עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תקשוב, מורים צעירים מול מורים ותיקים, שימוש טכנולוגיה מידע מערכת החינוך, תיקשוב ראיונות איכותני, שילוב הטכנולוגיה ו (עבודה אקדמית מס. 12199)

‏390.00 ₪

59 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12199
עבודה אקדמית תקשוב, מורים צעירים מול מורים ותיקים, שימוש טכנולוגיה מידע מערכת החינוך, תיקשוב ראיונות איכותני, שילוב הטכנולוגיה ו

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי השימוש וההטמעה של טכנולוגיית המידע (מחשבים, אינטרנט, למידה מרחוק וכו') במערכת החינוך מנקודת מבטם של מורים בעלי וותק של עשרים שנה ומעלה לעומת מורים בעלי וותק של עד 10 שנים?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא 

סקירת ספרות

פרק א: פרויקט התקשוב כשינוי ארגוני

אמצעים טכנולוגים בשירות ההוראה

פרק ב: מאפייני השימוש בטכנולוגיית המידע בקרב מורים

גישתם של מורים צעירים כלפי שימוש בטכנולוגיית המידע

גישתם של מורים וותיקים כלפי שימוש בטכנולוגיית המידע 

מתודולוגיה

ממצאים

דיון וסיכום

ביבליוגרפיה

נספחים


עבודה זו באה לתת מענה לשאלה כיצד בא לידי ביטוי השימוש וההטמעה של טכנולוגיית המידע (מחשבים, אינטרנט, למידה מרחוק וכו') במערכת החינוך מנקודת מבטם של מורים בעלי וותק של עשרים שנה ומעלה לעומת מורים בעלי וותק של עד 10 שנים?

בעבודה זו רואיינו שש מורות- שלוש צעירות ושלוש וותיקות- טווח הגילאים שלהן נע בין 27-57 שנים; שלוש מהן בעלות תואר ראשון, שתיים בעלות תואר שני ואחת בעלת תואר שלישי (ד"ר לחינוך); וותק בהוראה נע בין 7-33 שנה; מקצועות ההוראה שלהן- חינוך מיוחד, מדעים, אנגלית, שפה, תנ"ך ומתמטיקה.

בהתאם לממצאי המחקר ניתן לראות בברור שקיים קושי בקרב המורות הוותיקות לקבלה ושימוש באמצעים טכנולוגיים, הרבה יותר מאשר בקרב מורות צעירות. בקרב המורות הצעירות קיים רצון עז לשימוש באמצעים טכנולוגיים, יציאה להשתלמויות בתחום ושימוש יום יומי בהוראתן בכיתה. אלו האחרונות מוודאות שהן יודעות להשתמש בכל אמצעי טכנולוגי שקיים בתחום ההוראה, כחלק מתפיסתן שלמידה על מנת לתת לכל תלמיד את אפשרות הלמידה הטובה ביותר בשבילו, תוך שימוש באמצעים אלו. בקרב המורות הוותיקות קיימת רתיעה כלשהי משימוש ייתר באמצעים טכנולוגיים ולמידתן, כולל יציאה להשתלמויות בתחום. מורות ותיקות מרגישות יותר בטוחות תחת הוראה מסורתית, לא רואות בשימוש באמצעים טכנולוגיים ככלי שיכול לסייע הן להן ולהן לתלמידים, אלא כמשהו שמעקב את הלמידה מכיוון שהן צריכות להשקיע זמן ניכר בלימוד השימוש באמצעים טכנולוגיים- שלטענתן לפעמים בא על חשבון הלמידה.

בעבודה זו תוצג סקירת הספרות נרחבת הנוגעת להתמודדות עם שינוי; השימוש וההטמעה של טכנולוגיית המידע (מחשבים, אינטרנט, למידה מרחוק וכו') במערכת החינוך, בדגש על ההבדלים בשימוש בטכנולוגיה זו בקרב מורים וותיקים אל מול מורים צעירים. פרק א' יכלול פרוט פרויקט התקשוב כשינוי ארגוני ומה הם האמצעים הטכנולוגים בשירות ההוראה, על כל מאפייניהם, כולל יתרונות וחסרונות לשימוש בהם. פרק ב' יכלול פרוט על שימוש בטכנולוגיית המידע בקרב מורים, כולל עמדות, אמונות והתנהלות, כמו כן יפורטו גישתם של מורים צעירים ומורים וותיקים כלפי שימוש בטכנולוגיית המידע. (אלגלי, 2017)

קיימת הסכמה כללית כי בית הספר חייב להשתנות על מנת לתת מענה לצרכים החברתיים והטכנולוגיים המשתנים. אני יו"ר וועד הורים בבית ספר יסודי בצפת, שבו קיימת אוכלוסיית מורים וותיקים רבה , לא פחות מאוכלוסיית מורים צעירים. עניין אותי לחקור את ההבדלים בין הוותק בקרב שתי אוכלוסיות אלו, בנוגע לשימוש בכלים טכנולוגיים ויישומם בפועל ברמה הבית ספרית. מחקר זה יכול לתרום הן לבית הספר בו בוצע המחקר והן למערכת החינוך כולה, שכן ממצאי מחקר זה יכולים לתת אינפורמציה רבה להטמעת טכנולוגיה חדשה בעידן המודרני בקרב מורים. (ויזנגרין, 2017)

ראיון עם זיוה- מורה וותיקה

 1. 1. האם אתה עושה שימוש באמצעים טכנולוגים בהוראת מקצועך?

"מאוד משתדלת להשתמש באמצעים טכנולוגיים, אך לא מקפידה באופן שוטף".

 1. 2.  האם אתה עושה שימוש במקרן כאמצעי הוראה? כיצד ובאיזו תדירות?

"כשאני צריכה להציג מצגת אז כן, פעם בשבוע".

 1. 3. האם אתה עושה שימוש במחשב או בטבלט כאמצעי הוראה? כיצד ובאיזו תדירות?

"אני משתמשת במחשב כל יום מכיין ששם יש את כל תוכניות ההוראה שלי".

 1. 4. האם אתה עושה שימוש בלוח חכם כאמצעי הוראה? כיצד ובאיזו תדירות?

"לא התחברתי למכשיר זה ולכן אחרי שימוש של כמה פעמים – הפסקתי את השימוש".

 1. 5. האם ישנם אמצעים טכנולוגים נוספים שבהם את עושה שימוש בהוראת מקצועך? כיצד ואלו אמצעים?

"משתדלת מאוד לתת לתלמידים לקחת חלק במצגות ובמסמך המשותף של כל כיתה באתר בית הספר".

 1. 6. מהם לדעתך תרומתם של האמצעים הטכנולוגים בהוראת מקצועך? מדוע? כיצד הדבר בא לידי ביטוי?

"אמצעים טכנולוגיים מסייעים להעברת החומר בדרך שונה, לא תמיד בהצלחה מרובה, אך יכולה לסייע בהעברת המידע בדרכים יצירתיות יותר".

 1. 7. האם השימוש באמצעים טכנולוגים בהוראה שינה את גישתך ביחס למתודת ההוראה המסורתית? מדוע? כיצד הדבר בא לידי ביטוי?

"לדעתי אמצעים טכנולוגיים באים לסייע ולא להחליף את ההוראה המסורתית. אני לא שיניתי את גישתי בקשר להוראה המסורתית ועדיין מאמינה בה בלב שלם וממשיכה ללמד לפי שיטה זו, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים כחלק ממנה , אך בטוח לא במקומה".

 1. 8. האם לדעתך השימוש באמצעים טכנולוגים בהוראה שיפר את הקשר המקצועי עם תלמידך? מדוע? כיצד הדבר בא לידי ביטוי?

"אני חושבת שלא, כי לא תמיד החומר שנילמד בכיתה דרך אמצעי כלשהו- מחשב, מצדת, הועבר בדרך יעילה יותר מהרגיל".

 1. 9. כיצד לדעתך השפיע השימוש באמצעים טכנולוגים בהוראה על הקשר האישי עם תלמידך? מדוע? כיצד הדבר בא לידי ביטוי?

"קבוצות הוואצאפ משגעות אותי, היום תלמידים שולחים לי מיילים ולא רק דרך אתר בית הספר ולכן זה מאפשר קשר יותר אישי אך ברובו מעיק- לצערי".

 1. 10. כיצד לדעתך השפיע השימוש באמצעים טכנולוגים על בעיות משמעת בכיתתך? מדוע וכיצד הדבר בא לידי ביטוי?

"לפי דעתי האישית לא רואה בשימוש באמצעי תקשוב כמשהו שמשפיע על המשמעת- לפעמים אני זוכרת שדווקא השימוש בהם עשה יותר רעש בכיתה מאשר הועיל".

 1. 11. כיצד לדעתך השפיע השימוש באמצעים טכנולוגים על מוטיבציית התלמידים? מדוע וכיצד הדבר בא לידי ביטוי?

"כשאני בודקת שיעורים במחברת, יותר קל לי לשלוט מי עשה ומי לא, כשאני מבקשת לבצע עבודה במחשב או באתר, גם שם יש לי שליטה, לא רואה שינוי במוטיבציה בכל אחד מהמצבים שהצגתי".

 1. 12. כיצד לדעתך השפיע השימוש באמצעים טכנולוגים על הישגי התלמידים? מדוע וכיצד הדבר בא לידי ביטוי?

"הישגים נמדדים לא רק בציונים אלא גם בהתנהגות, יש תלמידים שקשה להם לעמוד בלוחות זמנים של הכנת מצגת או להעלות במסמך המשותף, כי הם עסוקים בלשחק במחשב או במכשיר אחר, לכן שיעורים במחברת עם עט לפעמים יתר ייעיל ומי ציונים רבים יותר".

 1. 13. מהם לדעתך יתרונות ההוראה המסורתית, קרי ללא שילוב אמצעים טכנולוגים בהוראה? מדוע?

"היתרון העיקרי לדעתי של ההוראה מסורתית היא שאני כמורה עומדת בחזית הכיתה, ובידי נמצאת היכולת לשלוט בהעברת השיעור והפעלת התלמידים, הכוונה שאני זו שמקור הידע נימצא אצלה".

 1. 14. מהם לדעתך חסרונות ההוראה המסורתית, קרי ללא שילוב אמצעים טכנולוגים בהוראה? מדוע?

"לדעתי החיסרון העיקרי של למידה מסורתית היא שהתלמידים הם פסיבים, ולא קיימת התייחסות למי שלא עומד בקצב או לא מבין או צריך שיטת למידה אחרת".

 1. 15. האם חל שינוי בגישתך כלפי הצורך בשילוב אמצעים טכנולוגים בהוראה בעקבות

 השימוש באמצעים הללו? מדוע?

 "בהתחלה מאוד הושפעתי מהשימוש באמצעים טכנולוגיים בכיתה ולכן השתמשתי בהם, אך

 ככל שנוספו עוד ועוד אמצעים- כבר היה לי קשה להשתלט על השימוש בכולם ולכן העדפתי

 להתמקד רק בכמה ולא בכל אמצעי שיוצא לשוק- לדעתי הכל צריך להיות במינון".

 1. 16.  האם אתה נוטל חלק בהשתלמויות בשימוש באמצעים טכנולוגיים בהוראה? האם לדעתך הדבר הועיל לך? האם ההשתלמויות שינוי את גישתך כלפי שילוב האמצעים הללו בהוראה?

"אני מחוייבת לצאת להשתלמויות ולקחתי חלק בהשתלמויות מתוקשבות. אני יכולה להגיד בלי להתבייש שלקח לי זמן להבין את המכשיר או האמצעי ועוש יותר זמן לדעת להשתמש בו. מה שאני רוצה להגיד שבסופו של דבר אני תמיד חוזרת להוראה המסורתית הישנה והטובה".

 1. 17. אילו היה הדבר נתון בידך, האם היית משלב אמצעים טכנולוגים בהוראה? מדוע?

"אני חושבת שלא חובה להשתמש בכל אמצעי טכנולוגי שיוצא לשוק. מרוב אמצעים איבדנו את הדרך. עד שאני מצליחה לקלוט את השימוש באמצעי טכנולוגי- הוא כבר "יישן" ויש אמצעי חדש שייצא לשוק. מרוב אמצעים טכנולוגיים לי קשה להשתלט על השימוש בהם ולכן לא תמיד אני עושה בהם שימוש בכיתה".

 1. 18. מה היית משנה בגישה כלפי שילוב אמצעים טכנולוגים בהוראה?

"אני הייתי ממליצה לכל מורה להתמקצע באמצעי אחד שנוח לו לעבוד איתו ואז לעבור השתלמות כלשהיא על השימוש הנכון בו. במקום להתפרש על למידה של כמה אמצעים טכנולוגיים. לי כמורה וותיקה קשה לקלוט את כל השינויים הטכנולוגיים וזה דורש ממני זמן והשקעה שלפעמים באה על חשבון מטלות חינוכיות אחרות.

מצגת תיקשוב, שילוב טכנולוגיה בהוראה,פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אלגלי, צביה. מדיניות התקשוב בחינוך: אופנות, רפורמות ואתגרים לאומיים. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, למודים בין תחומיים - מדע, טכנולוגיה וחברה. תשע"ז 2017

ויזנגרין, דנאל. אייפד ככלי לבחינת היכולת הנרטיבית של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ז 2017


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת