עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מוענק על כל האתר 7 אחוז הנחה בעת "חרבות ברזל". קוד קופון: "מלחמה"

ב"ה. אנו חב"דניקים ולא נחטא בגזל: יש גם עבודות אקדמיות בחינם (גמ"ח). 15,000 עבודות אקדמיות במחיר שפוי של 99 - 390 שח.  סרטון על מאגר העבודות האקדמיות

اللغة العربية Русский

français              አማርኛ

לא מצאתם עבודה מתאימה במאגר? סמסו לנו דרישות לכתיבה מותאמת אישית - ונפנה למומחה חיצוני בעל תואר שני בתחום שלכם לכתיבה הנתפרת לצרכים שלכם בדיוק!

פרסמו את עבודותיכם הישנות אצלינו וקבלו הכנסה פסיבית נהדרת!

חוות דעת על מרצים

הוצאת ויזה לדובאי תשלום מאובטח בעברית

אמריקן אקספרס – ויקיפדיה    (לא דיינרס)    

תוצאת תמונה עבור פייבוקס 5% הנחה ב-פייבוקס  

bit ביט on the App Store   ×ª×©×œ×•× בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7העברה בנקאית

 

עבודה אקדמית עדות ילדים, קטינים כעדים במשפט הפלילי, עדות ילדים, קטינים פלילי, הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות (עבודה אקדמית מס. 12210)

‏290.00 ₪

46 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12210

עבודה אקדמית עדות ילדים, קטינים כעדים במשפט הפלילי, עדות ילדים, קטינים פלילי, הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי עדות ילדים קטינים במשפט הפלילי?

תוכן עניינים

מבוא. 3 

הוראת נוהל של כב' השופטת מרים נאור, נשיאת בית המשפט העליון (כתוארה אז) - סדרי עבודה ביחס להעדת קטינים נפגעי עבירה ספט' 2017. 5 

הצעות חוק חדשות בנושא. 6 

הצעת חוק: הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבתי המשפט. 6 

התיקון לחוק לתיקון דיני ראיות – חקירת תלמידים כקרבנות או כעדים. 8

חוקר נוער בכיר. 10

עיקרי החוק העיקרי 10

הנימוקים כנגד ההסדר המאפשר העדה בידי ח"נ 12

זכויות הנאשם הקטין 12

דוגמה לפסיקה עדכנית בנושא : הרשעה בביצוע עבירות מין על בסיס עדות מתלוננת קטינה. 33

משפט משווה. 39

סיכום. 43

ביבליוגרפיה

מטרתה העיקרית של עבודה זו היתה בדיקת ההסדר הקיים לגבי העדת קטין, על יתרונותיו וחסרונותיו, תוך למידה מנסיון שלושים-ושלוש שנות הפעלת החוק. במהלכה של בדיקה זו נתקלנו לא-אחת במגרעות ובליקויים שבהם ההסדר הקיים לוקה. נראה לנו, כי יש מקום להכנסת כמה תיקונים משמעותיים בחוק אשר ירככו את הפגיעה הקשה בזכויות הנאשם מבלי שיעלו באופן ממשי את החשש לגרימת נזקים לקטין, ולהיפך. לקדם יש מקום גם לכמה תיקונים נוספים אשר יפחיתו את הסיכוי הקיים עדיין לגרימת נזקים לקטין, מבלי שיהיו כרוכים בפגיעה קשה בזכויות הנאשם, הפגועות בלאו הכי.

לגבי קטין אשר נאסרה העדתו, הצעותינו העיקריות הן להזמינו תמיד ללשכת השופט כיד לאפשר לשופט להתרשם ממידת מהימנותו, ונוסף על כך - לחייב את חה"נ להקליט את גביית העדות ולהגישה כראיה לבית-המשפט. שניים אלה יקנו לשופט - ואף לנאשם במידת-מה - תמונה מלאה בהרבה על אשר התרחש במהלך גביית העדות. עוד מוצע לחייב עריכת פגישה נוספת של חה"נ עם הילד זמן קצר לפני המשפט כדי לאפשר לחה"נ לבדוק שמא נעלם החשש מפני גרימת נזקים לילד עקב עדותו, שאזי יוכל חה"נ לשנות את החלטתו ולהתיר את העדת הילד.

באשר לדרישת הסיוע, בדקנו ומצאנו כי לאור השינויים בחקיקה בשנים האחרונות, הפכה דרישה זו לפיצוי של ממש על הפגיעה בזכויות הנאשם. כדי להימנע ממצב שלפיו דרישת הסיוע תהפוך למפלטם של עבריינים רבים - שהרי בזירת העבירה נוכח בדרך-כלל הקורבן לבדו - הצענו כי תישקל הגמשה בדרישת הסיוע, בין בדרך של הפחתתה לדרגה של "דבר לחיזוקה" בלבד ובין בדרך של הסתפקות בסיוע טכני במקום בסיוע ממשי.

אם תאומץ אחת ההצעות שהועלו לעיל לגבי שינוי ההסדר, דבר שירכך את הפגיעה בזכויות הנאשם, תקבל ההצעה להגמשת דרישת הסיוע משנה-תוקף.

מכל-מקום, כל עוד דרישה זו עומדת בעינה, הרי שבשאלה הפרשנית העיקרית הנוגעת לסיוע הנדרש, דעתנו היא כי עדות קטין הטעונה בעצמה סיוע מטעם כלשהו יכולה לשמש סיוע הנדרש על-פי סעיף 11 לחוק.

אשר לשאלת קבילות התרשמותו של חה"נ לגבי מהימנות הקטין, הבענו את הדעה כי הן פרשנותם הלשונית של סעיפים 8 ו-9 לחוק והן רוח החוק מחייבות את הפירוש כי התרשמות זו קבילה כראיה. יחד עם זאת מוצע, כי המחוקק יתקן את סעיף 8 ויעגן הלכה זו בחוק.

אשר לקטין שהורשתה העדתו בבית-המשפט, נראה לנו כי רצוי ליתן הדרכה כלשהי לחה"נ, בדבר השיקולים אשר ראוי כי יישקלו על-ידם בשאלת הרשאת ההעדה - בין על-ידי קביעתם בתקנות ובין בדרך אחרת.

עוד מוצע, כי סעיף 2(ג) לחוק ישונה באופן שהסמכות להפסיק את העדת הילד במהלכה תוקנה לחה"נ וכי החוק יחייב את נוכחותו של חה"נ במהלך ההעדה. אשר לנאשם, מוצע כי תוקנה לשופט הסמכות להורות על הוצאתו בעת גביית עדות הקטין, אם יימצא צורך בכך.

אשר להיקף תחולתו של החוק, הצעתנו היא כי תישקל הרחבת תחולתו של ההסדר שבחוק, הן מבחינת גיל הילד (על-ידי הקניית שיקול-דעת לשופט להורות כי גם עדותם של ילדים בגילאי 16-14 תיגבה על-ידי חוקרי-נוער) והן מבחינת היקף העבירות (על-ידי החלת החוק גם על "עבירות הקשורות בעבירות נגד המוסר" או אפילו על כל "עבירת אלימות בין אדם לאדם"). לחלופין ניתן להציע, כי לפחות יינתן לשופט שיקול-דעת להורות על גביית עדות קטין בידי חוקרי-נוער בעבירה מסוג זה. כמו-כן מוצעת חקיקתו של חוק מיוחד אשר יקבע הסדר דומה לגבי מפגרים.

ולשיטה אחרונה : חלקן של ההצעות שהועלו לעיל הועלו גם בפני הוועדה המיוחדת אשר בדקה את נושא העבירות על רקע מיני נגד קטינים. אלא שוועדה זו החליטה פה אחד, כי "על מנת לשמור מכל משמר על החוק הנ"ל ... ולאור האיזון העדין והרגיש בין המגמות השונות לתיקון חוק זה, ממליצה הועדה להשאיר את החוק במתכונתו הנוכחית וללא כל שינוי".

בקנדה, לקחו את מבחן הכשירות האינטלקטואלית צעד קדימה. נמצא כי ככל שניתנת לבית המשפט הסמכות לבחון, כצעד מקדים, את הכשירות להעיד אל מול תפיסת החובה להעיד אמת על-ידי ילדים, ניתן לראות כשירות אינטלקטואלית ברמת ההבנה למושג החובה להעיד אמת, עדין ראוי לבית המשפט לשקול האם לחייב את מתן העדות מקום בו יכולת התיקשור הפיזית אינה ברמה מספקת או שעצם מתן העדות עלול לפגוע בעד. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

תימור א', בן ברוך ס', אלישע א' נוער וקטינים עוברי חוק בישראל : דרכי מניעה, אכיפה ושיקום, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

אליקים רובינשטיין "על הקטין במשפט" משפחה במשפט ג-ד , 36

Ariel L. Bendor, Dancig-Rosenberg Hadar Unconstitutional Criminalization, New Criminal Law Review


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:


שדה אימייל הינו חובה