עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניהול פרוייקטים, שיפור תהליכים בחברת ייעוץ, ניהול פרויקטים, מחלקת השיווק מענה למכרזים, תרשים גאנט (עבודה אקדמית מס. 12061)

‏490.00 ₪

מעל 50 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12061

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי שיפור תהליכים בחברת ייעוץ -ניהול פרויקטים במחלקת השיווק בענין מענה למכרזים?

 

תוכן עניינים

תקציר מנהלים  

Executive Summary     

מילון מונחים     

תוכן עניינים      

מבוא    

מטרות ויעדים ומדדים   

סקירת ספרות   

תאור מצב קיים 

ניתוח חלופות מערכתיות

דרישות המערכת          

אפיון המערכת  

תיכון המערכת  

תכנון הפרויקט  

בדיקות והערכה

התוצר  

סיום     

ריכוז שינויים מדוח התכן המפורט           

רשימת מקורות 

נספחים

נספח א' - משוב על סקר התכן    

נספח ב' - מאמר אשר נסקר בפרויקט       

נספח ד' – מסמך תוכנית בדיקות המערכת (STP)  

נספח ה' – מסמך עיצוב בדיקות המערכת (STD)   

נספח ו' – דו"ח בדיקות אב-טיפוס (STR)   

נספח ג' - מסמך הגדרת הפרויקט           

 

פרויקט מערכת המידע לתמיכה בתהליך מענה למכרזים עוסק בתחום שיפור תהליכים בחברת ייעוץ וניהול פרויקטים, תוך התמקדות במחלקת השיווק של החברה, האחראית על הכנת המענה למכרזים.

הצורך במערכת מסוג זה נובע מכך שמרבית פעילותה של חברת הייעוץ מבוססת על לקוחות  מהמגזר הציבורי וגופים ממשלתיים המחויבים על פי דין בפרסום מכרזים. החברה משקיעה משאבים רבים בתחום המענה למכרזים ולכן, מעוניינת החברה לייעל תהליך זה, תוך מניעת טעויות במענה וחסכון בכוח האדם המבצע.

הפתרון המוצע הוא מערכת מידע, אשר אחד ממרכיביה יהיה ייעול תחום ניהול הידע בתחום המכרזים בחברה. המערכת תייעל את תהליכי העבודה הקיימים במחלקת השיווק, תוך מתן כלים תומכי החלטה לדרג הניהולי.

חשוב לציין כי המערכת מיועדת לתהליך המענה למכרזים ולא לניהול הפרויקטים בחברה, כמו כן, המערכת לא תבנה את המענה למכרז, אלא תסייע באיתור והכנת החומרים הנדרשים למענה, וזאת מכיוון שקיים שוני בין סוגי המענה הנדרשים במכרזים השונים.

ייחודיות המערכת באה לידי ביטוי מעצם היותה מותאמת לצרכי החברה. בשונה ממערכות ניהול ידע הקיימות בשוק, מערכת זו תתאים לצרכים של החברה ותספק פונקציונליות מותאמת לתהליך המענה למכרזים לדוגמת כלי תומך החלטה בתמחור המכרזים המסתמך על נתוני עבר ומסייע לדרג הניהולי בקביעת התמחור.

איסוף הנתונים בפרויקט זה התבצע באמצעות סקירת ספרות, הן בתחום המכרזים והן בתחום הטכנולוגי. כמו כן, נערכו תצפיות על תהליך הכנת המענה למכרזים ובוצעו ראיונות עם עובדי חברת הייעוץ לצורך אפיון דרישות המשתמשים.

  לטובת מתן מענה לדרישות המערכת נבחנו מספר חלופות, הן בהיבט המערכתי והן בהיבט הטכנולוגי. החלופה הנבחרת כוללת מערכת המבוססת רשת אינטראנט פנים ארגונית שהגישה אליה מותרת רק למשתמשים בתוך הארגון. המידע יאוחסן בשרת הנמצא בתוך הארגון וניתן יהיה לגשת אליו מכל מחשבי החברה. פתרון זה יאפשר אבטחת מידע אופטימלית ושמירה על הסודות המסחריים של החברה. כמו כן, תתבסס מערכת המידע על מערכת הפעלה מסוג Windows Server הקיימת כבר בארגון, וזאת על מנת לחסוך עלויות נוספות הכרוכות בהחלפת מערכת הפעלה בכל הארגון. בסיס הנתונים של המערכת יהיה SQL Server Microsoft, בסיס נתונים המאפשר פיתוח בפשטות ונותן מענה למערכות מכל סדרי הגדלים. החלופה הטכנולוגית הנבחרת לשפת התכנות היא טכנולוגיית ASP שהינה הכלי המתקדם ביותר כיום לפיתוח אפליקציות דינמיות ואקטיביות באינטרנט.

החלופה הנבחרת כוללת מערכת המבוססת על ארכיטקטורה מרוכזת. חלופה זו הינה בעלת עלות הקמה נמוכה ומאפשרת תחזוקה ותפעול נוחים. בנוסף, ריכוזיות המערכת מאפשרת לקבל את אבטחת המידע ההכרחית למערכת המכילה סודות מסחריים. חלופה זו מאפשרת ניצול מקסימאלי של המשאבים והתשתיות הקיימות בארגון. ארכיטקטורת שרת-לקוח שנבחרה היא מודל 3 השכבות אשר הינו קל ופשוט לתחזוקה ומאפשר גמישות לשינוי רכיבים במערכת תוך שמירה על רמת אבטחה גבוהה והפרדה בין השכבות.

תוצרי הפרויקט כוללים את תיחום ותיכון המערכת והגדרת כלל הדרישות מהמערכת, כמו כן מוצגות כלל החלופות לביצוע הפרויקט וההשוואה ביניהן. בנוסף הוכנה תכנית בדיקות מערכת לכלל המודולים במערכת.

כמו-כן, נבנה דגם אבטיפוס של המערכת המוצעת. הדגם נבנה בהתאם לנתוני האפיון והעיצוב כפי שהוגדרו במהלך הפרויקט.

(בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏490.00 ₪

תוספות