עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית גזזת, חוק פיצויי נפגעי הגזזת וחוק פיצויי נפגעי החיסון, עולי צפון אפריקה, קיפוח מזרחיים, השד העדתי, הקרנות רנטגן (עבודה אקדמית מס. 12173)

‏290.00 ₪

36 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 12173

עבודה אקדמית גזזת, חוק פיצויי נפגעי הגזזת וחוק פיצויי נפגעי החיסון, עולי צפון אפריקה, קיפוח מזרחיים, השד העדתי, הקרנות רנטגן

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חוק פיצויי נפגעי הגזזת וחוק פיצויי נפגעי החיסון?

תוכן עניינים

מבוא

טיפול מסורתי בגזזת לפני גילוי קרני הרנטגן

הקרנות רנטגן כטיפול בגזזת

גזזת בישראל 

בעלייה ההמונית

תופעות לוואי

החוק לפיצוי נפגעי גזזת

אפליה משפטית של נפגעי הגזזת בביקורת אקטיביסטית מזרחית

הדיון אודות תוצאות הטיפול בהקרנות בחולי הגזזת בישראל

תחילת המאבק בזירת המשפט הפרטי

תחילת המאבק בזירת המשפט הפרטי

המאבק הציבורי

 מבט רחב על החוק לפיצוי נפגעי גזזת והשוואה לנפגעי החיסון

 חוק נפגעי חיסון

קרן לפיצוי נפגעי חיסונים

המפוצים חתומים על הסכם סודיות

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים

חוק לפיצוי נפגעי גזזת

חוק ביטוח נפגעי חיסון

 

החוק לפיצוי נפגעי גזזת, אשר על פיו מפוצים חולים שטופלו כנגד גזזת באמצעות קרינת רנטגן וחלו בעקבות זאת במחלות המצוינות בחוק, וכן קובע החוק פיצוי לשארי בשרם. ישראל היא המדינה היחידה שבה נחקק חוק מעין זה.

גובה הפיצויים המשולמים על ידי המדינה לנפגעים תלוי בהיקף הנכות שנקבעה לנפגע על ידי ועדה רפואית מיוחדת, הבודקת את מצבו בהתאם לידוע אודות תופעות הלוואי של טיפולי ההקרנה. מי שנקבעו לו בין 40% נכות לצמיתות ל-74% נכות לצמיתות, זכאי לקבלת פיצוי חד פעמי בסך של 50,000 ש"ח, ומי שנקבעה נכותו על 75% לצמיתות ומעלה זכאי לקבלת סכום פיצויים חד פעמי בסך של 100,000 ש"ח. בנוסף לסכומים אלו, זכאים אותם נפגעים אשר נכותם נקבעה על למעלה מ-40% לצמיתות, לקצבה חודשית בסכומים משתנים הנעים בין כ-700 ש"ח ועד כ-1,700 ש"ח למשך כל חייהם. נפגעי הגזזת אשר הוועדה הרפואית קבעה את נכותם בין 5% ועד 39% (לצמיתות), זכאים לקבל מענק חד פעמי בסך של כ-1,200 ש"ח עבור כל 1% נכות שנקבעה. התביעות מוגשות אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת השייך למשרד הבריאות. עד לחודש יולי 2013 הוגשו למרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת 43,543 תביעות, ומתוכן הוכרו 24,314 אנשים כמי שנפגעו מהטיפול וקיבלו פיצויים בהתאם למצבם הבריאותי. עד אמצע 2011 הוכרו כ-4,000 איש שהגישו תביעות עם 100% נכות. החוק לפיצוי נפגעי גזזת אינו מעניק פיצוי לעגמת נפש, אולם לנפגעים מוענק פיצוי באמצעות תקנה 34 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז-1956 הקובעת נכות נפשית, וכתוצאה מהחלטה זו, נכון לחודש יולי 2013 קיבלו 18,805 אנשים שהוכרו נפגעי הקרנות גם פיצוי עבור כאב וסבל באמצעות קביעת נכות נפשית.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

חוק ביטוח נפגעי חיסון

אמנון כרמי בריאות ומשפט נבו,

אינס אליאס "הפשע כלפי מזרחים שמדינת ישראל עוד לא נתנה עליו את הדין"  2017

צ'רקה, מוריה. "מאבקם של נפגעי הטיפול בגזזת: האומנם מאבק שנכשל?" מעשי משפט, כרך ו', עמ' 135-156. (2014)

wikipedia

תקחסין


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה