עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על רשלנות רפואית, היבטים נזיקיים ועונשיים, עוולת הרשלנות של רופאים וצוות רפואי (עבודה אקדמית מס. 149)

‏290.00 ₪

35 עמודים.

עבודה על רשלנות רפואית, היבטים נזיקיים ועונשיים, עוולת הרשלנות של רופאים וצוות רפואי

שאלת המחקר:

כיצד באים לידי ביטוי ההיבטים הנזיקיים והעונשיים של סוגיית הרשלנות הרפואית?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

פרשת הרופאה המרדימה : שלילת רשיון ל 8 שנים

שלילת רשיון - מקרה הרופאה המרדימה 1 שנרדמה וגרמה למות בת ילדה בת 4

רשלנות רפואית במתן טיפול בחומר לא מאושר

המשפט הפלילי בישראל

התפתחות חקיקתית היסטורית. 

עקרונות דיני העונשין 

יסודות העבירה הפלילית

היסוד העובדתי actus reus. 

היסוד הנפשי mens rea. 

קשר סיבתי 

נזיקין - עוולת הרשלנות. 

רשלנות רפואית בחוק. 

דרכים נוספות לקבלת פיצוי 

רקע היסטורי 

מגמות בעולם.

מגמות בישראל. 

מבנה עוולת הרשלנות, תוך עמידה על מאפיינים ייחודיים לתחום הרפואה. 

חובת זהירות. 

ההתרשלות - הפרת חובת הזהירות. 

בין רשלנות לטעות. 

יסוד הנזק והקשר הסיבתי 

קשר סיבתי עובדתי 

קשר סיבתי משפטי 

שאלות חברתיות וכלכליות לגבי הרשלנות הרפואית. 

הגישה המקובלת. 

נימוקים בעד הגישה המקובלת. 

טענות נגד הגישה המקובלת. 

הרחבת עילת התביעה בגין רשלנות רפואית?

עקרון הפיצוי כגובה הנזק

סיכום

ביבליוגרפיה. 

מאמרים.

ספרות.

פסיקה

רופאה שסיפקה רעל לנאשם ברצח הושעתה ל-8 שנים. ד"ר מריה זקוטסקי, הרופאה שסיפקה חומר קטלני לשמעון קופר הנאשם ברצח שתיים מנשותיו, הושעתה מעבודתה על ידי ועדת המשמעת של משרד הבריאות. "התנהגותה ומעשיה מהווים כשל מוסרי ואתי כבדים", צוין בהחלטת הוועדה.

ענישה חמורה לרופאה שסיפקה חומרים קטלניים לנאשם ברצח: ועדת המשמעת של משרד הבריאות החליטה להשעות למשך שמונה שנים את ד"ר מריה זקוטסקי מעבודתה כרופאה. ד"ר זקוטסקי, רופאה מרדימה במקצועה, נחשדה בכך שסיפקה רעל, שבאמצעותו רצח לכאורה שמעון קופר את אשתו השלישית ג'ני מור חיים ב-2009. התליית הרישיון של הרופאה נכנסה לתוקף מיידית. בא כוחה של הרופאה כינה את ההחלטה בעניינה "אומללה" וציין שבכוונתה לערער.

רשלנות רפואית היא סוג מסוים של רשלנות. תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות משויכות אל דיני הנזיקין. באופן כללי, כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הנתבע מהווה רשלנות, נוצרת זכות לקבל פיצויים מהנתבע בגין הנזק שנגרם לתובע עקב הרשלנות. הרשלנות במובן זה היא מושג משפטי המתאר רמה של אשמה.

דיני הנזיקין, ובתוכם עוולת הרשלנות, מאפשרים פיצוי גם כאשר למזיק לא הייתה כוונה לפגוע. הבחנה זו משמעותית בנוגע לתחום הרפואה כיוון שבאופן עקרוני מטרת הרופא היא לסייע ולא להזיק למטופל. עם זאת, אם תימצא רשלנות, יינתן פיצוי גם בהיעדר כוונה לפגוע. כלומר, ישנה ביקורת שיפוטית גם על רופאים. הסיבה לכך היא שהחברה רואה בפעילות רשלנית פעילות תוך סטנדרטים לקויים, ולכן תיחשב כפעילות שיש בה אשמה חברתית גם אם המטרה הייתה חיובית.

אקח כטסט קייס את פרשת הרופאה המרדימה, שנבע לדעתי מרשלנות פושעת פרטית של הרופאה על רקע  חוסר תקן של רופאים מרדימים ברמה הכללית. 

בעבודה זו סקרתי הרשלנות רפואית בראי דיני העונשין.

כפי שהסברתי, רשלנות רפואית פירושה מתן שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה שלה, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא סטייה זו. למשל: רישום תרופה שאינה מתאימה, בעוד כל רופא סביר לא היה רושם אותה בנסיבות המקרה, וגרימת נזק לחולה עקב נטילתה.

רשלנות רפואית היא סוג מסוים של רשלנות. תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות משויכות אל דיני הנזיקין. באופן כללי, כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הנתבע מהווה רשלנות, נוצרת זכות לקבל פיצויים מהנתבע בגין הנזק שנגרם לתובע עקב הרשלנות. הרשלנות במובן זה היא מושג משפטי המתאר רמה של אשמה.

לקחתי כטסט קייס את פרשת הרופאה המרדימה, שנבע לדעתי הצנועה מרשלנות פושעת פרטית של הרופאה על רקע חוסר תקן של רופאים מרדימים ברמה הכללית.

ניתחתי התפתחות חקיקתית היסטורית של המשפט הפלילי, תיקון 39 לחוק. לדעתי ניתן לגזור עקרונות דיני העונשין מהם ניתן לדיני הנזיקין ברשלנות.

הקדשתי הסבר מושג ה"רשלנות הפלילית" - הכוונה לאי מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, כשאדם מן היישוב יכול היה, בנסיבות העניין, להיות מודע לאותו פרט. רשלנות יכול שתיקבע כיסוד נפשי מספיק רק לעבירה שאיננה מסוג פשע.

המגמות בנושא השתנו: הגישה שהייתה קיימת במשך שנים רבות: תביעה בגין רשלנות רפואית קשה להוכחה וניהול וסיכוייה קטנים. בימינו הפכה גישה זו למיושנת וגם הסכומים הנפסקים לניזוקים אינם מבוטלים.

דיני הנזיקין, ובתוכם עוולת הרשלנות, מאפשרים פיצוי גם כאשר למזיק לא הייתה כוונה לפגוע. הבחנה זו משמעותית בנוגע לתחום הרפואה כיוון שבאופן עקרוני מטרת הרופא היא לסייע ולא להזיק למטופל. עם זאת, אם תימצא רשלנות, יינתן פיצוי גם בהיעדר כוונה לפגוע. כלומר, ישנה ביקורת שיפוטית גם על רופאים. הסיבה לכך היא שהחברה רואה בפעילות רשלנית פעילות תוך סטנדרטים לקויים, ולכן תיחשב כפעילות שיש בה אשמה חברתית גם אם המטרה הייתה חיובית.

ישנם מקרים שהם גבוליים: ספק רשלנות רפואית נזיקית ספק עונשין, אולם במקרה שבחנתי (הרופאה המרדימה) הייתה תקיפה רפואית פלילית פר אקסלנס.

לדעתי הצנועה, בית משפט השלום בתל-אביב הרשיע בדין את הרופאה המרדימה ד"ר סבטלנה רוסו שנהגה בקלות דעת ופזיזות, תוך כדי נטילת סיכון.

הנאשמת הורשעה בהריגה, ונידונה לשמונה שנות מאסר. העונש שקיבלה נמוך לדעתי.

במשפט נגבו עדויות שזוהי לא הייתה הפעם הראשונה שרופאה זו נרדמה במהלך ניתוח, מה שעשה את המקרה לחמור עוד יותר, כי אולי אפשר היה למנוע אותו בכך שלא הייתה ניתנת לרופאה זו אחריות כה גדולה המוטלת על חיי בני אדם.

הגעתי למסקנה כי לא קיימת ממש הרמוניה חקיקתית בין דיני נזיקין לבין דיני עונשין. אולי פרוייקט הקודיפיקציה שיזם פרופ' א' ברק יביא לתיקון מצב זה. לדעתי לא ניתן במצב המשפטי דהיום האם יש ליבא לדיני הנזיקין הגנות מתחום ד' עונשין.

הגעתי למסקנה שמבחינה מתודית רשלנות רפואית הינה דיסציפלינה מעורבת של מ' פלילי ושל דיני נזיקין צוותא חדא.

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ברשלנות רפואית ב-99 שח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-25 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

בנימין שמואלי "האינטראקציה בין דיני הנזיקין לדיני המשפחה הדתיים האזרחיים: המעגלים השונים של תביעות הנזיקין במשפחה" עשרים שנה לבית-המשפט לענייני משפחה (צבי ויצמן עורך) 

עדי אזר ואילנה נירנברג, רשלנות רפואית, פרלשטיין-גינוסר

רע"א 1639/15 ד"ר מריה זקוטסקי - כב' השופט(בדימוס)סטרשנוב, לא פורסם

Furrow Johnson, Jost, Schwartz, Health Law,  p.162-163

Brazier Margaret: Medicine, Patients and the Law, p.53-54

Cooter Robert and Porat Ariel, Liabilities externalities and mandatory choices: Should Doctors Pay Less? The University of Chicago.

Wikipedia the free encyclopedia licensed under CC-BY-SA

 תח

***** ***** ***** ****


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת