עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית גינה קהילתית, יזמות עסקית חברתית, תוכנית עסקית זוטא, גננות קהילה, SWOT, מיזם חברתי גינות קהילתיות, אקולוגיה (עבודה אקדמית מס. 12358)

‏290.00 ₪

19 עמודים

עבודה אקדמית מס' 12358

עבודה אקדמית גינה קהילתית, יזמות עסקית חברתית, תוכנית עסקית זוטא, גננות קהילה, SWOT, מיזם חברתי גינות קהילתיות, אקולוגיה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי יזמות עסקית חברתית של גננות בקהילה?

תוכן עניינים

מבוא

תאור העסק. 

הסבר על המוצר 

מטרות חינוכיות

היזמים 

המודל העסקי 

חזון עסקי 

אסטרטגיה עסקית

מטרות ויעדים

תאור השוק והתוכנית השיווקית

סקירת השוק ו/או הענף 

רמת התחרות הענפית

בעקרון אין תחרות כי לא למטרת רווח.

ניתוח SWOT Sחוזקות של העסק.

Wחולשות של העסק.

מיתוג חלש

O הזדמנויות של העסק.

הרחבת תמהיל המוצרים

הרחבת פלחי שוק.

T איומים על העסק

אמצעים ותקציבים.

עלויות שכר

רשימת מקורות

 

יזמות עסקית חברתית , תוכנית עסקית זוטא , גינה קהילתיתיהיה נסיון למצוא מקורות הכנסה מבתי ספר, שיעורי עזר וכד' כדי להעמיק את הזיקה העסקית בין הקהילה לגינה.

גינה קהילתית היא מקום ציבורי המתוחזק על ידי הקהילה ולמענה. זוהי מסגרת של פעילות משותפת בין אנשים הגרים בסמיכות. ברוב המקרים הגינה הקהילתית, מוקמת, מנוהלת ומתוחזקת בידי מתנדבים מן הקהילה, לפעמים בסיוע צוות מקצועי או רכז (חיצוני או תושב פעיל). לרוב הגינה תפעל באישור ואף בשיתוף המוסדות המוניציפליים, אך ישנן גם גינות קהילתיות שאין קשורות לגופים ממסדיים.

הגינה היא מוקד מפגש של תושבי הקהילה ולכן לכל גינה יש השימושים המתאים למתנדבים הפעילים בה. גינות קהילתיות רבות שכיחות באזורים עירוניים מקום בו קרקע וצומח נמצאים במחסור. ישנם שימושים מגוונים לגינות קהילתיות עירוניות: גידול משותף של פרחים או ירק, מקום למפגש קהילתי בו מתקיימות הופעות ומסיבות שטח אדמה המחולק לחלקות אישיות בהם אנשים מגדלים גידולים על פי בחירתם האישית. גינות רבות משלבות בין השימושים השונים.

גינות קהילתיות עונות על צרכים שונים ומגוונים: מקום מפגש קהילתי ואמצעי לחיזוק הקהילה. גינה קהילתית היא מקום מפגש בו אנשים בגילאים שונים ורקעים שונים יכולים להכיר את שכניהם, להתיידד אתם ולעבוד יחד. הגינה הקהלתית היא אמצעי לחיזוק המרקם הקהילתי ביישוב. ערך נוסף בגינות הקהילתיות הוא קידום איכות סביבה ושיפור האקולוגיה העירונית. בקהילות של תושבים חסרי אמצעים, גינות קהילתיות יכולות להיות מקור למזון עצמי טרי ואורגני ולחזק את הביטחון התזונתי של הקהילה העירונית. הגינות מאפשרות לימוד והתנסות בגננות פרמקלצ'ר, מקום להכנה ולצריכה של קומפוסט. הגינון הקהילתי יכול לסייע בהתמודדות עם שתי מגמות של ניכור: האחת - ניכור כלפי אנשים אחרים, והשנייה - ניכור וזרות כלפי מקורות המזון. מחקרים מצאו כי קהילות פעילות חוות כמות נמוכה יותר של פשיעה ושל ונדליזם

המונח מרחב בר הגנה נטבע על ידי אוסקר ניומן ואחרים לציין סביבה שמתוכננת על מנת להקטין את תחושת הניכור של התושבים אליה. תכנון מסוג זה יוצרת תפיסת בעלות של התושבים גם על המרחב הציבורי וכתוצאה מכך נוצרת אווירה שבה "זרים" או "פולשים" בולטים לעין. גינה קהילתית היא אחד האמצעים לבניית מרחב בר הגנה. גינה קהילתית פעילות מגבירה את תחושת הביטחון בכך שאזור מוזנח בשכונה הופך למקום נעים ומזמין והפעילות בגינה מגבירה את הקשרים בין האנשים והם דואגים האחד לשני ולוקחים חלק יותר פעיל בדאגה למרחב הציבורי.

לגינון קהילתי ישנם גם עקרונות אקולוגיים הכוללים שתילת צמחייה מקומית, חיסכון במים ושמירה על מגוון המינים הן מהצומח והן מהחי. הטיפול בגינה מבוסס על חומרים ידידותיים לסביבה, ללא שימוש בחומרי דישון המיוצרים מכימיקלים וכן ייצור קומפוסט מהפסולת האורגנית שמצטברת בגינה. גינות קהילתיות משמרות שטחים פתוחים בעיר וחלק מהגינות הוקמו בשטחים עירוניים שהיו מוזנחים והפכו לגינות לרווחת התושבים. בחלק מהגינות קהילתיות מתקיימים גם לימוד פרמקלצ'ר וסדנאות הרצאות והקרנות סרטים הקשורים לעולם הקיימות.

(בעבודה האקדמית כ-15 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

תומר ניב "תכלית החברה בעקבות מהפכת הדיווח הסביבתי" משפט ועסקים

איסי רוזן- צבי, "צדק סביבתי" בעיר המחר


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת