עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה סמינריונית מיסוי בעלי שליטה בחברה,מיסים עקיפים וישירים של בעלי המניות,מס הכנסה ומע"מ (עבודה אקדמית מס. 1388)

‏290.00 ₪

45 עמודים

עבודה אקדמית מספר 1388

עבודה סמינריונית מיסוי בעלי שליטה בחברה,מיסים עקיפים וישירים של בעלי המניות,מס הכנסה ומע"מ

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מיסוי בעלי שליטה בחברה?

תוכן עניינים

מבוא.

עיתוי ההכרה בתשלומים לבעלי שליטה על פי סעיף 18(ב) לפקודה. 

כללים לניכוי דמי חכירה. 

פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה. 

פטור ממס - תקנה 2(א) לתקנות. 

מועד חישוב תקרת הפטור. 

השלבים בקביעת סכום הפרשי ההצמדה הפטורים ממס. 

קביעת "יתרה יומית" בכל אחד מימות השנה או תקופת השומה המיוחדת. 

קביעת יתרת הזכות בכל חודש בנפרד בשנת המס או בתקופת השומה המיוחדת. 

קביעת תקרת הסכום שיהיה פטור ממס בידי בעל שליטה. 

הסכום שאינו פטור ממס בידי בעל השליטה. 

התנאים לפטור - תקנה 2(ב) 

תנאי ראשון - הפעלת סעיף 3(ט) לפקודה (לפי הצורך) 

קביעת יתרת חובה. 

תקופת זקיפת הריבית. 

סייג לפטור - אישור רו"ח - תקנה 3 לתקנות החדשות. 

אי תחולת סעיף 18(ב) לפקודה - תקנה 4 לתקנות. 

תחולה והוראות מעבר - תקנה 5 ו- 6 לתקנות החדשות. 

פטור מהפרשי הצמדה שקיבל יחיד בשל נכס - סעיף 9(13) לפקודה בעקבות תיקון 147. 

מכירת הלוואת בעלים עם מניות סעיף 94א לפקודת מס הכנסה. 

מכלול חברים כ"בעל שליטה" לעניין סעיף 3א לפקודה - פס"ד מעלה חבר ע"א 4949/97 נ' פ"ש ירושלים   

"בעל שליטה" לרבות מי שבעצמו לא מחזיק כלל בזכויות אלא רק בן זוגו מחזיק בזכויות, באופן ובשיעור הקבועים בסעיף 32(9) 

חישוב הכנסה לפי סעיפים 3(ט) ו- 3(י) לפקודת מס הכנסה בשנה בה המדד שלילי 

גישת מס הכנסה בהוראת ביצוע. 

משיכת בעלים - האם לראותה כמשכורת או הלוואה. 

הוספת הגדרת "בעל מניות מהותי" לעניין סעיף 88 לפקודת מס הכנסה. 

פעולות טעונות דיווח (תיקון 147 לפקודה) 

מהו היקף האחריות נושאי משרה בתאגיד בעבירות מע"מ?. 

דיני חברות - מיסוי בעל שליטה בחברה ואחריות. 

פס"ד עוזי עצמון 

דחיית אשמתו של המנהל:

פס"ד מד"י נ. פרומדיקו בע"מ

פס"ד מודיעין , מורן טכנולוגיות ופסיקה מרכזית. 

אחריות מייצגים – סעיף 224‏

סעיפי הטלת אחריות על המייצג

דעה אישית וסיכום

ביבליוגרפיה 

כשתאגיד נאשם באי העברת כספי ניכויים, ישנה טכניקה משפטית להעמדה בדין, בשל ישות משפטית נפרדת: נזקקים לסעיף 224א שבו כל מנהל פעיל יכול להגיש נגדו כתב אישום בשל עבירה שביצעה חברה כישות נפרדת) [1]

ס' 222(ג) – העברת נטל הראיה מהרשות קובע שמי שחלות עליו הוראות 161, 164, 170 – והואשם בעבירות לפי סע 218-219 – עליו הראיה שקיים ההוראות הבאות, שסביר כיצד העביר וכדומה ורק אז יסיר מעליו את האחריות לעבירה.

ס' 165 – היפוך הראיה בפן הפלילי – הרשות צריכה להוכיח, אבל אם טוען שלא עשה – עליו להוכיח את העברת כספי הניכויים.

 בפס"ד הפועל באר שבע נשאלה השאלה מיהו מנהל פעיל לעניין פעולות מיסוי? : ראשי האגודה טענו שהם מנהלים של כבוד ואינם צריכים לשאת בתיק הפלילי ושמרכזי הספורט לא מקבלים כספים שמגיעים להם מהמדינה. נפסק שיו"ר בהתנדבות זה גם זכויות וגם חובות.

הגדרת "בעל שליטה" - "יחיד בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 3(ט)(1)(ג) לפקודה".

