עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה סמינריונית פיצויים עונשיים במשפט האזרחי (עבודה אקדמית מס. 1578)

‏290.00 ₪

25 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1578

עבודה סמינריונית פיצויים עונשיים במשפט האזרחי

 

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי פיצויים עונשיים במשפט האזרחי?

תוכן 

 מבוא

 בתי המשפט נמנעים מפסיקת פיצויים עונשיים 

 פיצויים עונשיים בישראל. 7 

 על ההבדל בין פיצוי בגין נזק לא ממוני, פיצויים עונשיים ופיצויים מוגברים.. 9 

 מהם המקרים בהם ייתבעו פיצויים עונשיים או מוגברים    ?. 12 

 האם פסיקת פיצויים עונשיים בהליך אזרחי במקרה של הרשעה בפלילים היא מידתית    ?. 15 

 מהו המקרה החריג והראוי לגינוי בו יפסוק ביהמ"ש פיצויים עונשיים ?. 16 

 השלכות של השמדה ושיבוש ראיות במשפט האנגלו אמריקאי 18 

 פיצויים עונשיים במשפט האנגלו - אמריקאי 20 

 פסיקת פיצויים עונשיים עקב פגיעה מכוונת בראיות. 22

 סיכום.. 23

 ביבליוגרפיה

מושא המחקר הוא הדוקטרינה האנגלו  אמריקנית- הידועה בשם Punitive Damages,

והמוכרת בדיני החוזים והנזיקין הישראליים בכינוי "פיצויים עונשיים". מוסד משפטי זה מאפשר לבית משפט הדן בעניין אזרחי להטיל על נתבע סנקציה כספית בשיעור שיראה לנכון, מתוך מגמה מוצהרת להענישועל התנהגות שיש בה משום פגיעה מחפירה בזכויות התובע . הגדרת שאלת המחקר של המחקר משמו כעולה ,  במרכזו עומדת שאלת מקומו של התשלום העונשי כסנקציה במסגרת דיני החוזים. שאלה זו מתעוררת לאור העובדה שברובן המכריע של שיטות המשפט בהן מוכר מוסד התשלומים העונשיים  , נוהג כלל הלכתי מסורתי על  האוסר פסיקת תשלום עונשי בתביעות שעילתן חוזית  בחיבור) זה: "הכלל האוסר"(. הלכה זו ,   תלאורה פועלש ככל הנראה גם 

הפסיקה הישראלית  את תחולת המגביל , הדוקטרינה לתביעות מדיני הנזיקין  .בלבד מטרתו העיקרית של המחקר היא, במישור התיאורי,  לברר באיזו מידה הכלל האוסר אכן מושרש בדין הנוהג. במישור ביקורתי-העיוני בוחן המחקר את שאלת ההצדקה לקיומו של כלל זה, ואת שאלת מקומו הראוי של  

התשלום העונשי כסנקציה במשפט האזרחי בכלל , ובדיני החוזים בפרט   . שמו של המחקר      שמו של המחקר נבחר בקפידה, והוא מצביע על  שלוש נקודות שראוי להדגישן, התשלום העונשי איננו סנקציה חוזית ) שמקורה בהסכמת הצדדים בחוזה שביניהם( אלא סנקציה שמקורה בדין. ,שנית על פי רוב  התשלום העונשי אינו נפסק בגין  הפרת חיוב הבדיד (discrete) של הנתבע )הפרת חוזה,  מעשה נזיקין,  וכיו"ב(  אלא בא בתגובה לדפוס התנהגות 

אנטי-חברתי הנלמד מרצף של התנהגויות פסולות )ביניהן גם הפרת חיוב(.  לשון אחר,  גם כשהוא מופעל במסגרת סכסוך אזרחי שמקורו בהפרת חוזה, התשלום העונשי אינו סנקציה על הפרת החוזה אלא על "התנהגות מחפירה"  של מפר החוזה, הנלמדת הן מהפרת החוזה והן מנסיבות וארועים אחרים שקדמו לה או באו בעקבותיה.

 ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

פקודת הנזיקין [נוסח חדש], חוק האחריות למוצרים פגומים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)

חוק תובענות ייצוגיות  

תזכיר הצעת חוק דיני ממונות

 

קנת מן, "סנקציות אזרחיות עונשיות" עיוני משפט  , טז, 243 .

רונן פרי ויהודה אדרפיצויים עונשיים בתביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים. בדלתיים פתוחות, 27, 43-44 

"פיצויים עונשיים בארצות הברית:השמיים הם כבר לא הגבול," חדשות עין משפט לשנת המשפט תשס"ג, גליונות 1-49 , רמת גן, עין משפט, 357, בעמוד 361. 

אהרון ברק, "הערכת הפיצויים בנזקי גוף: דין הנזיקין המצוי והרצוי"עיוני משפט, ט, 243.  

  

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות