עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אחריות פלילית של נושאי משרה בתאגיד, עונשין ותאגידים, מנכ"ל חברה אחריות אישית עונשית (עבודה אקדמית מס. 12065)

‏290.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12065

עבודה אקדמית אחריות פלילית של נושאי משרה בתאגיד, עונשין ותאגידים, מנכ"ל חברה אחריות אישית עונשית

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אחריות פלילית של נושאי משרה?

תוכן עניינים

מבוא    

שאלה מחקר     

אחריות החברה ואחריות נושא המשרה    

אחריותו האישית של נושא המשרה          

חוקים שבהם מצויין מפורשות את אחריותם האישית של נושאי המשרה       

אחריות נושאי משרה בדיני עבודה בהוראות שהפרתן היא עבירה פלילית     

הסתמכות נושא משרה על עצה מקצועית  

הסתמכות על חוו"ד מומחה והגנת הטעות במצב המשפטי  

אחריות נושאי משרה בפלילים בעבירות מס          

היסוד הנפשי בעבירה    

המומחים שעל חווה"ד שלהם ניתן להסתמך ולהנות מהגנה פלילית 

משפט משווה    

בריטניה           

גרמניה 

ארה"ב  

פס"ד  Cheek    

קנדה    

סקירת הפסיקה 

פס"ד פרומדיקו 

פס"ד תנובה      

פס"ד טגר         

פס"ד פיקסל      

פס"ד מודגל      

פס"ד לוין          

ביקורת על הדין המצוי   

אי מתן פטור מאחריות פלילית למי שהסתמך על חוו"ד מומחה       

חשש משימוש לרעה – קניית חוו"ד "משוחדות" –  

מתן כוח לעו"ד להקים הגנות מפני הדין הפלילי     

סיכום סוגיית עבירות המס ואחריות נושאי משרה  

סיכום חקיקה בנושא אחריות פלילית של מנהלים ונושאי משרה בחברה        

סיכום   

ביבליוגרפיה      

 

המודלים של אחריות פלילית של אורגן הם שניים. מודל האחריות הישירה –שמכוחו מוטלת על האורגן אחריות ישירה בגין פעולות חריגות (סעיפים 117 ו- 220(5) לפקודת מס הכנסה) ומודל של אחריות מעין-שילוחית- המוטלת על נושאי משרה בעקבות מעשהו הפלילי של התאגיד (5) , מכוח סעיף 224א לפקודת מס הכנסה.

  • האחריות הישירה-סעיף 117 ו- 220(5)

סעיף 117 לפקודת מס הכנסה קובע: "המנהל או כל פקיד ראשי אחר של חבר בני-אדם מאוגדיהיה אחראי לעשייתם של על אותם מעשים ודברים שעשייתם נדרשת על פי פקודה זו בשביל שומת אותו חבר בני-אדם ובשביל תשלום המס"(6).

דיני המסים יצאו מנקודת מוצא, כי מנהלי התאגיד נושאים באחריות אישית לפעולותיו של התאגיד, ולפיכך ביצעו מעין "הרמת מסך" אוטומטית בין התאגיד לבין חבריו, ומחייבים את המנהלים, במצבים מסוימים, במס שבו התחייב התאגיד. במילים אחרות, דיני המס מעבירים למנהלים בתאגיד מס חד- משמעי: אל להם לנהוג באדישות כלפי התוצאות כאילו היו צדדים שלישיים אשר אין כל קשר בינם לבין התאגיד, כי אז הם עלולים למצוא עצמם מחויבים בכל המס שהתאגיד חויב בו (7).

לעניין סעיף 117 לפקודת מס הכנסה אין כל דרישה לפיה יהא המנהל בגדר מנהל פעיל בחברה. כל מנהל-אף מנהל "פורמאלי" שאין לו כל פעילות מעשית בחברה זולת תוארו ומעמדו כמנהל-כפוף להוראת הסעיף (8).

סעיף 119א(ג1) לפקודת מס הכנסה קובע כי ניתן לגבות את המס שנוכה ולא הועבר לשלטונות מס הכנסה מהמנהל עצמו. (זאת רק לאחר הרשעתו הסופית של מנהל בעבירות 219 ו- 224א).

 

  • הדרה בר-מור,דיני תאגידים, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 2006.
  • פקודת מס הכנסה( נוסח חדש), תשכ"א-19613
  • גבאי חיים,אחריות מנהלים בעבירות מס, מיסים: דו ירחון לענייני מיסים,י"ט(5)(אוקטובר),עמ' א1
  • חוזר מ"ה45/90-משפטיות,סעיף 224א' לפקודה-מיהו מנהל פעיל?

"הורשע מנהל בחבר בני-אדם, שהוא בעל שליטה באותו חבר, בשל אי העברת מס שנוכה, לפי סעיפים 219 או 224א, ולא ניתן עוד לערער על הרשעתו, ניתן לגבות ממנו את המס שנוכה כאמור ולא הועבר לפקיד השומה"

סעיף 117 לפקודת מס הכנסה פונה ישירות לנושאי משרה בחברה, ומטיל עליהם אחריות ישירה לביצוע כל החובות המוטלות על חברה בהקשר לדיני מס הכנסה, עוצמתו של סעיף זה היא בפנייתו הישירה למנהלים ולנושאי משרה בחברה , והגדרת היקף חובתם האישית לקיום תקין של הוראות פקודת מס הכנסה. משמעותו המעשית היא שלילת האפשרות של התחמקות נושאי משרה מאחריות באמצעות מנגנון האורגנים, שמכוחו מיוחסת לחברה מחשבותיהם ופעולותיהם של נושאי המשרה, והם לכאורה יוצאים מן התמונה, ומניעת הטענה של העדר אחריות אישית בגין אי- היותם הנישום החייב(9).

בפס"ד אורן בנגב מתכות בע"מ(10) נידונה שאלת אחריות המנהל ונקבע כי " חובת הרישום וחובת הדיווח מוטלת לא רק על החברה, אלא גם על המנהל. דבר זה נובע מהוראת סעיף 143 לחוק מע"מ הקובעת , בין השאר, כי הוראות סעיף 117 לפקודת מס הכנסה תחול לעניין מס ערך מוסף.... נמצא כי לא רק בחברה, אלא גם המנהל, חייב לעשות אותם מעשים ודברים-בענייננו, חובת הרישום וחובת הדיווח, שעשייתם נדרשת בשביל שומת החברה ותשלום המס על ידה.... פועלו של סעיף 143 לחוק מע"מ הוא אך בתחום האזרחי, ואין הוא חל לעניין אחריות פלילית". בפס"ד זה לא הוטלה אחריות פלילית אישית על מנהל מכוח סעיף 143 לחוק מע"מ שנקבע כי הוא תקף רק במישור האזרחי.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

א' מרקוס אומנות הליטיגציה, הוצאת אוצר המשפט, 2017

יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א'-ג' (מהדורה שלישית, 2014).

ת.א (ת"א) 38149-01-12 ל.א.ד.נ אחזקות בע"מ נ' דורון שחר ואח' (פורסם בנבו, 1.7.2014).

 

תח


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת