עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תביעות חוב, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התמודדות עם חובות, תספורת, אג"ח, הטייקון אליעזר פישמן, הוצל"פ (עבודה אקדמית מס. 12461)

‏290.00 ₪

25 עמ'

8900 מילים

עבודה אקדמית תביעות חוב, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התמודדות עם חובות, תספורת, אג"ח, הטייקון אליעזר פישמן, הוצל"פ

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי תביעות חוב לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

תוכן עניינים

מבוא. 

איך מגישים תביעת חוב?. 

שלבי ההליך של הגשת תביעת החוב. 

חוב שנוצר לאחר מתן צו כינוס. 

הכרה בתביעת חוב. 

ערעור על החלטת תביעת החוב. 

בדיקת תביעת חוב בפשיטת רגל 

תפקידו של הכונס הרשמי בהליך הגשת תביעת החוב. 

שכר טרחה עבור בדיקת תביעת החוב.

הגשת תביעת חוב באופן מקוון 

הכרה בתביעת חוב. 

הגשת תביעת חוב באיחור 

נימוקים להגשת תביעה באיחור

ערעור 

חדלות פירעון 

הסדר חוב בדיני חדלות פירעון

מניעים להסדר חובות.

עסקת המרת חוב להון מניות. 

"תספורת" והסדרי חוב למחזיקי אג"ח. 

הפסיקה בעניין הסדרי החוב האדירים של הטייקון אליעזר פישמן

הסדר החוב של החברות של פישמן

ניתוח הסדרי החוב של קבוצת פישמן

הסדרי חוב בישראל והביקורת. 13

תהליך התמודדות עם חוב. 15

מטרות החוק לחדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018.

מטרתו הראשונה של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018. 

מטרה מספר 2 של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018. 

מטרה מספר 3 של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018.

מטרה מספר 4 של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018. 

מהות הרפורמה בדיני חדלות הפירעון על פי חוק חדלות פירעון 

הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד. 

הסדר חוב רגולטורי 

אשראי והסדר הנושים. 

משפט משווה. 

משפט בינ"ל 

ארה"ב. 

סיכום. 

מקורות. 

עבודה זו עוסקת באופן כללי בתביעות חוב ובאופן ספיציפי במנגנון הפעילות של תביעות חוב בהוצאה לפועל וכיצד (אם בכלל) החוק החדש (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018) [1] השפיע בנושא זה.

מהי בעצם תביעת חוב בדיני הוצל"פ? נושה הטוען שחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל חב לו כספים או רכוש, נדרש להגיש תביעת חוב לאחר מתן צו כינוס נכסים. התביעה תוגש אל כונס נכסים הרשמי אשר קולט את תביעות החוב ומעבירה לבעלי התפקיד שמונו על ידי בית המשפט בתיקים השונים, שהם הנאמן או המנהל המיוחד.

דוגמא פרקטית: שוכר חתם על הסכם שכירות לשנה עם בעל דירה ב-1 בינואר.

השוכר שילם שכירות בחודשים ינואר ופברואר, ובחודש מרץ הפסיק לשלם שכירות.

ב-1 ביוני ניתן צו כינוס נכסים לנכסיו של השוכר.

בעל הדירה יכול להגיש תביעת חוב במסגרת פשיטת הרגל רק בגין החוב שנוצר עד למתן צו הכינוס, כלומר לחוב שכר הדירה עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי בלבד.

 יש להגיש את התביעה תוך ששה חודשים מיום מתן צו כינוס לנכסי החייב. נושה שלא יגיש תביעת חוב, לא יהיה זכאי לקבל כל דיבידנד מנכסי החייב, והחוב יימחק במלואו עם מתן ההפטר, פרט לחוב שלא חל עליו הפטר. ניתן להאריך את התקופה ולהגיש תביעת חוב באיחור, לפרק זמן שיקבע על פי החלטת כונס הרשמי בתפקידו כנאמן על נכסי החייב, או הנאמן, אם שוכנעו כי הנושה לא יכול היה להגישה במועד שנקבע.[2]

את תביעת החוב יש להגיש על גבי טופס 21, ולצרף אליה תצהיר של הנושה ואסמכתאות לביסוס החוב. בנוסף ניתן לתבוע ריבית והפרשי הצמדה מהמועד שבו החוב אמור היה להיפרע ועד למועד מתן צו כינוס הנכסים. ניתן להגיש את התביעה באינטרנט בצורה מקוונת, באתר משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמתי ומלא. הפרת חובת תום לב על ידי החייב או גורם שלישי, כולל נושה או אדם שמתחזה להיות נושה, מהווה עבירה פלילית שדינה עונש מאסר.

 שלבי ההליך של הגשת תביעת החוב

את תביעת החוב יש להגיש בתוך חצי שנה (6 חודשים) מיום מתן צו כינוס הנכסים (ניתן למצוא פרטים לגבי הגשת תביעת חוב באיחור בהמשך).

הגשה ידנית תתאפשר אך ורק לנושים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין. לשם כך עליהם למלא טופס 21 - תביעת חוב בהליך פשיטת רגל חתום ומאומת על ידי עורך דין, וכן:

תצהיר המאמת את האמור בתביעה.

אסמכתאות לביסוס החוב הנתבע.

ניתן לתבוע ריבית והפרשי הצמדה מיום בו החוב צריך היה להיפרע ועד למועד מתן צו כינוס הנכסים.

אם החוב נובע מדמי שכירות או תשלומים אחרים שהיה על החייב לשלם גם לפני מתן צו הכינוס וגם בתקופה שלאחר מתן הצו, ניתן להגיש תביעת חוב רק לגבי החלק שמגיע לנושה עד ליום מתן צו הכינוס בלבד. כלומר, החוב שנוצר לאחר מתן צו כינוס הנכסים אינו חוב שניתן לתבוע בפשיטת הרגל. [3]

 כאשר מדובר בחוב הנובע מאי תשלום דמי שכירות או תשלומים עתידיים אחרים שהיה על החייב לשלם גם לפני מתן צו כינוס וגם בתקופה שלאחריה, קיימת אפשרות להגיש תביעת חוב רק לגבי החלק שמגיע לנושה עד למועד מתן צו הכינוס בלבד. כלומר, החוב שנוצר לאחר מתן צו כינוס אינו חוב שניתן לתבוע במסגרת הליכי פשיטת רגל. [4]

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי , התשע"ח – 2018

דוד בר-אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות הוצאת פרלשטיין גינוסר, מהדורה שביעית מעודכנת (2017) עמ' 341

השופט עודד מאור, עו"ד אסף דגני הפטר - חדלות פירעון, הסדרי חוב ושיקום כלכלי של יחידים (2019) כרך א', עמ' 429


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות