונשיים בדיני נזיקין[1] בית המשפט בפרשת אטינגר הכיר בסמכות בית המשפט לפסוק פיצויים עונשיים ועמד על ההיבט העונשי ההרתעתי של הפיצויים העונשיים במשפט האזרחי.

על אף הסמכות המוקנית על פי ההלכה הפסוקה נמנעים בתי המשפט הדיוניים מפסיקת פיצויים עונשיים. גם במקרים בהם היה מקום לפסוק פיצויים מוגברים בשל פגיעה קשה בזכויות חוקתיות נוקטים בתי במשפט מידה של קומץ יד מטעמים בלתי מובנים[2] תוך שהם נמנעים מלעשות שימוש במונח פיצויים עונשיים.

בעבר נזקק בית המשפט העליון לשאלת הדין הראוי באשר לפסיקת פיצויים עונשיים בהליך האזרחי בעקבות הרשעה בהליך פלילי. בפרשת פלוני [3] נדונה בקשת רשות ערעור של קטינה אשר הוטרדה מינית על ידי הנתבע אשר הורשע[4] בביצוע מעשה מגונה על פי הודאתו, ונגזרו עליו שלוש שנות מאסר בפועל, שנתיים מאסר על תנאי ופיצוי בסך 5,000 ₪. בעקבות ההרשעה הפלילית הגישו הקטינה והוריה תביעת נזיקין נגד המשיב בגין הנזקים שנגרמו לקטינה ולהם בעקבות האירוע. התביעה נסמכה על פסק הדין בהליך הפלילי[5].

בית המשפט השלום והמחוזי סירבו לפסוק פיצויים עונשיים והסתפקו בפיצוי בגין הנזק הלא ממוני בסך 146,000 ₪ בכדי "להשיב את המצב לקדמותו".

בשורה של חוקים רבים הכיר המחוקק בזכותו של ניזוק להיפרע נזק שאינו נזק ממוני[7] בהליכים משפטיים. במקרים מסויימים ראה המחוקק לחייב מזיק בפיצויים לדוגמא אף ללא צורך בהוכחת נזק[8]. בתזכיר הצ"ח דיני ממונות הוצע להסמיך את בית המשפט לפסוק פיצויים מוגברים או פיצויים לדוגמא[9].

סעיף 76 תזכיר הצעת חוק דיני ממונות, כולל הוראה לפיה "בית המשפט רשאי לפסוק לנפגע פיצויים שאינם תלויים בנזק, אם מצא שההפרה נעשתה בזדון" (סעיף 462 לתזכיר, שכותרתו "פיצויים לדוגמא"). בדברי ההסבר לתזכיר הצעת החוק נאמר כי סעיף זה מקנה לבית המשפט סמכות לפסוק "פיצויים לדוגמא (המוכרים גם בשם 'פיצויים עונשיים'), אשר אינם תלויים בנזק". תשלום מעין זה יפסק "רק במקרים חמורים במיוחד, בהם הוכח שהמפר נהג בזדון"[10].

 לפקודת הנזיקין[נוסח חדש] קובע כי אם "סבל התובע נזק, יינתנו פיצויים רק בשל אותו נזק שעלול לבוא באורח טבעי במהלכם הרגיל של הדברים ושבא במישרין מעוולת הנתבע". אמת המידה הכללית לפיצוי נזיקין היא, מה דרוש לשם השבת המצב במידה האפשרית לקדמותו" משמע, חובתו של המזיק באמצעות מתן פיצויים כספיים לניזוק היא להשיב אותו אל המצב בו הוא היה אלמלא התרחש הנזק ואלמלא ניזוק[11].

 ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

רונן פרי ויהודה אדר, פיצויים עונשיים בתביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים. בדלתיים פתוחות, 27, 43-44

סעיף 42א לפקודת הראיות (נוסח חדש)

פקודת הנזיקין [נוסח חדש], חוק האחריות למוצרים פגומים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים  

County of Solnao v. Delancy, et al., 264 Cal. Rptr. 721 

 Viviano v. CBS, Inc 126 - App. Div.  certif. 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות