עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית פרו"ס בטחון סוציאלי, קשישים ועוני, עוני בקרב הקשישים בישראל, זקנים עניים, פרה סמינריון ביטחון רווחה, הצעות לפתרון (עבודה אקדמית מס. 12299)

‏290.00 ₪

15 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12299
עבודה אקדמית פרו"ס בטחון סוציאלי, קשישים ועוני, עוני בקרב הקשישים בישראל, זקנים עניים, רווחה, הצעות לפתרון

שאלת המחקר

מהן נסיבות העוני בקרב הקשישים בישראל?

תוכן עניינים

מבוא

שאלת המחקר

מהן הסיבות לעוני בקרב הקשישים בישראל?

קצבת זקנה

עוני

פתרונות :

הפרטת מערך הפנסיה בישראל

שירותי הסיעוד המופרטים לקשישים בישראל

התוכניות הכלכליות ותרומתם לאי רווחת הזקנים

פתרונות של מדינות אחרות בעולם

ארה"ב:

סיכום

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו חוסה תחת הנושא הכללי של הזכות לקיום מינימאלי בכבוד או הזכות לקיום נאות בכבוד של קשישים. יש הבדל בין השניים כאשר כול אחד רואה זכות זו באופן שונה.

 

ישראל היא אחת מ-12 מדינות החברות ב-OECD שבהן ביטוח זקנה אוניברסאלי המותנה רק בתושבות ומבוסס קצבה, ולא ביטוח פנסיוני אוניברסאלי מתן קצבאות הזקנה החל באמצע שנות החמישים, והתפתח עד היום בשינויים מזעריים כאשר לעיתים היא קוצצה ולעיתים הורחבה או הוצמדה למדד בלבד. הקצבה צנועה ונמוכה, ביחס לכלל הביטוח הפנסיוני וביחס לשכר הממוצע במשק.

מראשיתה, הקצבה לא הייתה מותנית במבחן-הכנסות, אך הייתה מוגבלת רק למי שצברו תקופת הכשרה מספיקה בביטוח הלאומי. עם השנים התרחבה אוכלוסיית היעד של הקצבה, עד שהוחלה הקצבה גם על עקרות בית (ילידות שנת 1930 ואילך), וכך הפכה הקצבה לאוניברסאלית לכלל הקשישים בישראל, ולחלק הארי שבקצבאות הביטוח הלאומי – 30%-34% מכלל הוצאות המוסד בשנה.

כיום, מגיל מסוים קצבת הזקנה היא אוניברסאלית אך איננה אוטומטית –כל מי שזכאי/ת לה צריך לגשת לביטוח הלאומי ולהגיש תביעה. זאת בשונה למשל מקצבת ילדים, שמגיעה באופן אוטומטי לכל אזרחית עם הלידה בבית החולים.

על פי (המוסד לביטוח לאומי קצבת הזקנה משולמת מתוקף חוק הביטוח הלאומי. הקצבה ניתנת בשני שלבי-זכאות שונים:

התקופה המותנית, שתלויה במס' התשלומים לביטוח הלאומי לאורך השנים, וכן בתקרת הכנסה נוספת משכר במקביל לקצבה. (כיום בגילאי 62-66 לנשים; 67-69 לגברים)

תקופת הזכאות האוניברסאלית, שמקנה קצבה לכל אישה מגיל 67 ומעלה, וגבר מגיל 70 ומעלה.

לקצבת הזקנה נוספו עם השנים תוספות סלקטיביות שונות, הניתנות לפי מבחנים שונים:

תוספת השלמת הכנסה המותנית במבחן-הכנסה נמוך (נכון להיום: הכנסה חודשית של מתחת ל 1500 ₪ ממקורות אחרים).

תוספת ותק, מעל 10 שנות תשלום דמי ביטוח.

תוספת לגידול ילדים מתחת לגיל 18.

תוספת מיוחדת מעל גיל 80.

תוספת של 5% לקצבה, כתמריץ למי שוויתר על מימוש הקצבה בגיל הקצבה המותנית, והמשיך לעבוד עד גיל הזכאות האוניברסאלית.

בשנים האחרונות חלו רפורמות שונות בקצבת הזקנה: העבירו את ההצמדה של קצבת הזקנה מהשכר הממוצע במשק להצמדה למדד. לפי הערכות, שינוי ההצמדה שחק את הקצבאות ב - 1.5% לשנה, לאור המדד הנמוך ביחס לעלייה בשכר הממוצע. הוחלט על העלאת גילאי הזכאות לקצבה, באופן הדרגתי. במקביל, החלה עלייה הדרגתית בהיקף הקצבה ביחס לשכר הממוצע: מ - 16% ל- 17.4%. העלאה משמעותית יותר בוצעה בקצבת השלמת ההכנסה, התוספת הסלקטיבית לקשישים מעוטי יכולת.[1]

שאלת המחקר

מהן נסיבות העוני בקרב הקשישים בישראל?


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

עמרי שגב, בעריכת עו"ד ירון קוסטליץ, הפתרונות למצוקת הזקן בישראל: לא על בית המשפט לבדו, כתב העת "מסחרי", הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר-אילן

Citro, C. and R. Michael ( 2015). Measuring Poverty: A New Approach, National Research Council, N.A.P., Washington DC.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות