עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ינשוף, סירוב לבדיקה, תוצאות התנגדות חשוד לבדיקות פולשניות, בדיקת סמים, סירוב עריכת חיפוש, משקל ראיות (עבודה אקדמית מס. 12460)

‏290.00 ₪

49 עמ'

עבודה אקדמית ינשוף, סירוב לבדיקה, תוצאות התנגדות חשוד לבדיקות פולשניות, בדיקת סמים, סירוב עריכת חיפוש, משקל ראיות

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תוצאת התנגדות חשוד לבדיקות פולשניות?

תוכן עניינים

מבוא    

שאלת המחקר   

בדיקת ינשוף (נשיפון)       

מהלך הבדיקה   

פסיקה: משמעות הסירוב לבדיקת מאפיינים בתיקי שכרות - פס"ד ארביב    

פסק דין עוזרי    

פסק דין חזוט     

הבדל בין כללי כשרות ובין כללי קבילות:   

כללי הכשרות     

כללי הקבילות    

גלגוליו של סעיף  , פקודת הראיות:            

תכלית (רציונל) כלל הכשרות המודרני ותכלית הסייגים לכלל הכשרות:          

תכלית כלל הכשרות         

תכלית הסייגים לכלל הכשרות     

כלל הראיה הטובה ביותר              

בדיקת פוליגרף וסירוב לבדיקה    

משקל-יתר לפוליגרף       

משקל-יתר למשתנים "קשים" לעומת "רכים"        

קבילות הפוליגרף בהליך השיפוטי

סירוב לבדיקת פוליגרף - משקל הסירוב    

פוליגרף ודיני ראיות         

חיפוש בגוף החשוד וסרוב לחיפוש

פסיקה: הלכת בן חיים, יששכרוב 

הלכת בן חיים    

הסכמה מדעת לחיפוש     

משמעות הסירוב לחפוש שזה לא ישמש לחובת החשוד אם החיפוש היה ללא חשד סביר.           

"חוק המישוש"  - חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור       

פסק דין יששכרוב             

"חיפוש חיצוני" בגופו של חשוד    

הסדרי החוק העיקריים   

חוק החיפושים וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו       

בדיקת DNA דנ"א             

האזנת סתר        

משפט משווה     

אנגליה 

משפט משווה לענין חיפוש בלתי חוקי        

סיכום   

ביבליוגרפיה

עבודה זו עוסקת בנושא: סירוב לאמצעי דיאגנוסטי כמו בדיקת ינשוף, פוליגרף, בדיקה פולשנית של DNA ועוד. ומה קורה למשל בעת סרוב לחיפוש[1]. יהיה דיון על משקל הראיות, והאם הסירוב עומד לחובת החשוד?

במשפט הפלילי העכשווי ישנו מעבר לדגש על משקל הראיות ופחות על קבילותן, והנסיבות הן מורכבות ולא תמיד הסירוב עומד לחובת החשוד.

כללי הקבילות מתייחסים לראיות. מחסום הקבילות לא מונע עד מלהעיד אלא מחסום הקבילות מונע ראייה ספציפית שעד אמור להציג. מחסומי הכשרות והקבילות שומרים על ערכים חברתיים. מחסום כשרות שומר בעיקר על ההרמוניה המשפחתית בעוד שמחסום הקבילות שומר על קשת רחבה של ערכים חברתיים, שיש לקיימם לא רק במסגרת התא המשפחתי. מחסום הכשרות מגן על ערך חברתי ספציפי מאוד, ומתמקד בשמירה על שלום בית ושמירה על התא המשפחתי המהווה בסיס לכל חברה מתוקנת. מחסום הקבילות מגן על ערכים חברתיים רבים. בין היתר יגן מחסום הקבילות גם על כבודו, בטחונו, של הפרט בתוך התא המשפחתי. הערך עליו שומר מחסום הכשרות הוא אחד ממכלול הערכים עליהם שומר מחסום הקבילות. במקרה של היעדר קבילות, כמו הודאת נאשם, או היעדר כשרות כמו, עדות אישה נגד בעלה שנפסלה, הנאשם ייהנה, מנגד עדות שמיעה או עדות סברה לזכות הנאשם שנפסלו, או העדה נגד בן זוג עלולים להביא להרשעתו. [2]

המגמה הנחשפת בפנינו, של כלל הכשרות וסייגיו, היא מגמה חדשנית/מודרנית של דיני ראיות המתאפיינת בהתכלות/ התאיינות של דיני ראיות, הכוללים בתוכם גם את התכלות כללי הכשרות, שתוצאתה היא הרחבת מעגל הכשרים להעיד. את המגמה הזו מחזק השופט שמגר בקביעתו: "בחברה שבה גוברת והולכת האלימות לכל צורותיה ובה הרצח, השוד, הפריצה והתקיפה הם סממני היום יום, אין מקום להמשיך קיומו של פטור מחובת מתן עדות של קרובי משפחה ובוודאי שאין מקום לפסול עדותם מעיקרה. נהפוך הוא... עם שינוי העיתים ומול תופעות הזמן יתאים עצמו גם החוק למציאות החדשה... טובתו של הציבור מחייבת איזון של אינטרסים והללו משנים משקלם וחשיבותם היחסית על-פי ההתפתחויות והשינויים החברתיים"[3]

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי תוצאות סירוב של חשוד לבדיקת ינשוף ולבדיקות פולשניות אחרות?

(בעבודה האקדמית כ-25 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

ד"ר שני רופא ראיות דיגיטאליות הלכה למעשה בין משפט לטכנולוגיה, מהדורה מורחבת מעודכנת הכוללת סוגיות בנושאי הסדרה שיפוטית במרחב הקיברנטי והערכת שווי קניין רוחני, דיני האינטרנט, (2019)

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

[2] דורון מנשה התאוריה של דיני הראיות (עורך: גיא סנדר, הוצאת פרלשטיין גינוסר, 2017).

ע"פ עומרי נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(2), 681, 699-698

Stein Alex, Ronald J. Allen An Analytical Approach to Evidence: Text, Problems, and Cases (Wolters Kluwer, 6th ed


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת