עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית אלימות ועישון, מתאם אלימות בין נוער מעשן לנוער לא מעשן, עישון, אגרסיות SPSS כמותני (עבודה אקדמית מס. 12025)

‏390.00 ₪

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12025
עבודה אקדמית אלימות בין נוער מעשן לנוער לא מעשן, עישון אגרסיות SPSS כמותני

שאלת המחקר

מהו ההבדל באלימות בין נוער מעשן לנוער לא מעשן ?

תוכן עניינים

מבוא     

סקירת ספרות   

עישון    

עישון מהו?       

העישון הפאסיבי

מהו טבק?        

נזקי העישון       

הסיבות להתחלת עישון בקרב בני נוער    

הרגלי עישון , עמדות והתנהגות בקרב מתבגרים – ממה הם מושפעים?      

אלימות נוער     

גילויי תוקפנות בקרב ילדים         

ניתוח מקרה בבית ספר של אלימות         

סיבות וגורמים להתפרצויות תוקפניות אצל ילדים בגיה"ר   

שיעור האלימות בבתי ספר הערביים        

עמדות 

הגדרת העמדה ואיפיוניה

מרכיבי העמדה 

כיצד נוצרות עמדות       

הקשר בין עמדה להתנהגות        

שיטה - מתודולוגיה        

המדגם ודרך הדגימה:    

כלי המחקר       

מהלך המחקר ושמירה על אתיקה:           

ממצאי המחקר  

שאלון דמוגרפי  

שאלון עמדות    

ביבליוגרפיה      

שאלון   

שאלון דמוגרפי  

שאלון עמדות    

SPSS    

 

הנושא עליו אכתוב בעבודתי הוא עישון בקרב בני נוער, נושא זה מאוד אקטואלי בימינו. נושא זה משמעותי ביותר בקרב המתבגרים , הוריהם וכל הסובב אותם עקב שכיחותה של התופעה הנ"ל בחברה המודרנית שאנו חיים בה.

בעבודה זו אני אחקור מהו ההבדל באלימות בין נוער מעשן לנוער לא מעשן ?

על מנת לחקור שאלה זו אשתמש בשאלון לדיווח עצמי, שאלון זה יבדוק את עמדת הנחקרים לגבי תופעת העישון , כאשר אסטרטגיית המחקר היא מחקר כמותי.

הנושא התברר כמרתק : עישון בקרב בני נוער, נושא זה מאוד אקטואלי בימינו. נושא זה משמעותי ביותר בקרב המתבגרים , הוריהם וכל הסובב אותם עקב שכיחותה של התופעה הנ"ל בחברה המודרנית שאנו חיים בה.

בעבודה נמצא כי יש הבדל מובהק באלימות בין נוער מעשן לנוער לא מעשן !

על מנת לחקור שאלה זו נעשה שימוש בשאלון לדיווח עצמי, שאלון זה בדק את עמדת הנחקרים לגבי תופעת העישון , כאשר אסטרטגיית המחקר היא מחקר כמותי.

 

נמצא מתאם בין עישון לאלימות.

 

שאלון עמדות

 

ההיגד

מסכים

מאוד

מסכים

בדרך כלל לא

לא מסכים

1

נושא העישון בקרב בני נוער מדאיג אותי מאוד.

 

 

 

 

2

יש לחוקק יותר חוקים למניעת עישון במקומות בילויי ציבוריים.

 

 

 

 

3

מכעיס אותי החוק החדש האוסר עישון במקומות ציבוריים.

 

 

 

 

4

יש קשר בין תופעת העישון בקרב בני נוער לבין אלימות. 

 

 

 

 

5

אני מעודד את חבריי להתחיל לעשן, אין קשר בין עישון לאלימות, להיפך עישון מרגיע.

 

 

 

 

6

יש קשר בין עישון לאלימות, עישון לא מרגיע.

 

 

 

 

7

עישון בקרב בני נוער הוא דבר שלילי, התרועעות עם מעשנים עלולה להביא לאלימות עקב פריקת עול ומשמעת

 

 

 

 

8

יש לעודד פעילות בית ספרית למניעת שימוש במוצרי טבק בקרב בני נוער.

 

 

 

 

9

אני תמיד ממליץ לחבריי המעשנים להפסיק לעשן.

 

 

 

 

10

יש להתיר מכירה של מוצרי טבק לבני נוער מתחת לגיל 18.

 

 

 

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

כ' כרמי "השפעת העישון על בריאות האדם" בריאות הריאה, בטאון מרכז המידע למחלות ריאה ונשימה

ב' כהן "מיגור העישון הכפוי- חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון", עמותת אויר נקי


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות