עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:


בס"ד

עבודות אקדמיות בחינם או במחיר שפוי של: 99-390 שח.

אנו חב"דניקים המאמינים בשיתוף מידע ללא גזל.

طُلَّاب עזרה למגזר הערבי ולעולים חדשים.

לרגל השקת האתר המחודש: הנחה של 7 אחוז לחודש הקרוב: קוד קופון ZZ7

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

תמונה קשורהתוצאת תמונה עבור ישראכרט

תוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7       

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

 

הגננת המתעללת (לכאורה) כרמל מעודה, ילדים קורבנות עבירה


‏390.00 ₪

49 עמ'

עבודה אקדמית מס' 12410 


שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי ילדים נפגעי עבירה, קורבנות עבירה קטינים במשפט הפלילי?

תוכן עניינים

מבוא    

הגננת המתעללת כרמל מעודה. 

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. 

הוראת נוהל של כב' השופטת מרים נאור, נשיאת בית המשפט העליון (כתוארה אז) - סדרי עבודה ביחס להעדת קטינים נפגעי עבירה ספט' 2017

הצעות חוק חדשות בנושא          

הצעת חוק: הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבתי המשפט.        

התיקון לחוק לתיקון דיני ראיות – חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים        

חוקר נוער בכיר 

עיקרי החוק העיקרי       

הנימוקים כנגד ההסדר המאפשר העדה בידי ח"נ   

זכויות הנאשם הקטין      

דוגמה לפסיקה עדכנית בנושא : הרשעה בביצוע עבירות מין על בסיס עדות מתלוננת קטינה  

משפט משווה    

סיכום   

ביבליוגרפיה    

 

ביולי 2019 המדינה הזדעזעה מהתעללות מזוויעה בילדים בגן בראש העין של הגננת כרמל מעודה

פרקליטות מחוז מרכז הגישה ביולי 2019 לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד כרמל מעודה, בעלת פעוטון מראש העין, בגין התעללות בקטינים ובחסרי ישע ותקיפתם. 18 אישומים הוגשו נגד מעודה בת ה-25, שתקפה 11 מהתינוקות והפעוטות שבהם טיפלה. באחד ממקרי ההתעללות המזעזעים המפורטים בכתב האישום נכתב כיצד מעודה משכה בכוח את ראשו של אחד התינוקות, שנולד עם כליה אחת בלבד, תוך שהיא דוחפת את הכיסא שעליו ישב עד שבטנו נמחצה בין הכיסא לשולחן.

בכתב האישום, פורטו הדרכים שבהן מעודה התעללה בתינוקות ובפעוטות: כיסתה את ראשם בשמיכה וישבה עליהם למניעת תזוזה, קשרה ידי קטין באמצעות חוט למשך דקות עד שעות, הרימה אותם באמצעות אחיזה בכוח בזרוע, הניפה אותם באוויר והכל עד להטחתם ברצפה, טלטלה תינוקות, העמידה פעוטות עם הפנים אל הקיר, לעתים, למשך כמה שעות, הצליפה בהם באמצעות חיתול, סטרה להם, צבטה ומשכה ראשם של פעוטות לאחור תוך חסימת אפם ופיהם, עד שהתגלעו קשיי נשימה. באחד המקרים הכריחה פעוט לאכול תכולת צלחת לתוכה הקיא.

מטרתה העיקרית של עבודה זו היתה בדיקת ההסדר הקיים לגבי המשפט הפלילי וקטינים, על יתרונותיו וחסרונותיו, תוך למידה מנסיון הפעלת החוק. במהלכה של בדיקה זו נתקלנו לא-אחת במגרעות ובליקויים שבהם ההסדר הקיים לוקה. נראה לנו, כי יש מקום להכנסת כמה תיקונים משמעותיים בחוק אשר ירככו את הפגיעה הקשה בזכויות הנאשם מבלי שיעלו באופן ממשי את החשש לגרימת נזקים לקטין, ולהיפך. לקדם יש מקום גם לכמה תיקונים נוספים אשר יפחיתו את הסיכוי הקיים עדיין לגרימת נזקים לקטין, מבלי שיהיו כרוכים בפגיעה קשה בזכויות הנאשם, הפגועות בלאו הכי.

לגבי קטין אשר נאסרה העדתו, הצעותינו העיקריות הן להזמינו תמיד ללשכת השופט כיד לאפשר לשופט להתרשם ממידת מהימנותו, ונוסף על כך - לחייב את חה"נ להקליט את גביית העדות ולהגישה כראיה לבית-המשפט. שניים אלה יקנו לשופט - ואף לנאשם במידת-מה - תמונה מלאה בהרבה על אשר התרחש במהלך גביית העדות. עוד מוצע לחייב עריכת פגישה נוספת של חה"נ עם הילד זמן קצר לפני המשפט כדי לאפשר לחה"נ לבדוק שמא נעלם החשש מפני גרימת נזקים לילד עקב עדותו, שאזי יוכל חה"נ לשנות את החלטתו ולהתיר את העדת הילד.

באשר לדרישת הסיוע, בדקנו ומצאנו כי לאור השינויים בחקיקה בשנים האחרונות, הפכה דרישה זו לפיצוי של ממש על הפגיעה בזכויות הנאשם. כדי להימנע ממצב שלפיו דרישת הסיוע תהפוך למפלטם של עבריינים רבים - שהרי בזירת העבירה נוכח בדרך-כלל הקורבן לבדו - הצענו כי תישקל הגמשה בדרישת הסיוע, בין בדרך של הפחתתה לדרגה של "דבר לחיזוקה" בלבד ובין בדרך של הסתפקות בסיוע טכני במקום בסיוע ממשי. אם תאומץ אחת ההצעות שהועלו לעיל לגבי שינוי ההסדר, דבר שירכך את הפגיעה בזכויות הנאשם, תקבל ההצעה להגמשת דרישת הסיוע משנה-תוקף.

מכל-מקום, כל עוד דרישה זו עומדת בעינה, הרי שבשאלה הפרשנית העיקרית הנוגעת לסיוע הנדרש, דעתנו היא כי עדות קטין הטעונה בעצמה סיוע מטעם כלשהו יכולה לשמש סיוע הנדרש על-פי סעיף 11 לחוק.

אשר לשאלת קבילות התרשמותו של חה"נ לגבי מהימנות הקטין, הבענו את הדעה כי הן פרשנותם הלשונית של סעיפים 8 ו-9 לחוק והן רוח החוק מחייבות את הפירוש כי התרשמות זו קבילה כראיה. יחד עם זאת מוצע, כי המחוקק יתקן את סעיף 8 ויעגן הלכה זו בחוק.

אשר לקטין שהורשתה העדתו בבית-המשפט, נראה לנו כי רצוי ליתן הדרכה כלשהי לחה"נ, בדבר השיקולים אשר ראוי כי יישקלו על-ידם בשאלת הרשאת ההעדה - בין על-ידי קביעתם בתקנות ובין בדרך אחרת.

עוד מוצע, כי סעיף 2(ג) לחוק ישונה באופן שהסמכות להפסיק את העדת הילד במהלכה תוקנה לחה"נ וכי החוק יחייב את נוכחותו של חה"נ במהלך ההעדה. אשר לנאשם, מוצע כי תוקנה לשופט הסמכות להורות על הוצאתו בעת גביית עדות הקטין, אם יימצא צורך בכך.

אשר להיקף תחולתו של החוק, הצעתנו היא כי תישקל הרחבת תחולתו של ההסדר שבחוק, הן מבחינת גיל הילד (על-ידי הקניית שיקול-דעת לשופט להורות כי גם עדותם של ילדים בגילאי 16-14 תיגבה על-ידי חוקרי-נוער) והן מבחינת היקף העבירות (על-ידי החלת החוק גם על "עבירות הקשורות בעבירות נגד המוסר" או אפילו על כל "עבירת אלימות בין אדם לאדם"). לחלופין ניתן להציע, כי לפחות יינתן לשופט שיקול-דעת להורות על גביית עדות קטין בידי חוקרי-נוער בעבירה מסוג זה. כמו-כן מוצעת חקיקתו של חוק מיוחד אשר יקבע הסדר דומה לגבי מפגרים.

ולשיטה אחרונה : חלקן של ההצעות שהועלו לעיל הועלו גם בפני הוועדה המיוחדת אשר בדקה את נושא העבירות על רקע מיני נגד קטינים. אלא שוועדה זו החליטה פה אחד, כי "על מנת לשמור מכל משמר על החוק הנ"ל ... ולאור האיזון העדין והרגיש בין המגמות השונות לתיקון חוק זה, ממליצה הועדה להשאיר את החוק במתכונתו הנוכחית וללא כל שינוי". המלצה זו לא זכתה להסבר נוסף כלשהו בדו"ח. עם כל הכבוד, דעתנו היא כי הרצון לשמור על "איזון קדוש" זה איננו מהווה נימוק של ממש לדחייה גורפת של כל ההצעות לשינויים ולשיפורים בחוק. מעבר לכך, חלק מן ההצעות המיועדות לשפר את המצב הקיים אינן פוגעות כלל וכלל באיזון האמור. לפיכך, תקוותנו היא, כי המחוקק יטה אוזן קשובה להצעותינו המבוססות על הניסיון שהצטבר במשך שנות הפעלתו של החוק, תוך שקילת כל הצעה והצעה לגופה ובחינתה, ולא יאמץ את המלצת הוועדה אשר בחרה לדחות מכול-וכול את כל ההצעות כולן.

מצגת על ילדים נפגעי עבירה

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

אורן גזל אייל ״התפתחויות במשפט הפלילי המהותי והדיוני " דין ודברים ט תשע"ו (2017)

איילת גז עבירות מין בישראל, הוצאת אוצר המשפט (2017).

תימור א', בן ברוך ס', אלישע א' נוער וקטינים עוברי חוק בישראל : דרכי מניעה, אכיפה ושיקום, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)