עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה על גילוי עריות בקרב ילדים, מבוגרים שעברו גילוי עריות בילדותם, מקורבן לעבריין (עבודה אקדמית מס. 12437)

‏290.00 ₪

32 עמ'


שאלת המחקר:

האם ובאיזה מידה חוויה של גילוי עריות בילדות הופכת אותו לעבריין מין בגיל מבוגר יותר?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר

השערת המחקר

רקע היסטורי 

מבוגרים שעברו גילוי עריות בילדותם. 

תופעה של קורבן בילדות שהופך לעבריין

מקרה עמי פופר שנאנס ע"י ערבי ורצח כנקמה 7 פלשתינאים

גילוי עריות - חוויה טראומטית. 

השלכות. 

השלכות של פגיעות מיניות של גילוי עריות בילדות

מסגרות הטיפול. 

השתקת העבירה של גילוי עריות. 

רקע על עבירת גילוי עריות בישראל. 

המבט המשפטי על גילוי עריות. 

החוק והדין לגבי גילוי עריות. 

גילוי עריות בקרב בני 21 ומעלה. 

משפט משווה. 

משפט קונטיננטלי \ גרמניה. 

ארה"ב. 

אוסטרליה

סיכום.

מסקנה

ביבליוגרפיה

עבודה אקדמית זו תעסוק בשאלה האם חוויה של גילוי עריות בילדות הופכת אותו לעבריין מין בגיל מבוגר יותר?

מבוגרים בעלי היסטוריה של גילוי עריות עשויים לפתח בעיות התנהגות קשות עד כדי עבריינות מין בעצמם (!). מבוגרים שעברו גילוי עריות בילדותם מגיעים לעיתים לטיפול עם בעיות שהתפתחו בזמן שלא קיבלו טיפול, לרבות התמכרות לסמים ולאלכוהול, הפרעת אכילה, הפרעת אישיות, דיכאון, ובעיות במערכות יחסים רומנטיות ובין-אישיות.

בעבר נהוג היה לחשוב שהיסטוריה של התעללות מינית עשויה להיות גורם בפני עצמו להפיכה לעבריין מין מבוגר, אך מחקרים לא מצאו קשר סיבתי הכרחי , שכן הרוב המכריע של הילדים שעברו התעללות מינית מסוג של גילוי עריות אינם הופכים לעברייני מין בעצמם, ורוב עברייני המין לא דיווחו על התעללות מינית בילדותם.

ממחקרים אחרים שנעשו ניתן לראות שחלק מההשלכות של פגיעה מינית בילדות הם שכאשר הילד הופך לאיש בוגר הוא בעצמו נהיה פוגע מינית בדרך כלשהיא .

גילוי עריות הינו יחסי מין או נישואין אסורים בין קרובים מדרגה ראשונה (אב, אם, אח ואחות). האיסור חל גם על יחסי מין ונישואין עם קרובי משפחה אחרים, סבים ודודים. [1]

גילוי עריות הינו פגיעה בילדים וניצולם מבחינה נפשית ופיזית, הנגרמת על ידי קרוב משפחה מבוגר מהם, לשם סיפוק צרכיהם, תוך התעלמות מצורכי הילד ומצבי התפתחותו. [2]

הוא מתרחש באופנים שונים , בכל גיל והוא מבוצע ע"י בני משפחה מדרגות קרבה שונות, בדרך כלל המבוגרים מהילדים במספר שנים. גילוי עריות יכול להיות אירוע חד- פעמי אך בדרך כלל הוא נמשך לאורך שנים. הפגיעה כוללת כל התנהגות מינית מליטוף אזורים אינטימיים עד לקיום יחסי מין מלאים עם או בלי מגע אוראלי או אנאלי ומין ביזארי. המגע יכול להיות מלווה במחוות של רוך ואהבה או איומים ואלימות פיזית.

חל איסור על יחסי מין בין קרובי משפחה מדרגה ראשונה , כמעט בכל החברות בעולם למן שחר ההיסטוריה. ברוב החברות קיימים חוקים האוסרים באופן מוחלט על יחסי מין וכן על נישואין מסוג זה. חוקרים רבים שניסו להשיב על השאלה מדוע קיים איסור על גילוי עריות מצאו כי ההסבר ההגיוני ביותר גורס כי איסור גילוי עריות בא לשמור על מבנה חברתי יציב, כלומר, משפחה חייבת להגדיר בברור את התפקידים של כל אחד ביחס למשפחה ואת יחסי הגומלין של המרכיבים אותה. כל גילוי עריות מאיים על יציבות המשפחה. [3]

השערת המחקר:

קיים קשר חיובי בין חוויה של גילוי עריות בילדות לעבירות מין בגיל מתקדם והשפעה נפשית ישירה.

מצגת גילוי עריות

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. הנזקים הסמויים מן העין - השלכות כלכליות ובריאותיות של פגיעה מינית. ישראל: הדו"ח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע.

 אבקסיס, א. פרה-דיספוזיציה לעבריינות מין: תהליכי התמודדות עם קורבנות מינית בילדות. תואר שלישי (Ph.D.). הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. אוניברסיטת חיפה.

 פיטר סינגר "האם גילוי עריות בין אחאים מבוגרים הוא עבירה?" פרויקט סינדיקט

 


‏290.00 ₪


שדה אימייל הינו חובה