עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שפיטות ענייני חוץ ובטחון, אי שפיטות דיון בבית משפט בענינים מדיניים, לא הכל שפיט, דוקטרינת השפיטות המוסדית (עבודה אקדמית מס. 137)

‏290.00 ₪

18 עמודים.

עבודה אקדמית שפיטות ענייני חוץ ובטחון, אי שפיטות דיון בבית משפט בענינים מדיניים, לא הכל שפיט, דוקטרינת השפיטות המוסדית

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי שפיטות בענייני חוץ ובטחון?

תוכן עניינים

מבוא

פרשת שיחות השלום - פסק-הדין בפרשת שיחות השלום: סמכויותיה של ממשלה יוצאת

סבירות ודוקטרינת אי השפיטות

משפט משווה

ארה"ב

דוקטרינת אי השפיטות בעולם בנוגע לחוץ ובטחון

בריטניה

סיכום

סמינריון זה עוסק בשפיטות בענייני חוץ ובטחון, אי שפיטות דיון בבית משפט בענינים מדיניים. "לא הכל שפיט".

דוקטרינת אי השפיטות סווגה על-ידי השופט ברק כאחת מן היצירות השיפוטיות ה"מווסתות", המהוות מכשירים משפטיים שבאמצעותם יוכל בית המשפט לנעול את שעריו במקום שהוא סבור כי אין זה ראוי לדון בעניין. דוקטרינת אי השפיטות אינה חד-משמעית. מבחינה לשונית ניתן לומר, כי "בלתי-שפיט" הוא עניין אשר בית-המשפט אינו מוסמך לדון בו או שאין אפשרות לקיים בו דיון והכרעה שיפוטיים. אולם בפועל נהוג להבחין בין שאלת הסמכות לבין שאלת השפיטות3, הכוללת לא רק את שאלת האפשרות האובייקטיבית לדיון ולהכרעה שיפוטיים אלא גם, ובעיקר, את שאלת רציותה של הכרעה כזאת. לשאלות השפיטות שני היבטים אפשריים: האחד - האם ניתן והאם ראוי לקיים דיון והכרעה שיפוטיים במאטריה שבה העתירה עוסקת (להלן: שפיטות מאטריאלית): והאחר - האם ראוי כי הרשות השופטת תפעיל סמכותה כלפי הרשות אשר כנגדה הוגשה העתירה (להלן: שפיטות אורגנית). הן השפיטות המאטריאלית והן השפיטות האורגנית ניתנות לעיגון בסעיף 15(ג) לחוק יסוד: השפיטה: בג"צ בוחן, האם מן הצדק לדון ולהכריע הכרעה שיפוטית במאטריה שבה העתירה עוסקת והאם מן הצדק להפעיל את כוחו כלפי הרשות המשיבה. במשמעותן הטהורה אין הן מתייחסות למידת ביסוסה של העתירה לפי הדין המהותי, אלא להשפעת ההיזקקות לעתירה על יחסי-הגומלין שבין הרשויות3. אולם לעתים מקובל לכנות "בלתי-שפיטה".

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ע"א ד"ר טל ירוס-חקק וד"ר אביטל ירוס-חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה

דפנה ברק-ארז , "מהפכת השפיטות: הערכת מצב", הפרקליט נ(1) 

אהרן ברק, גבולות המשפט והשיפוט 

משה גורלי, ‏השימוש בביטוי מהפכה חוקתית הוא שגיאה; לא הכל שפיט

 M. Laver & K. Shepsle, eds., Cabinet Ministers and Parliamentary Government (New York Cambridge University Press

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות