עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה אקדמית מיסוי מלכ"רים, מס על מוסדות ציבוריים, מיסים של מוסדות ללא כוונת רווח, מע"מ מלכ"ר (עבודה אקדמית מס. 1397)

‏290.00 ₪

45 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1397

עבודה אקדמית מיסוי מלכ"רים, מס על מוסדות ציבוריים, מיסים של מוסדות ללא כוונת רווח, מע"מ מלכ"ר

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מיסוי מלכ"רים?

תוכן עניינים

מבוא

קטגוריות עיקריות של מלכ"רים:

הקריטריונים להכרה במלכ"ר

חשבונאות

השלכות מס מיוחדות למלכ"רים:

סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה

קווים מנחים לקביעת מטרה ציבורית אחרת

מוסד ציבורי- הגדרה פורמלית בפקודה

המבחנים

המסגרת המשפטית

מטרות ציבוריות אחרות שאושרו על ידי שר האוצר בנוסף למטרות הקבועות בסעיף 9(2)

חיוב במס על דיבידנד בידי מוסד ציבורי (מלכ"ר)

מיסוי מוסד ציבורי במס רווחי הון

סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין- פטור ממס שבח בידי מוסדות ציבור ופטור בגין מכירות למוסדות ציבור

אופן חישוב רווח ההון/השבח - במכירה על ידי מוסד ציבורי

שיעור מס השכר (מלכ"רים)

מס מעסיקים

חיוב במס בשל הוצאות עודפות במוסד ציבורי

סעיף 3(ז) לפקודה - מס על הוצאות עודפות של מוסד ציבורי

נוהל קבלת אישור כמוסד ציבורי לעניין תרומות

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

נוהל וכללים לקביעת התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

זיכוי בגין תרומה למוסד ציבורי מוכר לעניין תרומות

מסלולי התרת הזיכוי

רשימת מוסדות מאושרים והפצת קבלות על ידי מוסדות בלתי מאושרים

כללים להתרת או אי התרת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי מוכר לעניין תרומות

מלכ"ר לעניין חוק מע"מ

שינוי סיווג ענף פעילות מ"מלכ"ר" ל"עוסק" לצורך מע"מ - פסק דין מכבי שרותי בריאות

הגבלת שיעור הוצאות הנהלה וכלליות של מוסדות ציבור

קבלת תמיכה מתקציב המדינה

פטור ממס הכנסה לארגונים מקצועיים

פטור על הכנסת ארגון מקצועי - סעיף 9(2א)(א) לפקודה

סמכות לחייב בניהול ספרים - תיקון סעיף 130 לפקודה

תחולה ותחילה

סיכום

ביבליוגרפיה

מהות פעילותו של המוסד מצביעה על כך שהיא אינה עסקית כמקובל, פעילות זו אינה מהווה גורם תחרותי לעסקים אחרים באותו תחום ועל כן הרישום כמלכ"ר לא יביא להפלייתו של המוסד לטובה בהשוואה לאותם עסקים או אחרים.

אף שמשרדי הממשלה וכן הרשויות המקומיות מוגדרים בחוק כמלכ"רים, תאגיד הנמצא בבעלותם אינו נחשב אוטומטית למלכ"ר, וסיווגו נקבע לפי פעילותו ולא לפי הבעלות עליו[1]. בהתאם לכך, רבות מהחברות הממשלתיות והחברות העירוניות הן בגדר עוסק.

רבים מהמלכ"רים הם עמותות הרשומות אצל רשם העמותות במשרד המשפטים,[2] אך למלכ"ר ייתכנו גם צורות התאגדות אחרות, כגון חוסר התאגדות רשמית (ועד בית, למשל), או התאגדות כחברה בע"מ או חברה לתועלת הציבור (חל"צ). הסיווג של גוף כמלכ"ר נעשה על ידי רשויות מס ערך מוסף. [1]

סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה

מלכ"ר חייב במקדמות של 90% מסך ההוצאה העודפת למס הכנסה

מלכ"ר חייב במס שכר

אין חבות מס על העודף (רווח)

אין מע"מ עסקאות ותשומות

א.            התיקון האמור אינו מתייחס מפורשות, בין השאר, לעניינים הבאים:

(1)            מיסוי דיבידנד בידי ארגון מקצועי שחל עליו סעיף 9(2א) לפקודה (ראה סעיף 125ב לפקודה);

(2)            לא ברור אופן תחולת חוק התיאומים על הכנסות ארגון מקצועי (ניכוי הוצאות ריבית וכו') - ראה סעיף 27(ב)(3) לחוק התיאומים.

ב.             נראה כי החישובים לקביעת ההכנסה הם לפי בסיס מזומן לכן יש לשים לב למועד מימוש נכסי הון באותה שנה בה נרכשים נכסים אחרים. [2]

ג.             החוזר מתייחס מפורשות לשני נושאים אליהם אין התייחסות מפורשת במסגרת הסעיף:

(1)            במסגרת הסדר המס שבסעיף 9(2א), לא יינתן פטור ממס שבח מקרקעין ולא יאושר ארגון כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודה ו/או לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. אולם התמורה ממכירת "נכס" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ששימש למטרות הארגון, תהיה פטורה ממס רווח הון בכפוף לתקרת הפטור הכוללת בסך 150% מההוצאות. [3]

(2)            הוראות סעיף 3(ז) ו- 181ב לפקודה חלות על ארגון מקצועי. כמו כן ארגון יחוייב במס מעסיקים לפי חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975, וכן על ארגון שיסווג לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 כמוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר.

בחוזר מס הכנסה ניתן למצוא גם את אופן הגשת הבקשה להכרה כארגון מקצועי, לרבות המסמכים שנדרש לצרף.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

גבאי י', שראל מ', המיסוי הישיר בישראל – מאפיינים, עיוותים והצעות לשינוי, קהלת (2019)

 ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפיכה במשפט הציבורי. הוצאת נבו (2018)

Wikipedia the free encyclopedia licensed under CC-BY-SA

תח-1


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה