עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

הנחה רבע מחיר על כל מאגר העבודות האקדמיות !!! בעת מלחמת "חרבות ברזל" : קוד קופון: Z2V

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה אקדמית בחינם מיסוי רווח הון מניירות ערך (עבודה אקדמית מס. 1401)

‏0.00 ₪

81 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1401

עבודה אקדמית בחינם מיסוי רווח הון מניירות ערך

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי רווח הון מניירות ערך?

 

תוכן עניינים

 

 

 

 

12.1.. כללי...........................................................................................................

 

 

 

12.2.. מיסוי ניירות ערך שאינם נסחרים................................................................. .................................................................................................................

 

 

 

12.2.1. ...........................

 

 

 

12.2.2. מכירת ניירות ערך .........................................

 

 

 

12.2.3. רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חברה תושבת ישראל....

 

 

 

12.2.4. טבלה מרכזת - ניירות ערך שאינם נסחרים.........................................

 

 

 

12.2.5. סמכות שר האוצר............................................................................

 

 

 

12.2.6 סמכות המנהל...................................................................................

 

 

 

12.3.. מיסוי ניירות ערך נסחרים............................................................................

 

 

 

12.3.1. הדין החל לפני הוראות תיקון 147 ..............................

 

 

 

12.3.2. הדין שיחול לאור הוראות תיקון 147..................................................

 

 

 

12.3.3 הוראות מעבר - ביצוע מכירה רעיונית ...................

 

 

 

12.3.4 רווחים ראויים לחלוקה בעת מכירת מניות של חברה תושבת ישראל.....

 

 

 

12.3.5 סמכות שר האוצר.............................................................................

 

 

 

12.3.6 סמכות המנהל...................................................................................

 

 

 

12.3.7 דיווח ותשלום מקדמה בגין רווח הון שנוצר ממכירת ניירות ערך נסחרים הרשומים למסחר בבורסה....................................................

 

 

 

12.3.8 פסיקה - סיווג הכנסות מניירות ערך הנסחרים בבורסה כהכנסות מעסק ( מגיד רפאל נ' פקיד שומה פתח תקוה)..........................

 

 

 

12.4.. מיסוי השקעות בקרנות נאמנות....................................................................

 

 

 

12.4.1. כללי................................................................................................

 

 

 

12.4.2. קרן חייבת - קרן שרווחיה והכנסותיה חייבים במס ברמת הקרן ובעלי היחידות פטורים ממס......................................................................

 

 

 

12.4.3. קרן פטורה - קרן שרווחיה והכנסותיה פטורים ממס ברמת הקרן ובעלי היחידות חייבים במס.......................................................................

 

 

 

12.4.4. קרן נאמנות מעורבת - קרן שרווחיה והכנסותיה חייבים במס חלקי ובעלי היחידות חייבים ביתרת המס...................................................

 

 

12.4.5. מכירה רעיונית.................................................................................

 

 

 

12.4.6. הפיכת קרן מעורבת לקרן פטורה ..................

 

 

 

12.4.7. הפיכת קרן נאמנות חייבת לקרן נאמנות פטורה...................................

 

 

 

12.4.8. טבלה מסכמת..................................................................................

 

 

 

12.5.. רווחים ראויים לחלוקה - סעיף 94ב' לפקודה.................................................

 

 

 

12.6.. הפחתת דיבידנד מסכום הפסד הון במכירת מניה...........................................

 

 

 

12.7.. רווח הון בחבר בני אדם שהתפרק................................................................

 

 

 

12.7.1. הוראות הסעיף.................................................................................

 

 

 

12.7.2. הוראות נוספות................................................................................

 

 

 

12.7.3. פרשנות המונחים "פירוק" ו"תחילת הפירוק" בפקודת מס הכנסה - פס"ד סיון יצחק............................................................................... ......................................................................................................

 

 

 

12.7.4 פירוק חברה כעסקה מלאכותית - פס"ד סילבאן שיטרית ופס"ד דורפברגר........................................................................................

 

 

 

12.8.. מניות שהוחזקו לפני רישומן למסחר בבורסה בישראל ומחוץ לישראל - סעיף 101............................................................................................................

 

 

 

12.9.. פטור ממס רווח הון לתושבי חוץ בגין השקעתם בחברת מו"פ (שלא באמצעות קרן הון סיכון)............................................................................................

 

 

 

12.10. פטור בגין השקעות תושבי חוץ בחברות ישראליות.........................................

 

 

 

 

 

4.3........ הקצאת מניות/אופציות לעובדים...............................................................

 

 

 

פרק 15.. חוק התיאומים בשל אינפלציה (פרק ב') והתקנות הדולריות........................

 

 

 

26.17.5.. פטורים לתושב חוץ על רווחי הון וריבית...................................................

 

 

במסגרת הרפורמה במס אשר הוראותיה נכנסו לתוקף, נקבע ככלל כי על רווח הון בגין מכירת ניירות ערך שיצמח ויופק החל מתאריך זה יוטל מס בשיעור של 25% הן על יחידים והן על חברות וזאת חלף הטלת מס בשיעור מס החברות במידה והמוכר הינו חברה ומס בהתאם לשיעור המס השולי, במידה והמוכר הינו יחיד, כפי שהוטל טרם כניסת הרפורמה לתוקף.

 

במסגרת הרפורמה נעשתה אבחנה לעניין שיעורי המס בין ניירות הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר לבין ניירות ערך שאינם נסחרים כאמור (ראה להלן).

 

החל מיום כניסת הרפורמה לתוקף, הוטל מס רווחי הון על מכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה בתל אביב בידי יחידים וחברות שסעיף 6 לחוק התיאומים או הוראות לפי סעיף 130א לפקודה (להלן - "התקנות הדולריות") אינן חלות בעת קביעת הכנסתן (שיעורי המס בגין רווחי הון אלה, נעו בין 10% ל- 25% בהתאם לסוג הנכס הנמכר והוראות שונות אחרות). נישומים אלה היו פטורים ממס רווחי הון כאמור, עובר ליום כניסתה של הרפורמה לתוקף.

 

ביחס לחברות שהוראות חוק התיאומים חלו בעת קביעת הכנסתן, המשיך לחול הדין שהיה קיים ערב הרפורמה ביחס לניירות הערך הנסחרים בבורסה בישראל או בחו"ל, ורווח זה המשיך והתחייב במס חברות, גם לאחר הרפורמה במס, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק התיאומים בשל אינפלציה.

 

במסגרת תיקון 147, הושלם למעשה הליך החקיקה שהחל ברפורמה, ובמטרה לפשט את מיסוי שוק ההון נקבע כי ככלל, יחול חיוב במס אחיד בשיעור של 20% על הכנסותיו של יחיד מפעילות בשוק ההון (הן בבורסה בישראל והן בגין ניירות ערך זרים).

 

כמו כן ביטל תיקון 147 את הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים ולפיכך על רווח הון בידי חברות יחולו הוראות פרק ה' לפקודה. עם זאת, לגבי רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה, ימשיך ויחול שיעור מס החברות ביחס לחברות שטרם תיקון 147 הוחלו עליהן הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים, ואילו ביחס לחברות שלא הוחלו עליהן הוראות חוק זה, יוטל מס בשיעור של 25%.

 

להלן יפורטו ההוראות שחלו על מכירת ניירות ערך שאינם נסחרים כאמור בתקופה שמיום כניסת הרפורמה לתוקף ועד כניסתו לתוקף של תיקון 147.

 

כאמור לעיל, במסגרת הרפורמה נעשתה אבחנה לעניין שיעורי המס בין ניירות ערך הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר (להלן - "ניירות ערך נסחרים") לבין ניירות ערך שאינם נסחרים כאמור (להלן - "ניירות ערך שאינם נסחרים").

 

לעניין זה הוגדרה בורסה בסעיף 1 ובצו מס הכנסה (קביעת בורסה), כדלקמן:

 

א.      בורסה לניירות ערך שניתן לה רישיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך.

 

ב.       בורסה לניירות ערך או לעסקאות עתידיות, בכל מדינה מחוץ לישראל, המתנהלת על פי כללים שנקבעו בידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה היא מתנהלת.

 

ג.       שוק מוסדר (כהגדרתו בצו).

 

ביחס להקלות במס שהוענקו לניירות ערך נסחרים בהתאם להוראות סעיפים 97(ג1), 101, חלק
ה2, חלק ה3 וסעיף 125ג לפקודה, הוגדרו "בורסה" ו"שוק מוסדר" מחוץ לישראל רק במידה ומתנהלים במדינה גומלת.