עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית טרנסג'נדרים, טרנסופוביה, רתיעה וניכור מתופעת הטרנסקסואלים – בטחון אישי מעורער (עבודה אקדמית מס. 12444)

‏290.00 ₪

34 עמ'

עבודה אקדמית טרנסג

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי רתיעה וניכור מתופעת הטרנסקסואלים וגרימת לבטחון אישי מעורער?

תוכן עניינים

 מבוא      

פרק א': זכויות האדם ותפקידן בחברה שלדעתי ראוי לחיות בה  

מהן זכויות?          

מהי זכות אדם?     

זכויות האדם מתאפיינות בשלוש תכונות         

התנגשות זכויות    

מהי התפישה של "האדם- יצור אנוש"?            

מה תפקידן של זכויות האדם בחברה?              

שלושה מישורים למימוש הזכויות

מי אמון על קיומן?               

ההכרזה  

האמנות  

תהליך הצטרפות מדינה לאמנות        

פיקוח על תהליך החוזה

הזכות להתפתחות

סיכום     

פרק ב': הזכויות לחיים, חירות וביטחון אישי 

הזכות לחיים         

הזכות לחירות       

הזכות לביטחון אישי           

הזכות בהכרזה ובאמנה       

הזכות לביטחון אישי בחקיקה במדינת ישראל 

הגדרת הזכות        

מדוע ראויה הזכות להיכלל ברשימת זכויות האדם?

התנגשות - מתי עלולה להיפגע או לפגוע הזכות לביטחון אישי?     

סיכום     

פרק ג': סוגיית הטרנסג'נדר 

בישראל  

בעולם     

קצת מספרים         

בהודו     

באירלנד 

ברוסיה

סיכום     

פרק ד': מין מגדר והחברה שבניהם

 מין ומגדר – לא אותה הגברת            

 טרנסג'נדרים – האחר הוא לא אני (הוא פשוט אחר!)     

פרק ה': הבנייה מגדרית ואותותיה    

הבנייה המגדרית   

הבנייה מגדרית בחברה הישראלית - מכשול עבור טרנסג'נדרים

אות מנטלית - הערכה עצמית              

אות תעסוקתי        

אות במערכת המשפטית

אות במערכת הרפואית        

 תפישה פסיכולוגית

 טיפולים רפואיים

סיכום     

 פרק ו': המגזר השלישי, אירגוני "החברה האזרחית"

המגזר השלישי עבור הקהילה הטרנסג'נדרית   

 פרויקט גילה להעצמה טרנסית

 בית דרור              

 איגי       

סיכום     

פרק ז': היסטוריה טרנסקסואלית וטרנסג'נדרית בתרבות             

מגלמי נשים           

יוון העתיקה          

תקופת השוגון       

זמרת קברטים       

דנה אינטרנשיונל  

סיכום     

סיכום אישי           

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו עוסקת בזכויות אדם ומתמקדת בזכות לביטחון אישי. הסוגיה העומדת במרכזה עוסקת במציאות חייהם של הקהילה הטרנסג'נדרית המתמודדת עם גילוי טרנספוביה אשר הם ביטוי של ביטחון אישי רעוע. בעבודה זו לא יוצגו יתרונות מול חסרונות של הסוגיה, אל יוצג המצוי הקיים בנושא אל מול הראוי שאמור להתקיים[1]. פרק א' יציג את רעיון זכויות האדם ומה תפקידו בחברה, שלדעתי ראוי לחיות בה. פרק זה מהווה בסיס לעבודה באופן שיאפשר את המשך הקריאה להיעשות מתוך הבנה והתייחסות לחשיבותן של זכויות האדם. פרק ב' יעסוק בזכות האדם הנוגעת לסוגיה בה דנה העבודה, הזכות לביטחון אישי, ויציג את חשיבותה לנו כבני אדם ואת אפשרויות הפגיעה בה. פרק ג' הוא הפרק המרכזי, בו אציג את הסוגיה המורכבת הקיימת בחברה הישראלית ביחסה אל אוכלוסיית הטרנסג'נדרים . פרק זה יתאר את כברת הדרך ותהליך הלמידה שלי בעניין קהילה. פרקים ד'-ו' יציגו היבטים שונים של הסוגיה: תפישות אחרות בנוגע למין ומגדר, השפעות הבניה חברתית, אירגוני זכויות בלתי פורמליים וכן היסטוריה תרבותית. מטרת שלושת הפרקים הללו תחילה נועדה לחשוף את הקורא אל תפישות חדשות אשר יספקו חומר למחשבה לגבי המצוי אל מול הרצוי, ובנוסף באה לספק היבט אישי ועמוק על מנת להכיר את הקהילה מפן אחר (היסטורי). הפרק הבא אחריו יהווה סיכום התהליך בו אשתף בתחושתי ובלמידותי ממנו. לציין כי בעבודה הן הקהילה הטרנסג'נדרית והן המושג "טרנסג'נדר" בהטיות שונות: טרנס, טרנסית, טרנסג'נדריות, טרנסקסואליות ועוד. כל ההטיות מקובלות וממדברות על אותה אוכלוסייה, במידה וישנו הרצון לעמוד על הבדל מסוים הוא יצוין בסמוך. כמו כן, "שלושים גוונים של טרנספוביה", מכוון אל ההכרזה אשר מציגה 30 דיברות על הראוי בחברה. למראית עין אין הפרה ישירה של מספר סעיפים: הזכות לפרטיות, חינוך, עבודה, תנאים סוציאליים ( בריאות), האומנם!? באופן עקיף טרנספוביה השולטת ביד רמה בחברה מערערת את ביטחונם האישי של קהילה זו ונותנת את אותותיה במישרין ובעקיפין במהלך. נערים ונערות טרנסג'נדרים על כל הקשת , לא פעם חוששים ללכת ללימודים בשל הדרה ואלימות דבר הפוגע בזכות לחינוך אשר לכאורה אינה אסורה להם. הם אינם יכולים למצוא עבודה לרוב בשל התפישה והתייחסות החברה כלפיהם, והפעם הזכות לעבודה נפגעת על אף שאין שלישת זכות זו מידם באופן חוקי. פפאי אכיפה, אי פעילות הסברה בנושא, אי מאבק הם בגדר תרומה לטרנספוביה השוררת בחברה הישראלית ומסתעפת לזכויות רבות המופרות מדי יום. [2]

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

ד"ר דריה מעוז, פרופ' עמירם רביב, פרופ' עמי שקד, אמנות הזוגיות, זב"מ (2019)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

פרופ' הנרייט דהאן כלב, נשים בישימון: מרי וסירוב בשולי החברה, הוצאת רסלינג, 2018.

 MacKinnon, Catharine A. Gender in Constitutional Law. Edward Elgar Academic Publication 2018

 

תח-9 מורן


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת