עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

סמינריון זכות הטיעון במשפט זמן העלאת הטענה (עבודה אקדמית מס. 1560)


‏290.00 ₪

35 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1560
סמינריון זכות הטיעון במשפט זמן העלאת הטענה

תוכן עניינים

מבוא.. 3

הרלוונטיות של מועד הטיעון. 5

מוקדם מול מאוחר. 5

מניעת הליך הוגן. 6

החלטה על בסיס נתונים חלקיים.. 8

פגיעה באמון הציבור ברשות.. 8

טעמי ביטחון. 16

סיכום.. 32

ביבליוגרפיה. 34

  

זכות הטיעון - זכותו של אדם להעלות טענותיו לפני רשויות השלטון, המבקשות להחליט בעניינו. זכות זו מוכרת ברוב מדינות העולם המערבי.[1] העוסקים בזכות זו מוצאים לה שורשים עמוקים - היסטוריים, חוקתיים, דתיים ואחרים. כך, למשל, חזר ה- Bench King's האנגלי, במאה השמונה עשרה, עד לימי בראשית, ודבריו צוטטו וחזרו וצוטטו: even God himself did..."

"not pass sentence upon Adam before he was called to make his defense.[2] אחרים חוזרים לכתבים רומיים ואחרים[3] או למגנה כרטה[4]. בארצות הברית פורשו התיקון החמישי והתיקון הארבעה עשר לחוקה כמעניקים זכות זו.[5] גם בבית-המשפט העליון בישראל מוכרת הזכות כזכות-יסוד.[6] כן הזכיר בג"ץ, כמקורות לקיום הזכות (לבד מן העובדה שנקלטה מן המשפט האנגלי), עקרונות של צדק והגינות [7] ואת מורשת ישראל.[8]

זכות הטיעון התגבשה במשפט האנגלי במסגרת "עיקרי הצדק הטבעי": הכלל בדבר איסור משוא פנים, לרבות הכלל בדבר איסור ניגוד עניינים, והכלל בדבר הזכות להישמע.[9] בית-המשפט העליון הישראלי אימץ שני כללים אלו, אך השכיל להיפרד בפועל מן המשפט האנגלי ומן ההגבלות וההבחנות שנקבעו בו לעניין תחולתה של זכות הטיעון והיקפה.[10] במשפט הישראלי נוצרה, כבר בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה, תורה עצמאית של זכות טיעון - הכלל שקבע השופט זילברג בבג"צ ברמן: "לא יורשה גוף אדמיניסטרטיבי... לפגוע באזרח פגיעת גוף, רכוש, מקצוע, מעמד וכיוצא בזה, אלא-אם-כן ניתנה לנפגע הזדמנות הוגנת להשמעת הגנתו בפני הפגיעה העתידה".[11] נקל להבין מדוע זכות הטיעון מוכרת, ולא רק אצלנו, כאחת מ"עמודי התווך של הפרוצדורה המינהלית".[12] הצורך בקיומה של זכות טיעון במדינה הביורוקרטית המודרנית הוא רב-פנים. שלוש הצדקות מרכזיות לקיומה של הזכות מוצגות בבג"צ שפירא:

 

ראשית, היא באה לעשות צדק עם בני אדם, שהאינטרס שלהם עשוי להיפגע מההחלטה; [13]שנית, היא באה לחדד ולגבש, בדרך של יצירת "סכסוך" (lis) בין גורמים מעוניינים שונים, את עיקר הבעייתיות, באופן שהגוף המחליט יוכל לראות את הבעיה על השלכותיה השונות, ובכך להגיע להחלטה נכונה ומאוזנת;[14]שלישית, היא באה להבטיח קביעת משטר של הגינות ויושר בפעולותיה של הרשות השלטונית, ובכך אף להבטיח את אמון הציבור בפעולותיה.[15]

 

בית-המשפט העליון בישראל אומנם הכריז לא אחת כי זכות הטיעון משמעה טיעון מוקדם, אולם ניתן למצוא בפסיקתו גם אמירות שלפיהן, לכאורה, יש לזכות הטיעון המאוחרת מעמד שווה ערך לזה של הזכות המוקדמת.[16] פסק-הדין בבג"צ באקי,[17] שניתן לאחרונה, עשוי להצביע על נטישתה המבורכת של מגמה זו.

הרלוונטיות של מועד הטיעון

מוקדם מול מאוחר

התזה שאין לתת משמעות מיוחדת לזכות הטיעון איננה בלתי אפשרית, על-פי תזה זו, די אם ניתנה הזדמנות לטעון במועד כלשהו והטענות נשמעו באוזן חפצה, תוך נכונות לשנות עמדות והחלטות, אם היה בטענות ממש. תזה זו לא התקבלה מעולם בישראל.[18] בפסקי-דין לא מעטים של בית-המשפט העליון הישראלי מוגדרת זכות הטיעון ככוללת יסוד של עיתוי מוקדם, אם כי יש לציין כי בפסקי-דין אלו עמדו לביקורת הליכים שחסרו כל טיעון, ולא נדונה, חזיתית, שאלת עיתויו.[19]

כאשר הועמד בית-המשפט לפני סיטואציה עובדתית שכללה טיעון מאוחר, היה בית-המשפט זהיר יותר בקביעותיו. בבג"צ סרטי נח נפסלה אמנם החלטה שניתנה בלא טיעון מוקדם, אך כל השופטים נמנעו מלקבוע כלל בעל תחולה אוניברסלית והזכירו במפורש נסיבות שלא היו מצדיקות פסילה.[20]

בבג"צ קוואסמה ובפרשת המגורשים בולטת עוד יותר הגישה הדו-משמעית. בבג"צ קוואסמה קבע השופט לנדוי כי הפירוש הנכון לתקנה 112(8) לתקנות ההגנה, שעניינה גירוש, הוא כי יש לתת זכות לטעון לפני ביצוע הגירוש.[21] לעומת זאת, הוא קבע ש"התרופה הנכונה לתיקון המעוות היא בהחזרת המצב לקדמותו, כלומר, העמדת העותרים במצב שבו היו נמצאים, אלמלא נשללה מהם זכות הפנייה לוועדה"

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרכים א-ד (הוצאת הקריה האקדמית אונו)‏

בג"צ גינגולד נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד לה (2) 649

בג"צ ברמן ואח' נ' שר הפנים, פ"ד יב 1493

בג"צ קוואסמה ואח' נ' שר הביטחון ואח', פ"ד לה (3) 115 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)