עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה סמינריונית בחינם חברות ביטוח מוסדות כספיים (עבודה אקדמית מס. 1403)

‏0.00 ₪

25 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1403

עבודה סמינריונית בחינם חברות ביטוח מוסדות כספיים

 

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי חברות ביטוח מוסדות כספיים?

 

תוכן עניינים

 

 

 

 

 

 

20.1.. הטיפול במוסדות כספיים - מס הכנסה.......................................................... .................................................................................................................

 

 

 

20.1.1.. מקור החיוב, שיעור המס והגדרות.................................................... .....................................................................................................

 

 

 

20.1.2.. קיזוז הפסד כנגד שכר.....................................................................

 

 

 

20.1.3.. השפעות חוק התיאומים..................................................................

 

 

 

20.1.4.. חישוב מס הרווח............................................................................

 

 

 

20.1.5.. תשלום מקדמות..............................................................................

 

 

 

20.2.. הפסד לצורכי מס רווח במוסד כספי..............................................................

 

 

 

20.3.. חישוב הפרשי הצמדה וריבית בגין החזר מס שכר - פס"ד הסנה......................

 

 

 

20.4.. הפסדים משנה קודמת במוסד כספי..............................................................

 

 

 

20.5.. מס רווח על דיבידנד שנתקבל במוסד כספי....................................................

 

 

 

20.6.. דחיית בקשת חברת ביטוח לבטל סיווגה כ"מוסד כספי" - פס"ד נורויץ יוניון....

 

 

חוק מע"מ מטיל מס על הערך המוסף. הערך המוסף הבא לידי ביטוי בהפרש שבין סך ההכנסות לבין סך ההוצאות שבהן עמד העוסק.

 

לגבי מוסדות כספיים נהג המחוקק בשיטה שונה למדידת הערך המוסף - מיסוי השכר והרווח, אשר יחדיו אמורים למדוד את הערך המוסף של המוסד הכספי.

 

תכליתו של חוק מע"מ היא למסות את הצריכה וככזה המס הוא מס עקיף. למרות שמס שכר ומס רווח הם מסים ישירים לעניין פקודת מס הכנסה, יש להתייחס אליהם בדומה לכל מס עקיף אחר. כלומר מס השכר ומס הרווח הם הוצאה ביצור הכנסה לפי סעיף 17 לפקודה ולא מס ישיר המוטל על ההכנסה לאחר שנוצרה, אשר אינה מותרת בניכוי.

 

סעיף 145(ב) לחוק מע"מ קובע כי שר האוצר רשאי לקבוע כי על גביית המס ממוסדות כספיים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות פקודת מס הכנסה לעניין שומה, השגה, ערר, גביה, ריבית וקנסות, או על חלק מן העניינים האלה.

 

בתקנות מס ערך מוסף ומס קניה (מוסדות כספיים ומלכ"רים), נקבע כי הוראות מס הכנסה לעניין שומה, לרבות תיקון שומה, השגה, ערעור, גבית המס, ריבית וקנסות יחולו בשינוים המחוייבים, לעניין המס שחייב בו המוסד הכספי.

 

רישום של חברה כמוסד כספי נעשה במשרדי מע"מ.

 

 

(1)     סעיף 4(ב) לחוק מע"מ מהווה את מקור החיוב:

 

          "על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר ורווח באחוזים מהשכר ששילם והרווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס". 

 

(2)     צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), שהותקן מכוח סעיף 4 לחוק מע"מ קובע כי שיעור המס על השכר והרווח שישולם על פעילות בישראל יהיה 15.5% מהשכר ששילם והרווח שהפיק המוסד הכספי.

 

          למרות הפחתת שעור המע"מ ל-16.5% במהלך , לא הופחת שיעור מס רווח ומס שכר, ושיעורו נותר בשיעור של 17%, בו הופחת שיעור מס השכר ומס הרווח ל- 15.5%, במקביל להורדת מס הערך המוסף לאותו שיעור

 

(3)     סעיף 15(ב) לחוק מע"מ קובע מתי ייראו פעילות (גם של מוסד כספי) כמנוהלת בישראל. בחוק נקבעו שלוש אפשרויות שבהתקיים אחת מהן רואים את הפעילות כמתנהלת בישראל והם:

 

א.      הפעילות התנהלה כולה או מרביתה בישראל;

 

ב.       הפעילות התנהלה על ידי מי שעיקר פעילותו בישראל והיא בתחום הפעילות שהוא מנהל;

 

ג.       הפעילות היא החלק שנוהל בישראל, מפעילות שמרביתה נוהלה מחוץ לישראל.