עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אחריות פלילית של נושאי משרה בתאגיד, עונשין ותאגידים, מנכ"ל חברה אחריות אישית עונשית, משפט משווה (עבודה אקדמית מס. 12065)

‏290.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12065

עבודה אקדמית אחריות פלילית של נושאי משרה בתאגיד, עונשין ותאגידים, מנכ"ל חברה אחריות אישית עונשית, משפט משווה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אחריות פלילית של נושאי משרה?

תוכן עניינים

מבוא    

שאלה מחקר     

אחריות החברה ואחריות נושא המשרה    

אחריותו האישית של נושא המשרה          

חוקים שבהם מצויין מפורשות את אחריותם האישית של נושאי המשרה       

אחריות נושאי משרה בדיני עבודה בהוראות שהפרתן היא עבירה פלילית     

הסתמכות נושא משרה על עצה מקצועית  

הסתמכות על חוו"ד מומחה והגנת הטעות במצב המשפטי  

אחריות נושאי משרה בפלילים בעבירות מס          

היסוד הנפשי בעבירה    

המומחים שעל חווה"ד שלהם ניתן להסתמך ולהנות מהגנה פלילית 

משפט משווה    

בריטניה           

גרמניה 

ארה"ב  

פס"ד  Cheek    

קנדה    

סקירת הפסיקה 

פס"ד פרומדיקו 

פס"ד תנובה      

פס"ד טגר         

פס"ד פיקסל      

פס"ד מודגל      

פס"ד לוין          

ביקורת על הדין המצוי   

אי מתן פטור מאחריות פלילית למי שהסתמך על חוו"ד מומחה       

חשש משימוש לרעה – קניית חוו"ד "משוחדות" –  

מתן כוח לעו"ד להקים הגנות מפני הדין הפלילי     

סיכום סוגיית עבירות המס ואחריות נושאי משרה  

סיכום חקיקה בנושא אחריות פלילית של מנהלים ונושאי משרה בחברה        

סיכום   

ביבליוגרפיה      

הכלל בדיני החברות לפיו מעשיו של נושא משרה בחברה יחשבו כמעשי החברה עצמה, נועד לאפשר לייחס לתאגיד פעולות שנעשו על ידי נושאי המשרה בו.

בעניין ל.א.ד.נ אחזקות בע"מ נ' דורון שחר ואח'[1], בית המשפט יישם תחילה את העיקרון העומד מאחורי תורת האורגנים והטיל בראש ובראשונה אחריות על החברה. לאחר מכן, בית המשפט בחן האם ניתן יהיה להטיל אחריות על נושאי המשרה. במסגרת בחינה זו, מצא בית המשפט שלושה מקורות שונים להטלת אחריות על הנתבעים: האחת היא אחריות חוזית רגילה, משנקבע על דרך הפרשנות כי נושאי המשרה היו צד בפועל להסכם ההשקעה. שני המקורות הנוספים לאחריותם של נושאי המשרה, התבססו על היותם אורגנים של החברה, אשר במהלך התנהלותם קיימו את כל היסודות הנדרשים לגיבוש אחריות על פי דיני הנזיקין (במסגרת עוולת הרשלנות[2]) או על פי כל דין אחר (עשיית עושר שלא במשפט). [3]

מיישום זה של בית המשפט, ניתן להווכח, כי תורת האורגנים אינה מקנה כל חסינות לנושא המשרה, מקום שזה ביצע עוולה באופן אישי. כלומר, עצם העובדה שהחברה תישא באחריות למעשיו של נושא המשרה, אינה מוציאה את אחריותו, אלא רק נוספת אליה.

נשאלת השאלה, האם תורת האורגנים, המהווה בסיס להטלת אחריות על חברה בשל מעשי אורגניה, "מחסנת" את האורגן מאחריות אישית למעשיו? לכאורה היינו מצפים כי התשובה לכך תהיה חיובית, שהרי האורגן פעל מטעם ולמען החברה בה הוא פועל. עם זאת, סקירת הדין, מלמדת כי בנסיבות מסוימות, האורגן יישא באחריות אישית בדיני החוזים ובדיני הנזיקין למעשיו, גם אם פעל מטעם ולמען החברה בה הוא מכהן כנושא במשרה.

מצגת בנושא אחריות נושאי משרה תאגיד, חיוב אישי דירקטורים, מנכ"לים חברות

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אסף פורת "אחריות פלילית בגין רשלנות – קשיים והצעות לפתרון" ספר אדמונד לוי – קובץ מאמרים לכבודו של השופט אדמונד לוי, 529 (אוהד גורדון עורך).

א' מרקוס אומנות הליטיגציה, הוצאת אוצר המשפט

יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א'-ג' (מהדורה שלישית).

ת.א (ת"א) 38149-01-12 ל.א.ד.נ אחזקות בע"מ נ' דורון שחר ואח' (פורסם בנבו).

תח

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה