עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

פרסמו את עבודותיכם הישנות אצלינו וקבלו הכנסה פסיבית נהדרת!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

סמינריון מס שולי: מס רכוש, מס שבח, מס מכירה, מס רכישה (עבודה אקדמית מס. 1377)

‏290.00 ₪

59 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1377
סמינריון מס שולי: מס רכוש, מס שבח, מס מכירה, מס רכישה

תוכן עניינים

 

 

 

 

כללי 

 

 

 

22.1.. הפחתת שיעורי מס שבח - תיקון מספר 50 ו-56 לחוק מיסוי מקרקעין..............

 

 

 

22.1.1... הפחתת שיעור המס המוטל על השבח הריאלי...................................

 

 

 

22.1.2... זכויות במקרקעין שנרכשו טרם היום הקובע - אופן פיצול השבח הריאלי..........................................................................................

 

 

 

22.1.3... ריכוז שיעורי המס שיוטלו על השבח הריאלי בידי יחיד וחברה..........

 

 

 

22.1.4.. פיצול כלכלי של השבח הריאלי - פס"ד אלברט אברהם פוליטי (ו"ע 5002/05 + ו"ע 5027/05)................................................................... .....................................................................................................

 

 

 

22.1.5... אופן רכישת הזכות במקרקעין החל מהיום הקובע - על ידי יחיד או על ידי חברה......................................................................................

 

 

 

22.1.6... אי-תחולה לעניין מקרקעין המסווגים כמלאי.....................................

 

 

 

22.1.7... ביטול הדרגתי של שיעורי מס "היסטוריים".....................................

 

 

 

22.2.. ביטול מס מכירה - תיקון מספר 50 לחוק מיסוי מקרקעין................................

 

 

 

22.2.1... ביטול מס מכירה לגבי מכירת נכסים אשר נרכשו מהיום הקובע ואילך....................................................................................................

 

 

429

22.2.2... ביטול מס מכירה לגבי דירות מגורים מסויימות................................

 

 

429

22.2.3... מס מכירה במכירת דירת מגורים מזכה...........................................

 

 

 

22.2.4    התרת מס מכירה בניכוי כהוצאה לגבי מכירת נכסים אשר נרכשו טרם היום הקובע....................................................................................

 

 

 

22.3.. הנחה במס שבח, הפחתת מס רכישה ופחת מואץ לגבי עסקאות בתקופה הקובעת - תיקון 50 לחוק (רשימה חלקית).....................................................

 

 

 

22.3.1... הנחה במס שבח לגבי מכירת זכות מקרקעין, אשר נרכשה במהלך התקופה הקובעת............................................................................

 

 

 

22.3.2... פחת מוגדל לבניינים שיום רכישתם בתקופה הקובעת........................

 

 

 

22.4.. מס רכישה בגין דירה יחידה - תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין והוראת שעה במסגרת תיקון 147 לפקודה..........................................................................

 

 

 

22.5.. פריסת השבח הריאלי..................................................................................

 

 

 

22.6.. מקדמת מס שבח ........................................................................................

 

 

 

 

 

22.7.. אופן חישוב שווי רכישה של חלק מסויים במקרקעין הטרוגניים (ע"א 3988/00 מרדכי מירון ואח')......................................................................................

 

 

 

22.8.. אי החלת תיקון 12 לחוק על מבנה שלא נתבע בגינו פחת לפני 1.4.1973 ואופן תיאום שווי הרכישה בבניה עצמית (ע"א 535/01 שופרסל בע"מ)......................

 

 

 

בהקשר זה, ראה גם: 

 

 

 

2.3.... חישוב נפרד בגין מס שבח שנוצר לבת הזוג - פס"ד ניר יוסף............................

 

 

 

17.8.. שווי מכירה בעסקת אחוזים (קומבינציה)......................................................

 

 

 

17.9.. עסקת מכר חלקי המוצגת כעסקת מימון .......................................................

 

 

 

17.10. עסקאות במקרקעין - עסקת קומבינציה מול הזמנת בניה (נספח להוראת ביצוע מס הכנסה).................................................................................................

 

 

 

17.11. עסקת קומבינציה או הזמנת שירותי בניה - בחינת ההסכם לפי מהותו הכלכלית - פס"ד בייגל וא. דורי..................................................................................

 

 

 

אירועים שונים לעניין החבות במס 

 

 

 

22.9.. שינוי יעוד - תיקון מספר 50 לחוק מיסוי מקרקעין..........................................

 

 

 

22.9.1... כללי..............................................................................................

 

 

 

22.9.2... שינוי יעוד מרכוש קבוע או רכוש פרטי למלאי בעסק.........................

 

 

 

22.9.3... שינוי יעוד ממלאי לרכוש קבוע........................................................

 

 

435

22.10. אופציה לרכישת זכות במקרקעין - הוראת שעה שהתווספה במסגרת תיקון 50..

 

 

 

22.10.1. כללי..............................................................................................

 

 

 

22.10.2. תנאים מצטברים להכרה באופציה כאופציה ייחודית........................

 

 

 

22.10.3. הסדר המיסוי במכירת האופציה הייחודית.......................................

 

 

 

22.10.4. הסדר המיסוי במימוש האופציה הייחודית.......................................

 

 

 

22.10.5... הוראה מיוחדת במימוש זכות לקבלת זכות במקרקעין - הוראת קבע

 

 

 

22.10.6... מיסוי בעת מכירת זכות שנרכשה במימוש האופציה הייחודית..........


בתיקון 50 לחוק נקבע כי על שבח ריאלי אשר נצמח לאחר היום הקובע יחול מס בשיעור של 25% בלבד, הן ביחס ליחידים והן ביחס לחברות. לגבי מוכר שהוא יחיד - מנהל מס שבח רשאי להתיר בכתב חיוב במס בשיעור נמוך יותר, אם הוא סבור כי המס שיחול לגביו לא יגיע לשיעור של 25%. ביחס לזכויות במקרקעין וזכות באיגוד מקרקעין שנרכשו לפני היום הקובע יחול שיעור מס דיפרנציאלי, כמפורט בסעיפים 22.1.2 ו- 22.1.4 להלן.

 

בתיקון 56 לחוק נקבע כי שיעור המס שיוטל על יחיד בגין השבח הריאלי יהא שיעור מס שולי שלא יעלה על 20%, ועל חבר בני אדם - שיעור מס חברות (29%; בשנת 2008 - 27%; בשנת 2009 - 26%; החל משנת 2010 - 25%).


במסגרת הוראת שעה,  נקבע כי לגבי נכס שנרכש על ידי חבר בני אדם לפני היום הקובע יחול שיעור מס של 25%, ולא שיעור מס חברות, על "יתרת השבח הריאלי" שנצברה מהמועד הקובע ועד יום המכירה או הפעולה (ראה סעיפים 22.1.2 ו- 22.1.4 להלן).


הוראת השעה אינה מתייחסת לנכס שנרכש במועד הקובע ואילך. לפיכך, על שבח ריאלי בגין מכירת נכס כאמור יוטל מס  לפי שיעור מס חברות, ולא לפי שיעור מס של 25%.


נציין כי גורמים מוסמכים ברשות המסים הביעו עמדתם כי מדובר ככל הנראה בטעות בחקיקה, שצפוי שתתוקן, כך שאף על שבח ריאלי בגין מכירת נכס שנרכש במועד הקובע ואילך יוטל מס בשיעור של 25% .

 לגבי מכירה במהלך התקופה, המתחילה ביום הקובע והמסתיימת ביום 31.12.2003, של זכות במקרקעין, שהינה נכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, לדייר המחזיק באותו הנכס בשכירות לפי החוק האמור, הוטל שיעור מס מיוחד על השבח הריאלי, זאת בהתקיים תנאים מסויימים.

 

על פי תיקון 50 לחוק, כאשר יום הרכישה של הזכות במקרקעין או הפעולה באיגוד מקרקעין חל לפני היום הקובע, ויום המכירה או הפעולה חל לאחר היום הקובע ועד לתום שנת 2006, יפוצל השבח הריאלי כדלקמן:


(1)     "השבח הריאלי שנצמח עד ליום הקובע" - השבח הריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שחלפה מיום הרכישה ועד ליום הקובע לבין התקופה שמיום הרכישה ועד ליום המכירה.


          חבר בני אדם יהא חייב במס בגין חלק זה בשיעור מס חברות ( - 31%; בשנת 2007 - 29%) ויחיד יהא חייב במס בגין חלק זה לפי שיעור המס השולי החל על הכנסתו (עד 49% - נכון לשנת המס 2006 ועד 48% ).


(2)     "יתרת השבח הריאלי" - יוטל מס על יתרת השבח הריאלי (החלק המיוחס לתקופה מהיום הקובע ועד ליום המכירה) בידי חבר בני אדם - בשיעור של 25% ובידי יחיד - בשיעור מרבי של 25%.


 

על פי תיקון 56 לחוק, כאשר יום הרכישה של הזכות במקרקעין או הפעולה באיגוד מקרקעין חל לפני היום הקובע, ויום המכירה או יום הפעולה חל בשנת 2007 ואילך, יפוצל השבח הריאלי כדלקמן:

 

(1)     "השבח הריאלי שנצמח עד ליום הקובע" (כהגדרתו בסעיף א(1) לעיל) - יחולו שיעורי המס כאמור בסעיף א(1) לעיל, קרי, מיסוי בשיעור של מס חברות ביחס לחברות ומיסוי בהתאם לשיעור המס השולי ביחס ליחיד.


(2)      "יתרת השבח הריאלי - המס על יתרת השבח הריאלי בידי חבר בני אדם יהא בשיעור של 25% (ראה הוראת שעה בסעיף 22.1.1 (ב)) ובידי יחיד - לפי שיעור מס שולי בשיעור שאינו עולה על 20%.


 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה