עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קיבוצים חינוך, מוסדות לימוד קיבוציים, חינוך קיבוצי, איכותני, מוסד (עבודה אקדמית מס. 12151)

‏390.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12151
עבודה אקדמית קיבוצים חינוך, מוסדות לימוד קיבוציים, חינוך קיבוצי, איכותני, מוסד

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי החינוך הקיבוצי ?

תוכן עניינים

נושא    / עמוד

תקציר. 4

מבוא. 5

פרק 1. מתודולוגיה.. 6

סוג המחקר. 6

גישות המחקר. 6

כלי המחקר. 7

אוכלוסיית המחקר. 7

פרק 2. התקופה הראשונה-משנות ה-50 עד סוף שנות ה-70. 7

1. 2. רקע היסטורי-הקמת בית הספר. 7

2.2. תיאור בית הספר. 9

2.3. הזיקה לחינוך המשותף. 10

2.4. אינטגרציה והזיקה לאזור. 11

פרק 3. התקופה השנייה- משנות ה-80 עד למחצית הראשונה של שנות ה-90. 12

3.1. רקע היסטורי-משבר הקיבוצים והשפעתו על בית הספר. 12

3.2. תיאור בית הספר. 14

3.3. הזיקה לחינוך המשותף. 14

3.4. אינטגרציה והזיקה לאזור. 16

פרק 4. התקופה השלישית- מהמחצית השנייה של שנות ה-90 ואילך. 17

4.1. רקע היסטורי. 17

4.2 תיאור בית הספר. 19

4.3 הזיקה לחינוך המשותף. 19

4.4 אינטגרציה והזיקה לאזור. 20

פרק 5. זהויות.. 21

פרק 6 . הבניה חינוכית.. 24

6.1. התקופה הראשונה-מאפיינים מרכזיים של החינוך המשותף. 25

6.2. התקופה השניה- שינויים הדרגתיים ומערערים.. 29

6.3. התקופה השלישית- שינויים בתפיסה והבניה החינוכית.. 31

פרק 7. סיכום ומסקנות.. 35

8. ביביליוגרפיה   37

 

עבודה זו עסקה בחינוך הקיבוצי. מכילה מחקר איכותני על בית הספר הקיבוצי העל יסודי, השייך למועצה האזורית הגליל העליון: בית הספר "עינות ירדן" שבקיבוץ עמיר. הפרקים העיקריים בעבודה (מלבד המבוא, הדיון והמסקנות) עוסקים בארבעה חלקים מרכזיים.

המחקר הוא בעל אופי איכותני ומתייחס לחקר ההיסטוריה של החינוך והתבסס על נתונים שנאספו ממסמכים שונים הקשורים לבית הספר בתקופות פעילותו השונות. היצגנו וניתחנו בצורה מקיפה ככל האפשר במגבלות עבודה סמינריונית מסוג זה, את התפתחותו של בית ספר זה.

כל אחד משלושת החלקים הראשונים עוסק בתקופה אחרת של בית הספר:

-            משנות החמישים עד סוף שנות השבעים;

-            משנות השמונים עד המחצית הראשונה של שנות התשעים

-            מהמחצית השנייה של שנות התשעים ואילך.

הדיון על כל תקופה מתחלק לתתי נושאים, שחוזרים ונשנים בכל התקופות: הרקע ההיסטורי של תקופה מסוימת; תיאור בית הספר בתקופה זו; הזיקה לחינוך המשותף באותה תקופה; האינטגרציה והזיקה לאזור בתקופה הנידונה. בתקופה השלישית נוסף נושא ייחודי: הזיקה לשיטת החינוך הדמוקרטית.

החלק הרביעי כולל את הדיון על הממצאים ועל הנושאים שהוצגו בשלושת החלקים הקודמים, כתשובה לשאלת המחקר.

"עינות ירדן" נידון כאן משני היבטים שונים:

-          חתך אורך כרונולוגי - בית הספר מוצג לאורכן של שלוש תקופות, מהיווסדו ועד לימינו;

-          חתך רוחב - בכל תקופה מוצגים כמה נושאים הרלוונטיים לה.

 

העבודה נכנסה לעובי הקורה של התפתחותו של בית ספר זה מתקופת הקמתו ועד לימינו. ומעבר לסקירה היסטורית האורכית והרוחבית הגענו למספר תובנות חשובות בנושא שיש להן השלכות חינוכיות אופרטיביות לגבי ההמשך ובנוסף גם השלכות מחקריות.

אנו מקוות שהעבודה תתרום לחקר ההיסטוריה של החינוך בישראל בכלל ולחקר תולדות החינוך הקיבוצי בפרט, ובתור שכזה הוא שייך לתחום ההיסטוריה של החינוך. מחקר זה הוא היסטורי וגם עכשווי, משום שהוא מתאר את ההיסטוריה של בית הספר "עינות ירדן" ומתמקד בעבר הקרוב ובהווה שלו.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2017)

בן-יהושע צבר, נעמה (עורכת) מסורות וזרמים במחקר האיכותני - תפיסות, אסטרטגיות וכלים למתקדמים. תל אביב, מופת. (2016)

מברך, מרים. מנהיגות חינוכית בגיל הרך. מכון מופ"ת, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות