עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית רגולציה, אסדרה, התערבות רשויות המדינה, איזונים ובלמים של המערכות גדולות במשק (עבודה אקדמית מס. 153)

‏90.00 ₪

8 עמודים.

עבודה אקדמית רגולציה, אסדרה, התערבות רשויות המדינה, איזונים ובלמים של המערכות גדולות במשק

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הרגולציה?

תוכן עניינים: 
1. מבוא  

2. על ידי הרשות המחוקקת במדינה במישור החקיקתי, - הכנסת היא האחראית לאישור החוקים ולהסמכת הרשות המבצעת להתקין תקנות מכח חוקים אלו.

3.במישור הביצועי על ידי משרדי הממשלה.

4. על ידי רשויות שונות לדוגמה במדינה : הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הפועלות מכוח סמכות שהוענקה להם על ידי הרשות המחוקקת והמבצעת הכוללות גם מנגנוני פיקוח ובקרה.

5. סיכום
6. ביבליוגרפיה 

מידת החלוקה בין הרמות שונה בין המדינות כאשר בחלקן משרדי הממשלה תופסים נתח נכבד יותר ובחלקן רשויות שונות, חלקן עצמאיות אחראיות למרבית הרגולציה.

הרגולציה מתוכננת בכללותה ליצור הסדרה של מערך החיים הכולל במדינה הכולל את התנהגות הפרט, התנהגות הפירמות וחיי המסחר ומידת המעורבות של רשויות המדינה בפעולותיהם של אלו תוך נסיון להגן על כל אחד מהגופים מפני כוחו של האחר לדוגמה, מונופול של פירמה או סרבנות תשלום של הפרט.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2020)
ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפיכה במשפט הציבורי. הוצאת נבו (2018)
 
Court D. Qualitive research and intercultural understanding. Routledge 2018
 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏90.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת