עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית רמב"ם, איגרת השמד, המרת דת איסלם, איגרות הרמב"ם, איגרת שמד, איגרות שמד (עבודה אקדמית מס. 12166)

‏290.00 ₪

37 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 12166
עבודה אקדמית רמב"ם, איגרת השמד, המרת דת איסלם, איגרות הרמב"ם, איגרת שמד, איגרות שמד

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי יחס הרמב"ם להמרת דת לאיסלם (איגרת השמד)?

תוכן עניינים

מבוא    

תולדות הפרשן  

איגרות הרמב"ם

איגרת השמד    

רבי משה בן מימון והאיסלם        

תובנות מ"אגרת השמד" לרמב"ם 

האם לפי הרמב"ם מותר להודות בנביאות מוחמד כדי להנצל?         

תשובת החכם   

תשובה לדברי החכם      

אליהו נענש על שקטרג על ישראל

ישעיהו נענש על שקטרג על ישראל          

אין לדבר נגד היהודים    

רבי מאיר התחזה לגוי    

השמד אינו המרת דת    

ישראל בבבל סגדו לצלם 

במלכות יוון       

ביקורת על תשובתו של המשיב   

מדוע עונה רמב"ם לחכם זה?      

נבוכדנצר קיבל שכר על מעשה קטן          

עשיו קיבל שכר על כיבוד אב       

ישראל העושים מצוות בסתר - איך לא יקבלו גמול?           

התנהגות בעת האונס     

התנהגות בעת השמד    

חובה לעזוב אם כופים לעבור על המצוות  

אין לחכות למשיח כדי לעזוב       

המין החמישי - איך יאות לאדם שישמור בזה השמד           

מחיית זכר עמלק           

סיכום, מסקנות  

ביבליוגרפיה      

 

איגרת השמד (הנקראת גם: מאמר קידוש השם) היא ככל הנראה האיגרת הראשונה הידועה לנו שכתב הרמב"ם. יש המשערים שכתב את האיגרת כשהיה בעצמו בארצות שבהן היה השמד שאליו התייחס (ראו להלן), ויש המשערים שהוא כתב אותה זמן קצר לאחר שעזב בעצמו את צפון אפריקה בדרכו לארץ ישראל בשנת 1165 (הרב יצחק שילת משער כי האיגרת נכתבה בהיותו בארצות השמד, ועודכנה על ידו משהגיע לארץ ישראל). באיגרת זו, שמקורה לא נשתמר ובידינו תרגומים שונים שלה בלבד, דן הרמב"ם בתגובה היהודית הראויה לתופעת השמד במרוקו ובספרד, שהוא עצמו חווה, ונראה כי דבריו נכתבו מתוך ניסיון אישי. האיגרת נכתבה כתגובה למאמר שכתב חכם אלמוני, אשר יצא בחריפות כנגד אותם שלא עמדו בשמד וקיבלו בפיהם את הדת האיסלמית. הרמב"ם יצא נגדו בחריפות, וקבע שהאנוסים שנאלצו להתאסלם למראית עין כדי להציל את חייהם, אין דינם כדין עובדי עבודה זרה, ולא חל עליהם הכלל של ייהרג ואל יעבור. עם זאת, הפציר בהם לעזוב את ארצם מהר ככל האפשר, כדי שיוכלו לקיים את אמונתם בגלוי במקום שאין בו רדיפות ואינוס לשמד. בשולי האיגרת הוא גם יצא נגד אותם המבכרים להישאר בארצות השמד מתוך ציפייה לביאת המשיח שיגאל אותם, והבהיר ברורות שאין אנו יודעים מתי יבוא המשיח, וכי אל לו לאדם לנהוג כאילו יגיע המשיח מיד.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

מיכה גודמן, סודותיו של מורה הנבוכים, הוצאת דביר.

משה הלברטל, הרמב"ם, מרכז זלמן שזר.

אביעזר רביצקי (עורך), הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות, קובץ מחקרים, מרכז זלמן שזר


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות