עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה אקדמית רווחי הבנקים, מס חברות, מדיניות חלוקת דיבדנד על רווחים של בנקים בישראל (עבודה אקדמית מס. 12185)


‏390.00 ₪

28 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 12185

עבודה אקדמית רווחי הבנקים, מס חברות, מדיניות חלוקת דיבדנד על רווחים של בנקים בישראל

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מיסוי רווחי הבנקים?

תוכן עניינים

מבוא.

סקירת ספרות.. 

מס חברות.. 

מדיניות חלוקת דיבידנד. 

חלוקת הדיבידנד. 

רווחי הבנקים.. 

הקשר בין רווחים לחלוקת דיבידנד. 

הקשר בין מס ורווח. 

מתודולוגיה. 

ממצאים.. 

סיכום ודיון.

ביבליוגרפיה   

 

מחקר זה בחן את ההשפעה של מס חברות ומדיניות חלוקת דיבדנד על רווחים של בנקים בישראל.

ניתוח המחקר מצביע על קשר חלש בין מיסים ומדיניות הדיבידנד, לעומת המחקר שערכו מאמר שערכו) (Matthias & Akpomi אשר בוחן את ההשפעה של מסים על מדיניות הדיבידנד של בנקים ניגרים, ומצביע על קשר מובהק בין מיסים ומדיניות הדיבידנד ומראה שהרווח הוא משתנה מרכזי במערך של מדיניות דיבידנד של בנקים.

הסיבה היא שמדיניות דיבידנד של בנקים מושפעת מגורמים שונים. הגורמים עשויים להיות דומים ברוב הבנקים ואימוץ מדיניות הדיבידנד על ידי בנקים צריכה להתחשב בנסיבות ייחודיות של הבנק ולא בהכרח תתבסס על מדיניות דיבידנד של כל הבנקים.

בישראל מדיניות הדיבידנד על הבנקים היא שונה, לכן נמצא מתאם חיובי אך חלש בין מדיניות הדיבידנד לבין מס. בנוסף, במחקר המרכזי המנחה עבודה זו, דיבידנד חולק בכל פעם שהיו רווחים בניגוד לישראל, שעל אף העובדה שהיו רווחים, לא חולקו דיבידנדים במקרים רבים עקב סיבות שונות.

הממצאים במחקרנו מאששים את הנחות היסוד של החוקרים התאורטיקנים הפינססים במחקרים שמוצגים בסקירת ספרות הממליצים רווחי הון כתחליף לדיבידנד למשלמי מיסים גבוהים, וכי מדיניות דיבידנד צריכה להיות מותאמת לכל בנק בנפרד ולא לכל הבנקים עקב השינויים שיש בין הבנקים.

כמו שהוסבר לעיל, תוצאות המחקר מצביעות על כך שאין השפעה משמעותית של דיבידנד ומס על הרווחים של בנקים בישראל, יחד עם זאת, ממצאי המחקר מורים כי רק משתנה המס מנבא באופן מובהק את הרווח, מסקנה זו עולה בקנה אחד עם ממצאיהם של (Matthias & Akpomi שגורמת לאישוש השערת האפס האומרת כי אין השפעה של מדיניות דיבידנד ומס על רווחים של בנקים בישראל.

כלומר, במחקר הנוכחי המס חברות השפיע על הרווח בצורה מובהקת, יחד עם זאת, מדיניות הדיבידנד לא נמצאה משפיעה באופן מובהק, על הרווח.

התוצאה 0.0618 (p>0.05) לא משמעותית מבחינה סטטיסטית, המציינת דיבידנד שאינו משפיע על רווח של הבנקים באופן משמעותי. לכן השערת האפס היא נכונה, ניתוח רגרסיה סטנדרטי לא מראה השפעה משמעותית של דיבידנד על רווח, אלא קובע קורלציה משמעותית בין רווח והדיבידנד של הבנקים.

מצגת על מיסוי רווחי הבנקים - רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

רפעאת עזאם "פרשנות דיני המסים: מס-אמת וזכויות האדם בפסיקת בית-המשפט העליון" משפט ועסקים כרך יח' (2014). 

עמי צדיק, ‏מס חברות דיפרנציאלי לפי גודל החברה במדינות המפותחות, מרכז המחקר והמידע (ממ"מ) של הכנסת 

תקחסין


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)