עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית פמניזם, מגדר, התאוריה הפמיניסטית הליברלית הגל הראשון, מדיניות שוויון בין המינים במערכת החינוך, מגבלות התיאוריה הפמנסטית (עבודה אקדמית מס. 1392)

‏290.00 ₪

8 עמ'

עבודה אקדמית מספר 1392

מגדר ותרבות פופולרית

תוכן עניינים

מבוא

התיאוריה הפמיניסטית הליברלית הגל הראשון.

מדיניות שוויון בין המינים במערכת החינוך

מגבלות התיאוריה הפמיניסטית

דורקהיים

ביבליוגרפיה:

 

התיאוריה הפמיניסטית הליברלית הגל הראשון: התיאוריה מתייחסת לכך שאישה יכולה להצליח בדיוק כמו כל גבר ואין למנוע ממנה לעשות כל דבר ולו רק בשל מינה. הגל הראשון של הפמיניזם הדגיש את החשיבות של החינוך ויצירת שינוי תודעתי באשר ליכולות ומתן אפשרויות לנשים וזרם זה אף התמקד בחינוך לשוויון הזדמנויות מגדרי.

מאמר מסויים מתאר את הצורך שעלה בשטח באשר ליצירת שינויים אם זה בשינוים פיסי, כגון: ניצול חצר ביה"ס באופן שוויוני בין בנים ובנות ואם זה בחלוקת מטלות בין בנות ובנים לא באופן סטריאוטיפי אלא לפי יכולות וכישורים. כמו כן התייחסות נוספת במאמר הייתה לצורך בשינוי בתוכנית הלימודים ביצירת שיח שוויוני בין בנות ובנים.
שינויים אלו שנעשו משקפים במידה רבה את התפיסה הפמיניסטית שחלק מהיחס לנשים הינו תוצאה של חינוך מזה שנים וכי רק החינוך יכול לשנות את האפליה הקיימת.
הגישה הפמיניסטית החלה להתפתח בשנות ה – 70 והשפעתה הייתה רבה במדינות שונות בעולם וגם בישראל. בין השנים 1994 -1998 החלו לפעול כוחות חברתיים ופוליטיים אשר אלו השפיעו בין השאר על הקמת היחידה לשוויון בין המינים היות ועלה השיח באשר לזכות לשוויון בין המינים.
כאשר מדברים על שוויון בין המינים יש משמעות רבה לחינוך וכאשר מדברים על מערכת החינוך יש משמעות רבה ליישום בשטח אשר לא אחת קיימים פערים בין המדיניות אשר מנסה להתוות דרך לשוויון ומצד שני קיימת עדיין הפרשנות של האנשים בשטח אשר אינה תמיד ניתנת לבדיקה. (MacKinnon, 2018)

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

פרופ' הנרייט דהאן כלב, נשים בישימון: מרי וסירוב בשולי החברה, הוצאת רסלינג, 2018.

יואל, ד' .(2017). "מין, מוח ומגדר: בעיה של המשגה" בתוך הרצוג, ח', ונווה, ח' (עורכות), תודעה בין משבר להתעצמות (פרק ד). הקיבוץ המאוחד, תל אביב.

ליסקה, ו' .(2017). "מביקורת ספרות פמיניסטית ללימודי תרבות מגדריים" בתוך הרצוג, ח', ונוה, ח' (עורכות), תודעה בין משבר להתעצמות (פרק א). הקיבוץ המאוחד, תל אביב.

בן-ישראל, רות. הגדת רות - מאין אני באה ולאן אני הולכת. עם עובד (2017)

 

תח-10 LKM

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות