עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בתנ"ך, שם דמויות מקראיות, שמות מקראיים, ספר בראשית, רפלקציה, מערכי שיעור, הוראת תנך, פרשנות מקרא, שמות תנכיים (עבודה אקדמית מס. 12154)

‏290.00 ₪

מעל 90 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12154
עבודה אקדמית בתנ"ך, שם דמויות מקראיות, שמות מקראיים, ספר בראשית, רפלקציה, מערכי שיעור, הוראת תנך, פרשנות מקרא, שמות תנכיים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי נתינת שם לדמויות מקראיות?

תוכן עניינים

 1. 1.       מבוא      
 2. 2.       תקציר    
 3. 3.       פרק א: ראציונל  
 4. 1.       חלק 1: ראציונל חינוכי על הוראת התנ"ך   
 5. 2.       חלק 2: תחום דעת רחב    
 6. משמעות הקריאה בשם הילד      
 7. אדם וחוה                                 
 8. הורים קוראים בשם      
 9. אבות קוראים בשם        
 10. אדם: שת, שת: אנוש                  
 11. למך: נח                                    
 12. יהודה: ער, פרץ וזרח                 
 13. יוסף: מנשה ואפרים                   
 14. סיכום                                       
 15.  אימהות קוראות בשם הילד       
 16. חוה: קין ושת                            
 17. בנות לוט: עמון ומואב                
 18. בני יעקב                                   
 19. אשת יהודה: אונן ושלה              
 20.  קריאה בשם טרום הלידה          
 21. ישמעאל                                    
 22. יצחק                                        
 23. שינוי שם                       
 24. אברהם ושרה                            
 25. יעקב                                         
 26. עשיו                                         
 27. בנימין                                       
 28. יוסף                                         
 29. סיכום תחום דעת רחב   
 30. 2.       פרק ב: התחום המתודי    
 31. 1.       שיעור ראשון       
 32. 2.       שיעור שני ושלישי            
 33. 3.       שיעור רביעי וחמישי        
 34. 4.       שיעור שישי ושביעי          
 35. 5.       שיעור שמיני        
 36. 6.       בין תחומי- טיפוגרפיה ועימוד       
 37. 3.       פרק ג: חלק מחקרי          
 38. 0.       חלק 1: מהי רפלקציה ולשם מה?   
 39. 1.       חלק 2: ניתוח השיעורים, סיכום ומסקנות  
 40. 2.       חלק 3: סיכום הרפלקציות          
 41. 4.       סיכום העבודה  
 42. 5.       ביבליוגרפיה      
 43. 6.       נספחים 
 44. 0.       נספח 1: טבלת שמות וסיכום הטבלה       
 45. 1.       נספח 2: שאלון אישי      
 46. 2.       נספח 3: דף מקורות       
 47. 3.       נספח 4: דף פעילות יישומית       
 48. 4.       נספח 5: הוראה רב תחומית (מקרא וטיפוגרפיה)   
 49. 5.       נספח 6: שיעורים משוחזרים      


1. מבוא

מטרת העבודה היא לענות על השאלה "כיצד נחבר את תלמידינו ללימוד התנ"ך?"

כמורה בפועל, שאלת חיבור התלמידים ללימוד היא שאלה מרכזית ובסיסית. מאז ומתמיד הייתה בתלמידים נטייה לחמוק מן הלימוד, ופעמים רבות הם כלל לא ששו ללמוד, כבר רש"י בפירושו (במדבר י, לג) מביא זאת כמשל לבני ישראל הנדמים ל"תינוק הבורח מבית הספר". יתר על כן, נדמה כי לימודי התנ"ך עוד פחות אהובים משאר המקצועות, ובמקומות לא מעטים הם נחשבים כלא רלוונטיים וכלא מועילים. מורה או כל חובב תנ"ך יתמה על כך, אך אין בתימה זו כדי להשיב תשובה נחרצת מדוע יש ללמוד תנ"ך, גם אם ננסה להוכיח באופן תיאורטי עד כמה לימוד התנ"ך הוא משמעותי, ספק אם תלמידים ישתכנעו.

בבואי לענות על שאלת המחקר הייתי צריכה קודם להבין אותה על כל מרכיביה. עלי להבין מי הם התלמידים ומה הצרכים, תחומי העניין והרצונות שלהם, וכמובן מה מהותו של לימוד תנ"ך. בשלב הבא אשלב בין התלמידים ולימוד התנ"ך ועל ידי התנסות, ביקורת ומסקנות אגיע לחיבור.
מילים אלו שאני כותבת עכשיו נושאות על גבן דרך ארוכה שעברתי במשך יותר משנה. כל פרק וחלק בעבודה דרש ממני זמן, חשיבה מעמיקה, יצירתיות ומיקוד.

העבודה המוגשת להלן משלבת עבודת חקר עיונית עם עבודת חקר מעשית. כל נושא בעבודה דרש בירור מעמיק ונרחב. בתחילה חקרתי את מצב לימוד התנ"ך בבתי הספר הדתיים, ומהם הפתרונות שמציעים כדי לפתור את בעיית החיבור של התלמידים ללימוד התנ"ך. מתוך הדברים שחקרתי, בררתי לעצמי מה הם הפתרונות הנכונים והיעילים בעיני, ומה הם הכלים שאבחר כדי לשכלל את דרך ההוראה שלי כדי שאוכל לחבר את התלמידות לשיעורי התנ"ך שאני מעבירה.
בשלב הבא למדתי על הכיתה בה אני מעבירה את השיעורים כדי שאוכל להתאים עבורה את השיעורים. לאחר מכן בחרתי נושא שבו אוכל להתמקד במהלך השנה והוא יתאים לתלמידות מבחינת הגיל והרלוונטיות. חלק נרחב מעבודת המחקר העיוני היה לרכז מידע ולעבד אותו בנושא שבחרתי: "קריאת שמות בספר בראשית" הנושא מרתק, נרחב והצריך השקעה רבה מאד.

חלק מחקרי נוסף הוא על כלי ההוראה בהם בחרתי להשתמש וכלי המחקר שבחרתי: רפלקציה.
הרפלקציה שייכת לתחום המחקר המעשי. במהלך השנה העברתי עשרות שיעורים ומתוכם בחרתי שמונה, שאותם שחזרתי, ניתחתי, סיכמתי והגעתי למסקנות. מסקנות אלו היו תוצאה של חשיבה רפלקטיבית שבמהלכה חשבתי על ההוראה שלי וכיצד יש ביכולתי לשפר אותה. במהלך השנה הוספתי תחום ידע שהוא גם מעשי ללמידה והוא הטיפוגרפיה והעימוד. החשיפה והלימוד דרך העימוד והטיפוגרפיה גיוונו את השיעורים ופיתחו חשיבה יצירתית.


אין לי ספק כי המחקר שערכתי והתהליך שלי בתוכו שיפרו את ההוראה והלמידה בכתה ותוך כדי התהליך נוצר חיבור בין התלמידות ללימוד התורה בפרט והתנ"ך בכלל.

שנזכה להיות שליחים נאמנים ולהאהיב את לימוד התנ"ך על תלמידינו.

2. תקציר

עבודת הגמר דלהלן מחולקת לשלושה פרקים מרכזיים:

הפרק הראשון הוא רציונל והוא מתחלק לשניים. החלק הראשון של הרציונל החינוכי שבו יתואר מצב הוראת התנ"ך כיום, קשיים, פתרונות ותיאור הכיתה שבה אפעיל את דרך ההוראה שלי. בחלקו השני של הפרק אציג את תחום הדעת הרחב בנושא קריאת השמות במקרא (משמעות של שם, מהות של שמות במקרא, הצורך בקריאת שמות לנותני השמות, השפעת קריאת השמות על נותניהם, הקשר בין נותן השם לבעל השם ).


הפרק השני כולל שמונה מערכי שיעור שיעסקו בנושא השמות ונתינת השמות בספר בראשית. השיעורים יכילו חומר תיאורטי ויישומי בנושא, ויהיו מלווים במתודות ובחומרי העשרה. בפרק זה נכללים שיקולי הדעת שלי לגבי בחירת החומר התיאורטי וכלי ההוראה בהם יש שימוש במערכי השיעור. בנוסף, מצורף חומר תיאורתי המסביר את כלי ההוראה בם בחרתי על יתרונותיהם.


הפרק השלישי הוא החלק המחקרי בו כלול מחקר עצמי. כלי המחקר יהיה ניתוח רפלקטיבי על דרך ההוראה שלי, על הטמעת מסרים של ההוראה בתלמידותיי, הפנמת ידע וחיבורן לנושא השמות בפרט וללימוד התנ"ך בכלל.

 
כל חלק בעבודה הוא יחידה העומדת בפני עצמה מחד, ומאידך משמשת נדבך הכרחי בתוך מכלול העבודה. יתרונה של עבודה זו הוא בכך שהיא משלבת בתוכה מחקר תיאורטי ומחקר מעשי. החלק התיאורטי מהווה בסיס לחלק המעשי, והחלק המעשי בסוף המחקר, עונה על החלק התיאורטי.

 (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות