עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

סמינריון זכות העכבון בחוזה מכר מסחרי הדין הרצוי בדגש על עכבון בנקאי (עבודה אקדמית מס. 1557)


‏390.00 ₪

43 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1557
סמינריון זכות העכבון בחוזה מכר מסחרי הדין הרצוי בדגש על עכבון בנקאי

מקורות חוקיים לעכבון הבנקאי

  • ס' 19 לחוק החוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970 – במקרה של הפרת חוזה מול הבנק.
  • ס' 12 לחוק השליחות, תשכ"ה – 1965 – ביחס לפעולות בהם פעל הבנק כשלוח של הלקוח.
  • ס' 9 לחוק השומרים, תשכ"ז – 1967 – במקרה בו ללקוח ישנה כספת בנקאית (הבנק שומר על הנכסים בכספת).
  • ס' 11 לחוק המיטלטלין, תשל"א – 1971- אינו מקור עצמאי, אלא קובע כיצד ממים את הזכות אחרי שקמה.
  • החוזה הבנקאי – הבנק יוצר לעצמו זכות עיכבון מעבר לסעיפים אלו, לא חייב להיות כפוף לתנאים בסעיפים הנ"ל.הבנק מכניס סעיף עיכבון בחוזה.

 

עיכבון רגיל מול עיכבון בנקאי

קיימים 2 הבדלים עיקריים בין עיכבון רגיל בשל חוב לבין עיכבון בנקאי:

1. הבנק המעכב יכול להחזיק בנכסי החייב בלי זיקה מיוחדת בין הנכס לחיוב.

2. הבנק יכול לשמור לעצמו את הזכות לא רק להחזיק בנכס , ולסרב להחזירו אלא גם למכור וכך לפרוע את חובו של החייב.

קושי משפטי אחד בדבר עיכוב כספי הלקוח, כיוון שאלו יחסי לווה מלווה, הלקוח כאילו הלווה את הבעלות בכספים לבנק ולכן לא ניתן לעכב את זכותו של הלקוח לקבל את כספו חזרה. פס"ד היועמ"ש נ' בל"ל מבחין בין עיכוב לעיכבון. בעוד "עיכבון" הינו מושג קנייני "עיכוב" מתחום דיני החיובים, כלומר, השהיית החיוב.

קושי נוסף הוא במקרה והבנק רוצה לבצע עיכבון לאחד מהשותפים בחשבון משותף בגין חוב פרטי, נשאלת השאלה על איזה חלק, אם בכלל יבוצע העיכוב הבנקאי? במידה וזהו עיכבון קנייני ניתן לעכב רק את החלק הקנייני של השותף החייב.

זכות העיכבון בעת פשיטת רגל

במקרה של פשיטת רגל של לקוח, שהבנק אחד מנושיו זכות העיכבון מקנה לבנק עדיפות על פני נושים אחרים. הבנק נחשב "לנושה מובטח" לגבי הנכס שכבר קיים ברשותו.

סעיף 11לחוק המיטלטלין, תשל"א-1971, המגדיר בסעיף-קטן (א) את העיכבון ובהמשך קבועים בסעיף זה כללים שונים לגבי היקפה והפעלתה של הזכות. סעיף זה בשילוב עם סעיף 1לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, לפיו בעל עיכבון הוא "נושה מובטח" .

עכבון בנקאי לעומת קיזוז

העיכבון הוא זכות על-פי דין לעכב נכס של הזולת כערובה לחיוב עד שיסולק החיוב[1]. הוראות חוק שונות בדין האזרחי מעניקות לנושה זכות זו, כגון נפגע הרשאי לעכב נכס של המפר שהגיע אליו עקב ההסכם[2]: מוכר רשאי לעכב ברשותו ממכר שהבעלות בו עברה לקונה[3]; שלוח זכאי לעכב נכס שנמסר לו עקב השליחות, אם השולח חב לו מאומה[4] ועוד.

די בעיון חטוף כדי לעמוד על קיומו של דמיון רב בין הקיזוז לעיכבון. בשני המקרים נושה "מחזיק" משהו השייך לחייבו והוא מעוניין לנצל מצב זה להקלת גבייתו של החוב. 

 


[1] סעיף 11(א) לחוק המיטלטלין  תשל”א - 1971. ההגדרה זהה לנוסח המופיע בהצעת החוק, אף שכיום ס"ק (ה) לחוק מכיר גם בעיכבון מכוח הסכם.

 

[2] סעיף 19 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א - 1970.

 

[3] סעיף 31 לחוק המכר. כאשר הבעלות טרם עברה לקונה, המוכר רשאי לעכב את הממכר גם בלא קשר לזכות העיכבון סעיף 23 לחוק.

 

[4] סעיף 12 לחוק השליחות, תשכ”ה - 1965.

 

 

 

ביבליוגרפיה חלקית 

 

פרופ' י' ויסמן, "על זכות העיכוב של עורך-דין" הפרקליט כ"א 223

גבריאלה שלו דיני חוזים (מהדורה שנייה), עמ' 634-623.

מ' חשין, מיטלטלין בדין הנזיקין, תשל"א, ירושלים, מעמ' 59.

ש. לרנר, שעבוד נכסי חברה, 107-114, 234-244 (תשנ"ז).

 

ת.א. 1958/02 פופקין אלון נ´ הבנק לפיתוח התעשייה, בש"א 19743/02תא 1633/02 בנק הפועלים בע'מ נ' שובל הנדסה ובנין (1988) שותפות רשומה, פסק-דין במחוזי (2008-01-31): 

 

Juris American prudence 417. p, 33. vol,. ed 2nd, 2009(reissue)

           

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה ולהסירה מהמאגר ומהאינטרנט לצמיתות תמורת 290 שח נוספים :

   http://freeacademic.com/product.php?id_product=1464 

(קטגוריה האחרונה במלבן משמאל "קניית בלעדיות" להוסיף לסל הרכישה בנוסף לעבודה זאת) 

 

תגיות:

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)