עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית דימוי עצמי- משתנים דמוגרפיים , כמותני, שאלונים, SPSS, מגדר, השקפת דתית, רמה סוציו-אקונומית, גיל


‏390.00 ₪

31 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 12121

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי דימוי עצמי לאור משתנים דמוגרפיים?

תוכן עניינים

מבוא

סקירת ספרות

דימוי עצמי

דמוגרפיה ודימוי עצמי

שיטת מחקר כמותנית

אוכלוסיית המחקר

המדגם

השערות המחקר

ממצאים

סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

פלטי SPSS         

 

מבוא 

הדימוי העצמי מוגדר כהשתקפות פנימית של האופן בו האדם מעריך את יכולותיו (כהן & פרידמן), והינו מושפע ומתפתח במהלך השנים כתוצאה של משוב חיובי או שלילי אותה הוא מקבל מהסביבה כמו גם מהשוואה חברתית למול האנשים עימם הינו בא במגע. בנוסף, הדימוי העצמי הינו תלוי משתנים דמוגרפיים כגון גיל, סטטוס חברתי וכלכלי, הגדרת דתיות ועוד. Court, 2018)

כך למשל נמצא, כי החל מגיל ההתבגרות ועד לקראת הזקנה לבנים היה דימוי עצמי גבוה יותר מאשר לבנות. דימוי עצמי חיובי בלתי מותנה, כזה בו אין על האדם לעמוד בציפיות הזולת על מנת לקבל משוב חיובי, הינו שלב חשוב על מנת להתקדם לעבר מימוש עצמי וכן מאפשר הגברת המוטיבציה להצלחה בעבודה. (כהן, 2017)

 

בעבודה זו, ברצוננו לבחון את האופן בו אנשים תופסים את הדימוי עצמי שלהם וכיצד משתנים דמוגרפיים מעצבים הבדלים בין קבוצות מחקר שונות (מגדר, השקפת דתית, רמה סוציו-אקונומית, ואף גיל). שאלת המחקר הינה, כיצד משתנים דמוגרפיים כמו מגדר, השקפה דתית, רמה סוציו-אקונומית וגיל משפיעים על הדימוי העצמי? המחקר הינו מחקר כמותני ויעשה שימוש בנתונים שנאספו אשר באמצעות סעיף 49 בשאלון יבדוק דימוי עצמי של עובדים במגזרים שונים, וינותחו לפי משתנים דמוגרפיים שנרשמו למעלה. נרצה לראות כיצד משפיע המשתנה הדמוגרפי על דימוי עצמי על רבדיו השונים.

בסקירת הספרות, ראשית נתאר מהו דימוי עצמי תוך התייחסות לתאוריה הפנומנולוגית וכיצד הדימוי העצמי בא לידי ביטוי בהבדלים דמוגרפיים, כאשר נעסוק במחקרים שונים אשר בוחנים את הסוגיה.

 

 

טבלה 1: משתנים דמוגרפיים

משתנה

מספר נבדקים

אחוזים

ממוצע (±סטיית תקן)

מינימום

מקסימום

מגדר

זכר

נקבה

 

356

502

 

41.5%

58.5%

   

מצב סוציואקונומי

5 (נמוך)

4

3 (ממוצע)

2

1 (ממוצע)   

 

47

84

527

130

43

 

5.7%

10.1%

63.4%

15.6%

5.2%

   

השקפה דתית

חילוני

מסורתי

דתי

דתי מאוד

 

504

263

85

11

 

58.4%

30.5%

9.8%

1.2%

   

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)