עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית חינוך ע"י אייפדים, טבלטים, טכנולוגיה מערכת החינוך, תקשוב, כמותני + איכותני מורים ראיונות+שאלונים, טבלט מיחשוב תיקשוב (עבודה אקדמית מס. 12113)

‏390.00 ₪

44 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 12113

עבודה אקדמית חינוך טבלטים, טכנולוגיה מערכת החינוך, תקשוב, כמותני + איכותני מורים ראיונות+שאלונים, טבלט מיחשוב תיקשוב

שאלת המחקר

מהן פרקטיקות ההוראה המתהוות כתוצאה מהשימוש בטבלטים במקום ספרים בבית הספר מנקודת מבטם של המורים והתלמידים?

תוכן עניינים

מבוא    

שאלות המחקר  

מטרות המחקר 

השימוש במחשב בהוראה בביה"ס           

סביבת למידה מתוקשבת בביה"ס

טבלטים בביה"ס

תהליכי שינוי במערכות חינוכיות  

הגדרת המונח "שינוי"     

קריטריונים ששינוי צריך לעמוד בהם על מנת שנוכל להגדירו כ"שינוי"          

שלבים בתהליך השינוי   

גורמים שבעקבותיהם מתחולל השינוי      

כיצד מוחדרים שינויים?  

מהי תרבות ארגונית      

רובד התרבות הסמוי     

רובד התרבות הגלוי      

מדדי הארגון הלומד       

העיכובים להטמעת הטכנולוגיה במערכת החינוך   

שינויים בבית הספר       

שינוי הסביבה הלימודית והטמעת השינויים ע"י המורים     

מורים בעולם של שינוי    

תפקיד המורה בעת שינוי

מתודולוגיה       

כלים    

תוצאות שאלוני הישגים לתלמידים ולמורים           

שתלמידי ישראל מתקדמים עם העולם     

פרק התוצאות   

תוצאות שאלון שהועבר ל- מורים ותלמידים בבית הספר ג' בכפר בית ג'ן     

פרק הדיון         

בחינת התוצאות ביחס לשאלות המחקר   

גרף התפלגות מספר התלמידים 

מסקנות ישירות:

תרומת המחקר ארוכת הטווח     

ביבליוגרפיה      

נספחים

שאלון הישגים לתלמידים ולמורים

שתלמידי ישראל מתקדמים עם העולם     

שאלון לשאלת מחקר שניה          

תפיסת המצב - תחושת איום ואתגר של לזרוס ופולקמן      

חלוקת פריטי שאלון איום-אתגר ותוצאות ניתוח בדיקת העקביות הפנימית של כל מדד          

שאלון תחושת איום ואתגר שהועבר למורים ותלמידים בבית הספר ג' בכפר בית ג'ן  

ראיונות מורים   

ראיון 1# - רכזת מקצוע המתמטיקה        

ראיון 2# - רכזת שכבה ו'

ראיון 3# - רכז מקצוע האנגלית   

ראיון 4# - מורה לאוריינות          

ראיון 5# - מורה לטכנולוגיה        

ראיון 6# - מורה ללשון   

ראיון 7# – מורה לספרות           

 

מערכת החינוך הינה למעשה ארגון מורכב ממה שנראה לעין. זהו ארגון שמרן ועמיד בפני שינויים קיצוניים מסוג זה. ישנה התנגדות סמויה לשינויים כה דרסטיים. 

ישנם קשיי תקציב המעכבים את רכישת המחשבים.

מחשבים עלולים להביא להגדלת הפער בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך וגבוה או בין בנים ובנות. פער זה, בהזדמנויות החינוכיות, עלול להביא לפער בהזדמנויות תעסוקתיות לאחר סיום הלימודים. 
 עדיין לא פותחו כלים אשר ביכולתם להעריך שיפורים בכושר האינטלקטואלי ולהעריך באיזו מידה השימוש במחשב אכן משפר את כישורי התפיסה של התלמידים, הזכירה ואת אסטרטגיות החשיבה. זו הסיבה מדוע לא ניתן לדעת איך ניתן לקדם את כישורי הלמידה באופן משמעותי ובקנה מידה נרחב.

השימוש במחשבים כופה שינוי במקומו ובתפקידו המסורתי של המורה. הדבר יוצר בקרב המורים התנגדות פנימית.

מורים רבים מתנגדים להתנסות בגישות חדשניות כאשר הדרישה היא להקיף חומר לימודים ולהכין תלמידים למבחנים חיצוניים.

המחשבים מעוררים חרדה אצל מורים שלא גדלו על ברכי המחשב.                  

כמחצית המורים והתלמידים תופסים את השימוש בטבלטים באופן חיובי בכל היבטיו בעוד שהמחצית האחרת לא שותפה לדעה זו. (לא נבדקה זהות וחלוקה אחידה במענה בין העונים לבין כיוון ההתייחסות :כי באופן תאורטי יתכן שחלק מהעונים שענה באופן חיובי על חלק מהשאלות אולי ענה באופן שלילי על חלקן האחר, נושא זה לא נבדק בעבודה זו ואנו בניתוח עבודה זו

מסתכלים על המגמה הכוללת.)

מסקנות ישירות:

על אף הניטרליות הסטטיסטית, לאור העובדה שמחצית העונים (הן מורים והן תלמידים) לא רואים באופן חיובי את התועלות, יש להגביר ולבחון את אופן ההטמעה בקרבן על מנת למצות את התרומה באופן שישפר את התחושה הישירה ויסיר חששות ויגביר אמונה בתועלות.

 

המלצות מיידיות: לאור ראית התועלות החיוביות בעיני כמחצית מהעונים (הן תלמידים והן מורים ) ובפרט לאור תפיסתם כי עבורם ובעיניהם יש בשימוש תועלת חיובית והישגים של ממש,המסקנה העיקרית (בראיית חצי הכוס המלאה) שכדאי להמשיך במלא הקיטור קדימה ולהמשיך לשפר את תהליך ההכנסה.

בנוסף יש להמשיך במחקר שינסה לאפיין את מרכיבי ההצלחה מחד ואת איפיון תתי הקבוצות (מורים ותלמידים) שבשלב זה אינם שותפים לתחושת התועלות החיוביות. לאחר שיאופיינו ניתן להשקיע יותר מאמץ ממוקד ומותאם אישית עבורן על מנת לאפשר להן לראות את התועלות ולהנות מהן.

בנוסף יתכן שכדאי לשקול כיוני מחקר שיפרידו בין תחושות סובייקטיביות לבין תוצאות מדידת-הישגים כמותיים ברי מדידה. 

דוגמת שאלון לתלמידים

חווה דעתך: כיצד משפיעה נגישותך הקלה כתלמיד למאגרי מידע באמצעות טבלטים על הישגיך הלימודיים.

                                                                     במידה      במידה      במידה      במידה      במידה      בכלל

                       רבה                                           רבה         בינונית     מועטה      מועטה      לא

                                                                     מאוד                                                    מאוד       

 

1.הנגישות הקלה מחכימה אותי                       6             5             4             3             2             1

2.מצב זה מקשה ומבלבל אותי                         6             5             4             3             2             1

3.מצב זה מאיים עבורי                                   6             5             4             3             2             1

4.מצב זה מזיק לציונים שלי                            6             5             4             3             2             1

5.הנגישות טובה ומחברת אותי                        6             5             4             3             2             1

            לעולם                                                                                                                        

6.מצב זה מעורר קשיים בהישגים                    6             5             4             3             2             1

7.מצב זה מעורר דאגה                                    6             5             4             3             2             1

8.מצב זה מעורר חשש                                    6             5             4             3             2             1

  שיזנחו ספרים מנייר

9.מצב זה מעורר אכזבה                                  6             5             4             3             2             1

  מזניחת התמצאות רגילה בספריה

10.מצב זה מעורר בי ביטחון כתלמיד               6             5             4             3             2             1

שתלמידי ישראל מתקדמים עם העולם

מצגת תיקשוב, שילוב טכנולוגיה בהוראה,פאוורפוינט מקצועי כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות