עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מעורבות הורים, אקלים בית ספר, אמפירי, חינוך, מעורבותם של הורים מגזר הערבי לעומת יהודי (עבודה אקדמית מס. 12208)

‏390.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12208

עבודה אקדמית מעורבות הורים, אקלים בית ספר, אמפירי, חינוך, מעורבותם של הורים מגזר הערבי לעומת יהודי

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השפעת מעורבות ההורים בביה"ס על האקלים התרבותי חינוכי ?

תוכן עניינים

תקציר  

מבוא     

רקע והגדרת מושגים- הגדרת המושג מעורבות     

תקשורת בין מורים להורים         

בית הספר כארגון- גישות ותיאוריות       

יישומים של גישות ארגוניות בית ספריות בישראל

אקלים ותרבות ארגונית  

אקלים כיתה מיטבי       

בית הספר והסביבה       

הצעת חוק הסדרת מעמדם ונציגותם של ההורים במערכת החינוך

יחסי גומלין בין הסביבה למערכת החינוך

מעורבות הורים בתהליך הלמידה

מעורבות הורים בנושא של שילוב תלמידים לקויי למידה   

מעורבות הורים במגזר הערבי לעומת היהודי        

השוואה בין המגזר המוסלמי לנוצרי

דיון וסיכום        

ביבליוגרפיה      


עבודה זאת מציגה סקירת ספרות בנושא מעורבות הורים בעבודת בית הספר-נושא בעל חשיבות רבה שרק הולכת וגדלה.

העבודה מציגה מחקרים מהשנים האחרונות ומהעשורים האחרונים והקודמים בעולם ובארץ המתארים וניסיונות רבים שנעשו על ידי חוקרים ומומחים בתחום שמנסים להבין את התופעה ואת מקורותיה.

סקירת הספרות התמקדה במספר יסודות מרכזיים העשויים לסייע בהבנת מעורבות הורים, כמו הזדהות ההורים עם בית-הספר וערותם למתרחש בו, יחסי גומלין בין ההורים למערכת החינוך,מודלים להתערבות המציגים את אופן ההתערבות המתבצעת ועוד. העבודה נתנה רקעה והגדירה מושגים בסיסיים כמו מהי מעורבות ומהם סוגיה? כמו כן תואר בית הספר כאירגון תוך התמקדות בגישות ודגמים ארגוניים שסייעו לנו להבין כיצד מעורבות ההורים משתלבת בתוך עולם זה.

כמו כן בדקה סקירת הספרות את האקלים והתרבות הארגונית בבית הספר תוך בדיקה של מערכת היחסים שבין ההורים למוסדות החינוך, שבה קיימים קשרי גומלין שמשפיעים על שני המוסדות לחיוב ולשלילה. עוד התמקדה הסקירה בהבנת מעורבות הורים בתהליך הלמידה תוך בחינה מקיפה של שלושה מודלים מרכזיים שיעזרו לנו לענות על שאלת המחקר.

בנוסף, עסקה סקירת הספרות בתולדות היחסים שבין הורים ומורים מהתקופה שקדמה להקמת המדינה ועד שנות השמונים, תקופה שבמהלכה השתנו היחסים בצורה ברורה. הסקירה אף בדקה את הגורמים שמביאים למעורבות הורים והתמקדה בשלושת התהליכים שהובילו לעלייה הגדולה במעורבות ההורים בשנים האחרונות בבית הספר.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: לירון רובינס, יותם בן משה.  ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

בוכריס-בזק, שירה. הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת מסוגלות עצמית בגיל הילדות. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת