עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון היועמ"ש לממשלה,היועץ המשפטי לממשלה כממלא שני תפקידים עיקריים: ראש התביעה הכללית ועו"ד של הממשלה, משפט משווה (עבודה אקדמית מס. 140)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

סמינריון היועמ"ש לממשלה,היועץ המשפטי לממשלה כממלא שני תפקידים עיקריים: ראש התביעה הכללית ועו"ד של הממשלה, משפט משווה

שאלות המחקר

כיצד בא לידי ביטוי תפקידו של היועמ"ש לממשלה?

כיצד ניתן לצמצם או לפתור את ניגוד העניינים של  תפקידי היועץ המשפטי לממשלה כראש התביעה ועוה"ד של הרשות המבצעת?

תוכן עניינים

מבוא ושאלת המחקר. 

מעמדו של היועץ ומקור סמכותו. 

שאלת המחקר  כיצד ניתן לצמצם או לפתור את ניגוד העניינים של  תפקידי היועץ המשפטי לממשלה כראש התביעה ועוה"ד של הרשות המבצעת?. 

הדין המצוי: היועץ המשפטי לממשלה כממלא שני תפקידים עיקריים.. 

משפט משווה.

ארה"ב. 

בריטניה 

חבר העמים

דין רצוי 

סיכום.

היועמ"ש מנדלבליט עמד בהתקפות רציניות בענין העמדתו לדין של בנימין נתניהו. היועץ המשפטי לממשלה הוא העומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת ושל השירות המשפטי הציבורי, ובתוקף תפקידו זה אחראי להגנה על שלטון החוק במדינת ישראל מפני פגיעה אפשרית מצד רשויות השלטון. זהו אחד התפקידים החשובים ורבי ההשפעה בדמוקרטיה הישראלית, ומוסד מרכזי במסגרת שיטת המשפט הישראלית. מעמדו של היועץ אינו מעוגן בחוק, אך תואר משרתו מעיד על תפקידו לייעץ לממשלה ולזרועות הרשות המבצעת במתן חוות-דעת משפטיות כדי לנווט את מדיניותן, כל אחת בתחומה. מכאן גם מתבקש שבהיעדר הלכה פסוקה בשאלה פלונית תפעל הרשות המבצעת לפי עצתו. מחויבותה לפעול כך נקבעה, לראשונה, בדוח שפרסמה "ועדת המשפטנים בדבר סמכויות היועץ המשפטי לממשלה", בראשותו של השופט שמעון אגרנט. הוועדה הוקמה על רקע המחלוקת שנתגלעה בין שר המשפטים דאז, לבין היועץ דאז בשאלה אם החלטות היועץ הן עצמאיות, או שמא הן כפופות להנחיותיו של שר המשפטים. צוין כי אף ש"אין הוראה מפורשת בחוק בעניין הנדון" תתייחס הממשלה בדרך כלל לחוות-הדעת המשפטית של היועץ "כאל חוות-דעת המשקפת את החוק הקיים...", וכי, "באשר ליתר הרשויות השייכות לזרוע המבצעת במדינה" "סבורים אנו כי לא יכול להיות ספק בדבר, כי מחובתן לראות את חוות-דעתו של היועץ המשפטי לממשלה כמדריכה בשאלות חוק ומשפט". 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

M. Laver & K. Shepsle, eds., Cabinet Ministers and Parliamentary Government (New York Cambridge University Press), 291-292,

J. Boston, S. Levine, E. McLeay, N. S. Roberts and H. Schmidt, "Caretaker Government and the Evolution of Caretaker Convention in New Zealand", 28 VUWLR  629


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת