עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית רפורמיות, קונסרבטיביות. נשים יהודיות, יהודי ארה"ב, מעמד הנשים האמריקניות בתנועה הרפורמית ובתנועה הקונסרבטיבית - מבט (עבודה אקדמית מס. 12282)

‏290.00 ₪

35 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12282

עבודה אקדמית רפורמיות, קונסרבטיביות. נשים יהודיות, יהודי ארה"ב, מעמד הנשים האמריקניות בתנועה הרפורמית ובתנועה הקונסרבטיבית - מבט

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מעמד האישה לפי זרמי היהדות בארה"ב : השוואה בין נשים בתנועה הרפורמית לנשים בתנועה הקונסרבטיבית מבחינה היסטורית ופמניסטית ?

תוכן עניינים

1.מבוא

2.רקע היסטורי

2.1 התנועה הרפורמית

2.2 התנועה הקונסרבטיבית

3. היבטים להשוואה

3.1 מסורת ופמיניזם בזרמים בכלל

3.2 נשים בפולחן הדתי בבית הכנסת

3.3 ציון אירועים במעגל החיים

3.4 נשים רבניות

3.5 חינוך והגות דתית

4. סיכום ומסקנות

5. נספח: מצע פיטסבורג

6. ביבליוגרפיה

 

העבודה עוסקת בנשים יהודיות בארה"ב : מעמד הנשים בתנועה הרפורמית ובתנועה הקונסרבטיבית תוך כדי מבט משווה בסוגיית מעמד הנשים בתנועה הרפורמית ומעמדן בתנועה הקונסרבטיבית. עבודת הסמינר היא בנושא כללי רחב יותר של נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארה"ב. בעבודה זו אנסה לבדוק במה שונה מעמד האישה בתנועה הרפורמית לעומת מעמד האישה בתנועה הקונסרבטיבית וכיצד ניתן להסביר את ההבדל בקצב השינויים. (בר זוהר, 2018)

בעבודתי זו בחנתי את סוגיית מעמד הנשים בתנועה הרפורמית ומעמדן בתנועה הקונסרבטיבית. ניסיתי לבדוק במה שונה מעמד האישה בתנועה הרפורמית לעומת מעמד האישה בתנועה הקונסרבטיבית וכיצד ניתן להסביר את ההבדל בקצב השינויים. (Einshtein-Shor , Graf, 2016)

 

מסקירת הספרות שערכתי בנושא עולה, כי מעמד הנשים הן בתנועה הרפורמית והן בתנועה הקונסרבטיבית, מתפתח בצורה חיובית לאורך השנים. אפשר לראות שהתנועה הרפורמית קיבלה את הנשים בצורה שווה, ומוקדם יותר מהתנועה הקונסרבטיבית. כמו כן, לתנועה הרפורמית היה הרבה יותר קל לקבל את השינויים האלו, וזאת משום הגמישות שלהם להלכה. (טאוב, 2018)

 

התנועה הרפורמית מאפשרת עליות לתורה לנשים, השתתפות במניין, הישיבה בבית הכנסת היא מעורבת לנשים וגברים יחד, נשים חוגגות את אירועי החיים בדומה לגברים, נשים מוסמכות כרבניות ועוד. בתנועה הרפורמית היו בהתחלה מתנגדים לרפורמות, שחלקם אפילו נטש את התנועה הרפורמית ועבר לתנועה הקונסרבטיבית, ואחרים כנראה השלימו עם הזמן עם הצורך בשינויים בעקבות שינויי הזמן.

 

התנועה הקונסרבטיבית לעומת זאת, ערכה את השינויים הללו אך קצב השינויים היה הרבה יותר איטי, וזאת משום שהשינויים לדעתם צריכים היו להתאים להלכה היהודית ולנבוע ממנה, ולכן כל שינוי הצריך בדיקה ודיונים לא מעטים כמו כן היה צורך לקבל את הסכמת הקהילה לביצוע השינויים.

 

למרות שמעמד הנשים השתפר בהשוואה לעבר והן מתקבלות בתנועה הרפורמית ובתנועה הקונסרבטיבית כשוות לגברים, הן משתתפות בפולחן הדתי, הן מציינות אירועים במעגל החיים, הן מוסמכות לתפקיד רבני, יש באפשרותן ללמוד ואפילו לפרש את ההלכה מנקודת ראות נשית. למרות כל זאת עדין אפשר לראות שיש הבדלים בין נשים לגברים, הבדלים שבאים לידי ביטוי בתעסוקה (בתפקידים שמקבלות הנשים בהשוואה לגברים, באזור שבו הם מועסקות, בשכר וכו').

 

מסקנתי מהעבודה היא שמעמד הנשים השתפר בשני הזרמים, ויש בהחלט רצון וניסיון להשוות את מעמד הנשים לזה של הגבר. ההבדל בין הרפורמים לקונסרבטיבים הוא באידיאולוגיה, הקונסרבטיבים מרגישים "מחויבות" להלכה ואילו הרפורמים פחות ולכן גם קצב השינויים הוא איטי יותר בתנועה הקונסרבטיבית. חוץ מעיקרון זה הרפורמים והקונסרבטיבים עושים כמעט הכל אותו דבר תפילה מעורבת, נשים עולות לתורה, הן משתתפות במניין, מוסמכות לרבנות, חוגגות את האירועים במעגל החיים ומשוות בכך לגברים, הן מפרשות את ההלכה מנקודת ראות נשית ועוד.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ג' טאוב. הנאורות (עורך) (הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, 2018)

בר-זוהר מ', קיצור תולדות ישראל, הוצאת ספרי חמד (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות