עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הזכות לחינוך, זכאות לקבלת חינוך מיוחד, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (עבודה אקדמית מס. 12311)

‏390.00 ₪

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12311


שאלת המחקר

הזכות לחינוך:  האם התחשבות בילדי החינוך המיוחד מהווה חלק בלתי נפרד מאותה זכות ?

תוכן עניינים

 מבוא

  1. שיוויון הזדמנויות
  2. סטריאוטיפ וקבלה חברתית
  3. הדרה חברתית
  4. האם המצב המשפטי הקיים משקף את הזכות לחינוך כפי שהובנתה במשפט הישראלי בעשורים האחרונים?
  5. הזכות לחינוך במשפט הישראלי

3.1 חוק החינוך המיוחד

3.2 תפקיד המדינה

3.3 ילדי החניוך המיוחד

  1. האם התחשבות בילדי החינוך המיוחד מהווה חלק בלתי נפרד מאותה זכות?

4.1 האם המצב המשפטי הקיים עומד בקריטריונים אלו?

5. משפט משווה (ארה"ב)

6. המגמות העכשוויות במשפט הישראלי

7. סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו דנה במעמדה של הזכות לחינוך בישראל : : המגמות העכשוויות במשפט הישראלי.

שאלת מחקר בה תעסוק העבודה היא:

 כיצד המצב המשפטי הקיים משקף את הזכות לחינוך כפי שהובנתה במשפט הישראלי בעשורים האחרונים?

"בלא מימוש מלא של הזכות לחינוך, נפגע כבודו של האדם, ונפגע קיומו האנושי בכבוד. בלא חינוך, נפגעת יכולתו של האדם לממש את הווייתו האנושית במלואה ; פגיעה זו כמוה כפגיעה בזכותו לכבוד אנושי".

הפסיקה התייחסה לאורך השנים בהיבטי הזכות לחינוך ובעיקר בקביעה שזו זכות יסוד בשיטתנו.

המהפכה החוקתית הביאה עמה הכרה מעמיקה בזכויות החברתיות. בפרשת טבקה, הוצהרה לראשונה, כעשרים שנה לאחר המהפכה, כי הזכות לחינוך הינה זכות חוקתית. למרות ההתלבטויות במהלך השנים בקשר למעמדה של הזכות לחינוך, אין עוררין שהזכות לחינוך הינה זכות מהותית. (מנדל-לוי, 2017)

 

הזכות לחינוך מעוגנת באמנות בינלאומיות שונות; ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" ישנה קביעה כי לכל אדם קיימת זכות לחינוך וניתנת בחינם בשלבים היסודיים. "האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות", מצהירה שמטרת החינוך הנה פיתוח אישיות האדם וחיזוק זכותו לחירות. אמנה זו קובעת כי חינוך יהיה חובה, זמין וחינם (בשלבים היסודיים). בנוסף, הזכות לחינוך מעוגנת באמנה בדבר זכויות הילד כחינוך יסודי ללא תשלום ופתוח לכלל.

בעבודה זו, אתאר את מעמדה של הזכות לחינוך בישראל. דבר זה ייתן אינדיקציה האם ילדי החינוך המיוחד נכנסים בקריטריונים של הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך.

לאחר ביסוס הזכויות ותיאורם המלא, אבדוק האם החוק שחוקק בנושא, המסדיר את זכות ילדי החינוך המיוחד בתחום החינוך, מבוצע בפועל ואכן מממש את זכויותיהם. לאחר מכן, אבחן את ההתפתחות ההיסטורית במשפט האמריקאי בעניין תפיסת מעמדם של ילדי החינוך המיוחד, זכותם לחינוך שוויוני, והחקיקה האמריקאית בנושא ואבחן האם המצב המשפטי בארה"ב הינו ראוי ויש ליישמו בישראל.

לבסוף, אבחן את המגמות העכשוויות בישראל; האם לאורך השנים ניכר שינוי בהתייחסות המדינה כלפי ילדי החינוך המיוחד בתחום החינוך ומימוש זכויותיהם.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: לירון רובינס, יותם בן משה.  ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות