עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון צבע קמפיין פרסום, השפעת הצבע הדומיננטי בקמפיין על אפקטיביות המסר, צבעים, פסיכולוגיה שיווקית (עבודה אקדמית מס. 1373)

‏290.00 ₪

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1373
סמינריון צבע קמפיין פרסום, השפעת הצבע הדומיננטי בקמפיין על אפקטיביות המסר, צבעים, פסיכולוגיה שיווקית

תוכן עניינים

מבוא________________________________________________________ 3-4

רקע תיאורטי- סקירת ספרות_______________________________________ 5

השפעת הצבע על תפיסת המסר: גישות סמיוטיות- תרבותיות_________________ 6

השפעת הצבע על תפיסת המסר: היבטים אומנותיים_______________________ 9

השפעת הצבע על תפיסת המסר: היבטים פסיכולוגיים______________________ 10

התייחסות למוטיב הצבע במחקרים קודמים_____________________________ 11-14

שאלת המחקר והשערות המחקר_____________________________________ 15-16

מתודולוגיה____________________________________________________ 17-18

עבודת השדה___________________________________________________ 19

הצגת הממצאים________________________________________________ 20-21

דיון_________________________________________________________ 22-23

מסקנות______________________________________________________ 24-25

ביבליוגרפיה___________________________________________________ 26-27

נספח 1______________________________________________________ 28

נספח 2______________________________________________________ 29

נספח 3______________________________________________________ 30

נספח 4 ______________________________________________________ 31

נספח 5______________________________________________________ 32-33

 

לא אחת ממשלות וארגונים ציבוריים שונים מעוניינים להשפיע על התנהגות הציבור במטרה להצמיח טובה כלשהי לכלל הציבור או לחלקים ממנו. למשל: ככל שירבו האנשים שממחזרים בקבוקי פלסטיק כך תשתפר איכות הסביבה עבור הציבור בכללותו; ככל שיגדל מספר המבוגרים שפונים לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס כך תשתפר בריאותה של אוכלוסייה זו; אם נהגים יימנעו מנהיגה תחת השפעה של אלכוהול, תגבר הבטיחות בדרכים. אלו רק מקצת הדוגמאות למקרים שבהם הציבור עשוי לצאת נשכר משינויים בדפוס התנהגותו.

ואולם, הניסיון מלמד כי שינוי דפוסי התנהגות אינו מושג בפשטות. בשנים האחרונות מתרחב השימוש בכלי אינפורמציה והסברה, שתכליתם להכיר לציבור את ההסדרים שאמורים לעודד שינוי התנהגות או את עצם היתרונות הגלומים בהתנהגות שאליה מכוונים. השימוש בקמפייני הסברה לצורך העברת מסרים הגביר את השימוש בטכניקות שיווק כדי לקדם את היעילות שבהעברת המסר והן מכונות כיום "שיווק חברתי" (social marketing).

העיקר במחקר זה עוסק בשימוש בטכניקת שיווק של פרסום חברתי והיא השימוש בצבע. עוד יוסבר בהמשך, על היכולת של הצבע להשפיע עלינו מבחינה רגשית ואף מבלי שנהיה מודעים לכך אולם, גם ללא הסבר כולנו מבינים שבמיוחד בעידן הנוכחי אנו תמיד מוקפים בעולם וויזואלי, צבעוני ומוחשי, שבו למה שהעין רואה יש חשיבות מכרעת (כך אנחנו מחליטים מה ללבוש, באיזו מכונית לנהוג, כיצד אנו מעדיפים שיראה בן הזוג שלנו ועוד). הצבע משפיע על ההרגשה וההתנהגות שלנו. שילוב של צבעי הטבע וצבעי מזג האוויר, משפיע מאוד על האווירה הפנימית שלנו, כאשר אור יום בהיר נוסך בנו תחושה שונה מצבע אפל של חשכת הלילה והשמש יוצרת אווירה שונה ממזג אוויר גשום וסגרירי (הולץ)

לאור הנאמר, ניתנה השערת מחקר המצביעה על קשר חיובי בין השפעת הצבע הדומיננטי בקמפיין על אפקטיביות המסר, כך שהצבע הדומיננטי בקמפיין משפיע על הבנת המסר ועל יכולתו לעורר רגשות בקרב הנמען. לצורך כך נערך ניסוי של נחקרים שנחשפו לכרזה חברתית שפורסמה ומתקשרת לאירועי האינתיפאדה שהתחוללו בארץ  ובה צבעים דומיננטיים של אדום ולבן שנועדו על פי מעצב הכרזה, יוסי למל- לעורר אסוציאציה של דם ניגר (הצבע האדום) באופן מנוגד לטוהרה וגם לקדושת מתים (הצבע הלבן). כאשר הנבדקים נדרשו לענות על שאלון תחילה לאחר התבוננות בכרזה ללא צבעים ולאחר מכן בתוספת הצבעים. המחקר למעשה מבקש למצוא האם קיימי הבדלים בקרב המשיבים מבחינת הבנת המסר והרגשות שהוא מעורר, וכתוצאה מכך השפעה כללית על אפקטיביות המסר, קודם החשיפה לגירוי (הצבע) ולאחריו.

ניתן להזכיר כאן כי הסקירה הספרותית נשענת על תיאוריות מרכזיות עליהן נשען המחקר, אשר מתמקדות בבחינת משמעותו של הצבע מהיבטים שונים:                                  

  1. הצבע והשפעתו בגישות תרבותיות- כאן מובאים טיעוניו של בארת' בדבר מסרים המועברים לנעמן שלא באמצעות טקסט או מילים כאם ע"י מסר וויזואלי שלו משמעותיות אסוציאטיביות משתנות בהתאם לרקע התרבותי של הנמען, וכן התיאוריה הסמיוטית של פיסק החוקרת את תורת הסימנים והסמלים ומעידה כי אלה מאפשרים פענוח שונה של הטקסט בקרב הנמען.
  2. הצבע והשפעתו במישור האומנותי- התיאוריות של גותה וקנדינסקי (מישורי) אשר השתמשו בחקר הצבע לצורך יצירותיהם האומנותיות, וביקשו לבחון מה מעורר הצבע בקרב אלה הצופים בציוריהם, על מנת להגיע אל הקהל.
  3. השימוש בצבע בהקשרים פסיכולוגיים- השפעתו של הצבע על הנמען במסגרת מעגל השפעה היקפי המשפיע על הנמען באופן של תת-מודע, תוך התעניינות אמוציונאלית ולא רציונאלית ומעורבות נמוכה בקשר למוצר (Petty & Cacciopo).

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 מישורי, א. תולדות האמנות:מבוא כללי, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה

בארת ר.  "הרטוריקה של הדימוי", תמר ליבס ומירי טלמון (עורכות) תקשורת כתרבות. רמת אביב: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 259-271. 

הולץ, מ. השפעת הצבע על חיינו

Austin, P. Baumann, B. Joseph, M & Khroustaleva, O. Color Saturation and Advertising. SI557 "Visual Persuasion". 

Cry, D. Head, M. Larios, H. Colour in Website Design Within and Across Cultures: A Multi-Method Evaluation, Administrative Sciences Association of Canada (AS AC) Conference, Elsevier


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות