עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה אקדמית מפגרים, פיגור שכלי קל, מתבגרים ערבים עם נכות התפתחותית, אוריינטציית עתיד, הורי מתבגרים, דפוס הורות, הערכה עצמית, מו (עבודה אקדמית מס. 12178)


‏490.00 ₪

59 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 12178

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

תוכן עניינים

תקציר                                                                                                                                                   

רשימת לוחות                                                                                                                                          

רשימת נספחים                                                                                                                                       

 

סקירת ספרות           

 

                                                                     יחסה של החברה הערבית בישראל לאנשים עם נכות התפתחותית (פיגור שכלי קל)                                                                     

                                                                     הורות לילדים עם נכות התפתחותית                                     

                                                                     הורות והאווירה המשפחתית במשפחות הכוללות ילדים עם נכות התפתחותית                                                                     

                                                                     נחישות עצמית בהקשר המשפחתי                                         

                                                                     נחישות עצמית והמעבר לחיי הבגרות                                    

                                                                     ההקשר החברתי-תרבותי של הנחישות העצמית                     

                                                                     אוריינטציית עתיד                                                               

                                                                     הגישה התמטית לחקר אוריינטציית העתיד                           

                                                                     הגישה המורחבת לחקר אוריינטציית העתיד – גישת שלושת הרכיבים           

                                                                     ההקשר ההתפתחותי של אוריינטציית העתיד                        

                                                                     ההקשרים החברתיים-תרבותיים של אוריינטציית העתיד       

                                                                     אוריינטציית העתיד של מתבגרים ערבים                              

                                                                     הבדלים מגדריים באוריינטציית העתיד של מתבגרים ערבים  

                                                                     אווירת משפחה ודפוסי הורות                                              

                                                                     ההקשר המשפחתי של אוריינטציית העתיד                            

                                                                     אוריינטציית העתיד של ההורים: הבדלים מגדריים בין אבות לאימהות         

                                                                     אוריינטציית העתיד והמשתנים התוך-אישיים                       

                                                                     סיכום סקירת הספרות                                                        

                                                                     מטרות המחקר                                                                   

 

פרק השיטה  

 

                                                                 השערות המחקר                                                                     

                                                                 המשתתפים במחקר                                                                

                                                                 כלי המחקר                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                     השאלון הדמוגרפי                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                     שאלוני אוריינטציית העתיד                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                     שאלון הנחישות העצמית                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                     שאלון דפוס ההורות                                                              

                                                                 הליך המחקר ושלבי הביצוע                                                    

                                                                 עיבוד הנתונים                                                                        

 

פרק הממצאים          

 

                                                                 אוריינטציית העתיד של המתבגרים                                          

                                                                 בדיקת אוריינטציית העתיד של המתבגרים ושל הוריהם            

                                                                 בדיקת הנחישות העצמית                                                        

                                                                 בדיקת האוריינטציה של המתבגרים והוריהם בנושא עתיד המתבגרים  

                                                                                                                                                                                                                                                                     השערה מספר                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                     השערה מספר                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                     השערה מספר                                                                        

                                                                 בדיקת הקשרים בין דפוס ההורות לבין אוריינטציית העתיד      

                                                                                                                                                                                                                                                                     השערה מספר                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                     השערה מספר                                                                        

                                                                 בדיקת הקשרים בין דפוסי ההורות לבין מידת הנחישות העצמית של המתבגרים                                                                 

                                                                  השערה מספר                                                                        

                                                                 בדיקת הקשרים בין הנחישות העצמית לבין אוריינטציית העתיד          

                                                                                                                                                                                                                                                                     השערה מספר                                                                        

בדיקת מידת ההצלחה של הנחישות העצמית לנבא את אוריינטציית העתיד של המתבגר ואת האוריינטציה המובנית של הוריו בנושא עתידו

 

 

 

פרק דיון         

 

                                                                      אוריינטציית העתיד של מתבגרים עם פיגור שכלי                  

                                                                     הבדלים מגדריים באוריינטציית העתיד של מתבגרים עם פיגור שכלי

                                                                     האוריינטציה המובנית של ההורים בנושא עתיד ילדיהם המתבגרים עם הפיגור השכלי                                                          

             אוריינטציית העתיד של מתבגרים עם פיגור שכלי בהשוואה לאוריינטציה המובנית של הוריהם בנושא עתיד ילדיהם המתבגרים        

 

                                                                     דפוס ההורות כמנבא את אוריינטציית העתיד של המתבגר      

             ההתאמה בין אוריינטציית העתיד של המתבגרים לבין האוריינטציה המובנית של הוריהם בנושא עתיד ילדם המתבגר בהתייחס לדפוס ההורות            

 

                                                                     נחישות עצמית ודפוס ההורות                                              

                                                                     נחישות עצמית ואוריינטציית העתיד                                     

                                                                     נחישות עצמית וניבוי אוריינטציית העתיד של המתבגר           

 

פרק סיכום     

 

                                                                     מסקנות המחקר                                                                  

 

רשימת מקורות                                                                                                                                        

נספחים                                                                                                                                                  

 


תקציר

 

המחקר הנוכחי דן בגיבוש אוריינטציית העתיד בקרב מתבגרים מהמגזר הערבי עם נכות התפתחותית – פיגור שכלי קל. המשתנים שנבחנו בהקשר זה היו דפוס ההורות, הנחישות העצמית של המתבגרים וקשרים תוך-אישיים ובין-אישיים שלהם.

אוכלוסייה המוגדרת כאוכלוסייה עם פיגור שכלי קל נחשבת למוגבלת לא רק בתפקוד האינטלקטואלי, אלא גם ביכולת ההסתגלות אשר מתבטאת בקשרים חברתיים ומעשיים-יומיומיים. הבעיה הופכת מורכבת יותר בגיל ההתבגרות, לקראת סיום לימודיהם הפורמליים של המתבגרים במוסדות חינוך ויציאתם הצפויה לעצמאות ולחיי בגרות. הנושאים אשר עומדים על הפרק בשלב הזה הם רכישת מקצוע, יציאה מבית ההורים, קשרים חברתיים, יחסים עם בני ובנות זוג ואפשרות להקמת משפחה.

לצורך חקירתה של אוכלוסייה עם פיגור שכלי בחברה הערבית בישראל יש לבחון את אופייה של החברה הזו ואת יחסה לאדם עם פיגור שכלי. משרד הרווחה והשירותים החברתיים מציין ששיעור האנשים עם פיגור שכלי קל בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל גבוה משמעותית משיעורם בקרב האוכלוסייה היהודית. יחסה של החברה הערבית בישראל לאדם עם פיגור שכלי מושפע במידה רבה מסטראוטיפים שליליים המתאפיינים בדחייתו של אדם כזה, אף אם הפיגור השכלי הוא קל. מחקרים רבים בארץ ובעולם בחנו אוכלוסיות שאינן ערביות, וממסקנותיהם עולה כי המשפחה, מוסדות החינוך והקהילה עשויים לתרום לאוכלוסייה זו בעת המעבר לבגרות ולעצמאות.

מטרת המחקר העיקרית הייתה לבחון את אוריינטציית העתיד והנחישות העצמית של מתבגרים ומתבגרות בני 16-21 עם פיגור שכלי קל מהמגזר הערבי בישראל. מטרת נוספת הייתה לזהות את הקשר הקיים בין אוריינטציית העתיד, הנחישות העצמית ודפוסי ההורות.

 

מחקר זה התמקד בתקופת המעבר לבגרות ולעצמאות של אוכלוסייה עם פיגור שכלי בחברה הערבית בישראל. השאלות המחקריות התמקדו בשני תחומים: (א) גיבושה של אוריינטציית עתיד (future orientation) כחלק מרכזי בהתפתחותם של מתבגרים והכנתם לחיי בגרות; (ב) הֶעדרם של מחקרים בנושא אוריינטציית העתיד בקרב מתבגרים עם פיגור שכלי קל במגזר הערבי. בהתבסס על תאוריות העוסקות באוריינטציית עתיד, בנחישות עצמית ובדפוס הורות נבנו משתני המחקר.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏490.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)