בסעיף 3(ט)(1)(ג) לפקודה מוגדר "בעל שליטה", כמי שמחזיק או זכאי לרכוש, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו (כהגדרתו בסעיף 76(ד)(1) לפקודה - בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה), אחד מאלה[2]:

1.          5% לפחות מהון המניות שהוצא;

2.          5% לפחות מכוח ההצבעה בחברה;

3.          זכות לקבל 5% לפחות מרווחי החברה או מנכסיה בעת פירוק;

4.          זכות למנות מנהל.         

נציין, כי מאחר והגדרת "בעל שליטה" כוללת החזקה במישרין או בעקיפין כאמור, הרי שגם לגבי יתרות זכות שיש לבעל שליטה בחברות בנות, מסונפות או קשורות יהיה אותו בעל שליטה זכאי לפטור ממס על פי תקנות אלה וזאת גם אם ה"שליטה" שלו בהן היא דרך החברה האם, או בדרך עקיפה אחרת.

בדיקת "השליטה" תבוצע לגבי כל חברה בנפרד!

נציין כי לגבי בעל שליטה תושב חוץ קיים במקביל פטור ממס על הפרשי שער שצמחו על הלוואה שנתן.

פס"ד עוזי עצמון - קיבל עו"ד הירושלמי עוזי עצמון סכום כסף גדול מתאגיד ספציפי כשכר טרחה. עצמון לא רשם את ההכנסות ולא הוציא קבלה[3].אחרי מספר שנים נפתחה חקירה נגד עצמון, והוא העלה טענה מעניינת ומקורית. לדבריו, כמה מהבעלים של אותו תאגיד הודיעו לו שלדעתם שכרו מופרז והם עומדים לתבוע ממנו החזר. כיוון שכך, אמר עצמון, מדובר בפיקדון בלבד ולא בהכנסה חייבת. עצמון אמנם לא הכניס את הכסף לחשבון פיקדון ולא עשה שום פעולה שהוכיחה שאכן כך התייחס לכסף, אבל הוא הצליח להביא לא פחות מחמישה מומחים - כולל סגן לשעבר של נציב מס הכנסה ושני רואי חשבון - שקבעו שמעשיו היו תקינים. התוצאה: בית המשפט העליון קיבל את טענת ההסתמכות וזיכה אותו. [4]

לעומת זאת, יש מקרים בולטים בהם טענת ההסתמכות אכן הגיונית. ב-1997-1998 - לפני המעבר ממיסוי טריטוריאלי למיסוי פרסונאלי - הסתובב רואה חשבון בבורסה ליהלומים ומכר רעיונות. בעצם, זה היה מאוד פשוט: הוא היה מקים חברה באחד ממקלטי המס, החברה הזו הייתה מחלקת דיבידנד בחו"ל ולכן זה לא היה חייב בכלל במס. בחלק מהמקרים רואה החשבון הזה אפילו לא הקים את החברה אלא רק העביר ניירות. נגד רואה החשבון כבר יש כתב אישום. אבל יהלומנים לא מבינים במס, פרט לכך שכמה שפחות - יותר טוב. לכן יש להם טענת הסתמכות.

בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)ישנה התייחסות לבעלי שליטה במספר סעיפים עיקריים. להלן מובאים ההוראות בסעיפים השונים העוסקים בנושא זה[1]:

עיתוי ההכרה בתשלומים לבעלי שליטה על פי סעיף 18(ב) לפקודה

הסעיף דן בניכוי הוצאות, כגון הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה וריבית, או תשלומים אחרים, שמשלמת חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, לאחד מחבריה שהוא בעל שליטה בה כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה. הסעיף קובע כי ההוצאות יותרו בניכוי לחברה בשני מקרים:

1.          תשלומים ששולמו לבעל שליטה באותה שנת מס בה שולמו.

2.          בעל שליטה כלל את התשלומים שקיבל מהחברה שבשליטתו בדוח על הכנסותיו לאותה שנת מס והמס עליהם נוכה במקור על פי תקנות מס הכנסה ניכויים ממשכורת.

נציין בהקשר זה, כי בסעיף 18(ב1) לפקודה, הוקנתה לשר האוצר הסמכות לקבוע באישור ועדת הכספים של הכנסת, שהוראות סעיף 18(ב) לא יחולו על סוגי תשלומים המהווים הכנסה פטורה בידי בעל שליטה, והכל בתנאים שייקבעו. שר האוצר השתמש בסמכות זו והתקין את תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה).

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אמנון רפאל וירון מהולל, מס הכנסה (הוצאת רונן, בהשתתפות שלומי לזר, מהדורה רביעית)

ג' עמיר, עבירות מס – מס הכנסה, מס ערך-מוסף, מכס, מס קניה 

ע"פ  עוזי עצמון נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(2) 353

חיים גבאי "עבירת המס כעבירת צווארון לבן - האומנם? " פרסומי משרד האוצר ירושלים

Healy, John C. and Schadewald, Michael S.: Multistate Corporate Tax Course 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה