עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

DNA סמינריון די.אן.איי השלכות משפטיות וטכנולוגיות, ראיות פורנזיות, הראיות המדעיות (עבודה אקדמית מס. 143)

‏290.00 ₪

46 עמודים.

DNA סמינריון די.אן.איי השלכות משפטיות וטכנולוגיות, ראיות פורנזיות, הראיות המדעיות

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי סוגיית ה- DNA מבחינת דיני הראיות?

תוכן עניינים

מבוא.

דיני הראיות בישראל. 

תוספות ראייתיות במשפט הפלילי. 

התפתחויות בדיני הראיות בישראל. 

חריגים לדיון לפי דיני הראיות.

מבנה ה-DNA 

תפקוד ה-DNA

שעתוק או תעתוק (Transcription)

תרגום (Translation) 

מיקום וסידור. 

גילויים חשובים בחקר הDNA

פיענוח המבנה..

פענוח הקוד הגנטי.

ראיות מדעיות.

אמינות ומשקל הראייה המדעית.. 

סכנת המדרון החלקלק

הפתרון המוצע.

פסיקה עדכנית.

משפט משווה המצב המשפטי הנוהג בארה"ב ובאנגליה לגבי ראיית ד.נ.א.

דין רצוי בישראל.

הביקורות סביב פסיקות בתי המשפט בישראל.

ביבליוגרפיה.

בעבודה זו אנתח סוגיית ה- DNA מבחינת דיני הראיות הישראליים.אביא את התפתחות הראיה הביולוגית הזאת המעניינת במסגרת ראיות ביוטכנולוגיות בעולם ובישראל. אביא את פרשת עו"ד ענת פלינר ז"ל והשימוש שם בDNA ואתמקד בעיקר במשקלה של ראיית DNA .

בית המשפט הנכבד קובע שני תנאים מחייבים לתקפותה של ראיית ה DNA :

א.  כי עיקרי השיטה ועיקרי הבדיקה יהיו נתונים לבחינה ולהפרכה בכל עת.

ב.  הבדיקה הקונקרטית העומדת לדיון נערכה בהתאם לכללים הנדרשים על-פי השיטה המדעית שלעניין.

אין ספק כי לראיית DNA יש את המשקל הפוטנציאלי המיוחס לה בפסק הדין ואף מעבר לכך.

בית המשפט הנכבד אינו מתייחס בפסק דינו לעובדה כי בישראל, להבדיל מאנגליה וארה"ב, אין כללים מחייבים לביצוע בדיקות ה-DNA ולפיכך במערכת הקיימת לא ניתן לבצע בדיקות שיענו על שני התנאים המחייבים.

בית המשפט הנכבד אינו קובע מהם הערכים ההסתברותיים הנדרשים בכדי שראיית ה-DNA תקבל את המשקל הרב המוענק לה בפסק הדין.

 בכדי לממש את הפוטנציאל הטמון בראיית ה-DNA ולהשתמש בה לגילוי האמת יש לקבוע בתקנות כללים מחייבים ומנגנון פיקוח לביצוע הבדיקות. כמו כן, ראוי לקבוע את הערכים ההסתברותיים הנדרשים מהראייה.

עד שתנאים אלה ימולאו, לנאשם אשר מוצגת כנגדו ראיית DNA יש אפשרויות מוגבלות מאוד להתגונן נגדה דבר העומד בניגוד לעקרונות הבסיסיים של המשפט.

האוטומטיזציה של המשפט הופכת את סדרי עולם וחזקות חפות: במקום שבו ראיה נסיבתית מדעית מצליחה להל בשופטים בצורה כה מהירה ולהפוך את החזקות במשפט הפלילי, הרי שיש סכנה משמעותית לכך שאותה ראיה נסיבתית תביא לאוטומטיזציה של היפוך חזקת החפות: קודם כל יחפשו ראיית DNA. אחר כך, הנטל הוא על הנאשם להוכיח; אם לא הוכיח, יורשע אוטומטית. ללא כל שופט, ללא כל משפט צדק.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מרדכי הלפרט ומשה פרדס "האומנם ניתן להרשיע על בסיס ראיה מדעית יחידה? המקרה של ראיית טביעת האצבע וראיית ה-DNA" עיוני משפט ל 420

גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך א'-ד' (הוצאת הקריה האקדמית אונו)

י. דייויס, "קבילות ומשקל ראיות מדעיות במשפט האם יש מקום לייבא את הלכת דאוברט? רפואה ומשפט, 29, נובמבר  עמ' 50.

ד"ר יורם פלוצקי "משקלה של ראיית DNA – בעקבות פסק הדין מוראד אבו חמאד" רפואה ומשפט גליון 30

Daubert v. Merrell Dow pharmaceuticals inc. 509 U.S 

David Grieve, Possession of Truth, 46 J.Forensic Identification 521-524


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת