עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

תזה אישפוז בן זוג חולה נפש - מחקר איכותני פרספקטיבה של בן זוג לגבי האשפוז הפסיכיאטרי, עבודה אקדמית בחינם, תיזה חינמית (עבודה אקדמית מס. 1324)

‏0.00 ₪

תזה אישפוז בן זוג חולה נפש - מחקר איכותני פרספקטיבה של בן זוג לגבי האשפוז הפסיכיאטרי, עבודה אקדמית בחינם, תיזה חינמית

עבודת תזה בחינם בקובץ PDF. העבודות בתשלום ברחבי האתר הן בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה.

שאלת מחקר:

כיצד באה לידי ביטוי הפרספקטיבה של בן זוג לגבי האשפוז הפסיכיאטרי של בן הזוג ?

תוכן עניינים

מבוא

 רקע מדעי

תפיסת המשפחה את תהליך הקבלה לאשפוז

העומס המוטל על המשפחה לפני ובמהלך האשפוז

סיפוק תמיכה רגשית

השיטה

אופי המחקר

מדגם

כלי המחקר

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

במקרים של הפרעות נפשיות חריפות ומתמשכות בהן בבן הזוג מאובחנים כושר תפקוד עצמאי לקוי או סכנה לחולה או לסביבתו נשקלת אפשרות אשפוז פסיכיאטרי מלא. באשפוז מלא החולה נמצא כל שעות היממה בבית החולים במחלקה פתוחה (רמת השגחה נמוכה והיתר לצאת ולהיכנס כרצונו) או סגורה (השגחה צמודה מתמדת). ישנן מחלקות ייעודיות לנוער ולמטופלים כרוניים.

עם זאת, קיימת גם ביקורת על האשפוז, ויש הטוענים כי במקרים מסוימים האשפוז הפסיכיאטרי עצמו עשוי להחוות כטראומטי ולהחריף את מצב בן הזוג.‏[2] כיום נטיית הממסד הפסיכיאטרי היא למעט באשפוז מלא של חולים ולקצר את תקופת האשפוז במידת האפשר. רוב המטופלים משוחררים אחרי מספר שבועות למסגרת של אשפוז יום או שיקום בביתם. משכו הממוצע של האשפוז המלא בישראל הולך ופוחת משנה לשנה.‏[3].

אם בן הזוג החולה אינו מעוניין באשפוז מלא ואבחנת הפסיכיאטר היא שהוא אינו כשיר לנקוט בשיקול דעת נאות עקב מחלתו, הפסיכיאטר מחויב להיוועץ בבני משפחתו וכן לעתים ביועץ משפטי‏[4].

במחלקות עוברים המטופלים טיפול דומה למקובל אצל מקרים קלים יותר במחלקת יום, אם כי ההשגחה עליהם קרובה יותר. במחלקות הסגורות ננקטים לעתים נגד מטופלים אלימים או כאלו המהווים סכנה לעצמם או לסביבתם צעדים של ריסון (קשירה) או כפיית טיפול תרופתי מרגיע.

בדרך כלל נהוגה הסתכלות פסיכיאטרית בשעות או בימים הראשונים לאשפוז. במהלך ההסתכלות שוהה החולה בחדר בו מותקנות מצלמות לצורך הערכת מצבו וביצוע אבחנה או הערכה פסיכיאטרית למחלה ממנה הוא סובל, ולצורך קביעת סוג ומהות הטיפול אותו יקבל. בכל מקרה בו מאושפז אדם שביצע פשע וטוען לאי שפיות, תבוצע הסתכלות לצורך הערכת מצבו הנפשי.

בן הזוג של המאושפז בעצמו עובר סוג של טראומה מעצם אשפוז אהוב ומרציך הסתכלות מיוחדת גם בבן הזוג ולא רק במישהפוקוס עליו  המאושפז...

מחקר איכותני עם ראיונות עומק

* כל הזכויות שמורות לכותב התזה

עבודת תזה בחינם בקובץ PDF. העבודות בתשלום ברחבי האתר הן בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה.