עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אלימות במשפחה הישגים לימודיים, מחקר כמותני, שאלונים, חשיפת הילדים לאלימות במשפחה (עבודה אקדמית מס. 12133)

‏390.00 ₪

28 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 12133
עבודה אקדמית אלימות במשפחה הישגים לימודיים, מחקר כמותני, שאלונים, חשיפת הילדים לאלימות במשפחה

שאלת המחקר

מה הקורלציה (באם ישנה) בין חשיפת הילדים לאלימות במשפחה לבין הישגים לימודיים?

תוכן עניינים

מבוא    

שאלת המחקר   

השערות המחקר           

רציונל המחקר   

סקירת ספרות   

אלימות במשפחה          

אלימות בכלל    

תופעת האלימות במשפחה         

הישגים לימודיים           

גורמים המשפיעים על ההישגים הלימודיים           

הישגים ובחינות המיצ"ב 

הביקורת כנגד המבחנים 

הישגי ישראל במבחנים הבינלאומיים        

פערים בהישגים הלימודיים - רקע

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - דוח פני החברה בישראל    

שיטת מחקר - מתודולוגיה          

אוכלוסיית המחקר         

כלי המחקר       

הליך המחקר    

ממצאים

דיון      

סיכום   

ביבליוגרפיה      

נספחים

שאלון דמוגרפי  

שאלון חשיפת הילדים לאלימות במשפחה 

שאלון הישגים לימודים   

 

השערות המחקר

יש קשר מובהק בין חשיפת הילדים לאלימות במשפחה לבין הישגים לימודיים- אלימות מדרדרת רמת הציונים.

במשפחות עם מצב סוציו אקונומי נמוך תהיה יותר אלימות בבית ורמת ההישגים נמוכה יותר.

רציונל המחקר

במסגרת החינוך הפורמלי קיימות דרכים שונות למדידה והערכה של הישגי התלמיד או הסטודנט. הציונים הם הביטוי המספרי או האיכותני של תוצרות ההערכה. על פי רוב הצלחתם הלימודית של התלמידים נמדדת על ידי התייחסותם לשאלות או נושאים ספציפיים במבחן המוגבל בזמן‏.

ההישגים הלימודיים הפכו לכרטיס הכניסה למוסדות להשכלה גבוהה‏. לדוגמה, בישראל הקריטריונים המרכזיים המשמשים את האוניברסיטאות למיון המועמדים הם תעודת בגרות והבחינה הפסיכומטרית. כתוצאה מכך, ההישגים הלימודיים של האדם משפיעים על הקריירה ומסלול החיים שלו‏.

יש קשר מובהק בין חשיפת הילדים לאלימות במשפחה לבין הישגים לימודיים- אלימות מדרדרת רמת הציונים.

במשפחות עם מצב סוציו אקונומי נמוך תהיה יותר אלימות בבית ורמת ההישגים נמוכה יותר.

ברור לכל כי אלימות במשפחה פוגעת במובהק בהישגים לימודיים. ההישגים לימודיים יגברו ככל שהבית שקט וחסר אלימות.

אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני בתי הספר בארץ ובעולם הוא העלאת רמת ההישגים הלימודיים של תלמידי בתי הספר. העלאת ההישגים הלימודיים מוגדר על ידי בתי ספר רבים כמטרה עיקרית בראש סולם העדיפויות הבית ספרית, אולם הגדרה זו אינה מספקת לבתי הספר את הכלים והשיטות להשגת מטרה זו.

לדוגמא בארה"ב, בעקבות מחקרים שהוכיחו כי הירידה בהישגים לימודיים חלה בעיקר עם המעבר לחטיבות הביניים ובבתי ספר הפועלים בשכונות העניות הושמה תוכנית שהיוותה מערכת תומכת לתלמידים שאפשרה התמודדות עם דילמות הנובעות מהשונות הרבה ומריבוי התרבויות בכל בית ספר. באזוריה הכפריים של קולומביה* רמת ההישגים עלתה בזכות המורים באמצעות הפיכת בתי הספר לרלוונטיים עבור התלמידים לחייהם ולסגנון חייהם הצליחו להעלות את רמת הציונים והפדגוגיה. בבתי הספר הללו תהליך הלמידה הוא דינמי ומותאם לצרכי התלמידים ומאפשר לתלמידים לא ללמוד בתקופת הקציר, לקבל הכשרה חקלאית וכו'.

הנחיות משרד החינוך ברורות מאוד בקשר לתקציבי חינוך: קיימת הפרדה בין משאבים מסומנים (תשלומי הורים) ושאר המשאבים וזאת בכדי להקל על השליטה בניווט ההוצאות, עפ"י הוראות חוזר מנכ"ל.

בהשוואה בינלאומית נמצאת ישראל במצב שמכיל לכאורה סתירה: מצד אחד רמת ההוצאות השוטפות שלה לתלמיד דומה לממוצע של ארצות OECD, הן בכסף והן במורים. סך רמת ההוצאות לחינוך כאחוז מה תל"ג הוא בין הגבוהים שבארצות OECD בגלל שיעורם הגבוה של ילדים באוכלוסייה. מצד שני רמת התשתית שלה מהדסת מאחור: מרבית הכיתות הן בנות 40 , למידים, בעוד שברוב הארצות שאליהן מושוות ישראל אין הכיתות קטנות יותר. מתקני השירותים, הספורט, הספריות וכו' אינם שווי ערך. התלמידים מבלים בבית הספר שעות מעטות מדי, בהשוואה ליום לימודים ארוך הנהוג במרבית ארצות ההשוואה. ואחרון שהוא ראשון – הישגי התלמידים הישראליים בהבנת הנקרא, מתמטיקה ומדעים- נמוכים מארצות ההשוואה.

נמצא קשר ישיר בין רמת ההשקעה וכפועל יוצא שלה, התקציבים ובין מיצובם של התלמידים הישראליים ובכלל בבחינות. 

אכן ישנו קשר מובהק וחיובי בין הישגים לימודיים לבין שקט בתא המשפחתי : כלומר אלימות במשפחה פוגעת במובהק בהישגים לימודיים.

ההישגים לימודיים יגברו ככל שהבית שקט וחסר אלימות.

שאלון חשיפת הילדים לאלימות במשפחה

 

מסכים מאוד

מסכים במעט

לא מסכים בכלל

בבית שלנו כמו בכל בית יש

ויכוחים בין ההורים

3

2

1

בבית שלנו כמו בכל בית יש

ויכוחים בין ההורים והילדים חשופים לויכוחים האלה

3

2

1

הילדים חשופים למריבות ולאלימות מילולית

3

2

1

הילדים חשופים למריבות ולאלימות פיזית

3

2

1

בבית היתה או ישנה אלימות קשה ונעשתה פניה למעון לנשים מוכות בעבר

3

2

1

שירותי הרווחה מעורבים ויודעים שהילדים חשופים למריבות ולאלימות בבית

3

2

1

הילדים לא חשופים בכלל למריבות ולאלימות מילולית

3

2

1


שאלון הישגים לימודים

 

מסכים

לא מסכים

 הציונים של הילדים שלי בבית הספר ממוצעים

1

2

הציונים של הילדים שלי בבית הספר מעל הממוצע

1

2

הציונים של הילדים שלי בבית הספר מתחת לממוצע

1

2

אני מרוצה מההישגים של הילדים שלי בבית הספר

1

2

אני לא מרוצה מההישגים של הילדים שלי בבית הספר

1

2

היה שיפור עם השנים בהישגים של הילדים שלי בבית הספר

1

2

לא היה שיפור עם השנים בהישגים של הילדים שלי בבית הספר

1

2

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2017) 

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: ל' רובינס, י' בן משה, ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

 Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות