עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית פירוק חברה, שיקולי חלוקה פרוק , קדימות נושים, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חדלות פרעון, סדר נשייה הוצאה לפועל (עבודה אקדמית מס. 12463)

‏290.00 ₪

38 עמ'

עבודה אקדמית פירוק חברה, שיקולי חלוקה פרוק , קדימות נושים,  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חדלות פרעון, סדר נשייה הוצאה לפועל

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי שיקולי חלוקת הכספים מפירוק והשפעת נושים חזקים/מובטחים/בדין קדימה?

תוכן עניינים

מבוא.. 3

שאלת המחקר. 3

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע''ח-2018. 3

מהות חוק חדלות פירעון. 3

חידושיו העיקריים של החוק:. 5

הגדרת חדלות פירעון 5

שינוי סדר הפירעון. 6

מסלול אחיד בפתיחת הליכי חדלות פירעון לגבי תאגיד. 8

חזקות חדלות פירעון. 9

נושה עתידי. 11

החלטת בית המשפט על מתן צו לפתיחת הליכים.. 11

החלטת בית המשפט על הפעלת התאגיד לשם שיקום כלכלי. 12

החלטה על פירוק התאגיד או על הפעלה זמנית.. 13

בעלי החברה.. 14

מלווים ונושים (בנקים ואחרים) 14

עובדים.. 14

הנושים מתחלקים ל-3 קבוצות עיקריות.. 23

הבטחת כספים בעבור נושים.. 27

הדין לגבי חברת חוץ. 27

ביבליוגרפיה.. 37

 

העבודה תבחן את עקרונות החלוקה בפירוק, שיקולי חלוקת הכספים מפירוק והשפעת נושים חזקים/מובטחים/בדין קדימה. כל זאת לאור חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 . יודגם על מקרה שקרה בישראל חדלות הפרעון של חברת התעופה אליטליה-ישראל ובחינת סדר קדימות הנושים במקרה זה.

אם מצא בית המשפט כי לא מתקיים אחד מן התנאים האמורים בסעיף 4.8 לעיל, עליו להורות על פירוק התאגיד. עם זאת, במקרה בו בית המשפט סבור כי ישנם אמצעים למימון ההוצאות הכרוכות בהפעלת התאגיד וכי אין חשש סביר שהדבר יפגע בנושים, אולם חסר לו מידע לצורך קבלת ההחלטה בדבר קיומו של סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי של התאגיד, רשאי בית המשפט להורות על המשך הפעלה זמנית של התאגיד. במצב זה, יבקש בית המשפט מן הנאמן אשר ימונה לצורך הליך חדלות הפירעון (ראו סעיף 5 להלן) להגיש לו דוח ראשוני לגבי מצבו הכלכלי של התאגיד, על מנת שבית המשפט יוכל לקבוע בהתאם לממצאיו אם להורות לנאמן לפעול לשיקום התאגיד או לפירוקו.

 פשיטת רגל וסדר הנשייה לאור דיני הקניין

בעלי החברה

בעלי החברה עלולים לאבד את השקעתם בחברה באופן מיידי. גם נכסים אחרים של בעלי החברה, בעיקר של בעלי השליטה בחברה, המשועבדים ישירות או באמצעות הערבות האישית, עלולים לרדת לטמיון. [1]

מלווים ונושים (בנקים ואחרים)

נושים של החברה מאבדים במצב של פשיטת רגל משפטית את הריבית על חובם. לעתים קרובות, וכתלות במצבם המשפטי של הנושים מבחינת דיני קדימויות של נושים, עשויים לאבד גם את קרן ההלוואה. גם בחברות על סף פשיטת רגל קיים אינטרס מובהק של הנושים להגיע להסדר עם החברה, על מנת לחסוך את עלויות פשיטת הרגל הקרבה ובאה. על כן, במקרים כאלה, עלולים הנושים לאבד חלק מן הסכומים שחבה להם החברה, בהסדרים שיעשו עמה. [2]

עובדים

עובדי החברה משלמים את מחיר פשיטת הרגל באופן ישיר, עת נאלצים כולם או חלקם להיפלט לשוק העבודה. חלק מן העובדים מצליחים למצוא מקומות עבודה חדשים לאחר תקופת המתנה, חלקם נאלצים לבצע הסבה מקצועית, וחלקם לא מצליחים למצוא עבודה והופכים לנטל על החברה. העובדים ניזוקים גם מכך ששכרם לא משולם להם במועד והם נאלצים לתבוע את החלק המוכר מן המוסד לביטוח לאומי. [3]

לינק: מצגת פירוק חברה, שיקולי חלוקה פרוק 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

 [1]יוסף ויצמן הוצאה לפועל - מעשה והלכה הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

[2] דוד בר-אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות הוצאת פרלשטיין גינוסר, מהדורה שביעית מעודכנת (2017)

[3] חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות