עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית פורנו, חוק הפורנו, פורנוגרפיה, חופש הביטוי, חופש הביטוי הפורנוגרפי ברשת (עבודה אקדמית מס. 12023)

‏290.00 ₪

25 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12023

עבודה אקדמית פורנו, חוק הפורנו, פורנוגרפיה, חופש הביטוי, חופש הביטוי הפורנוגרפי ברשת

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי חוק פורנו ?

תוכן עניינים

מבוא

מחקרים על השפעות הפורנוגרפיה

פורנוגרפיה: מהעידן הטרום-אינטרנטי ועד ימינו

פורנוגרפיה ואינטרנט

המשפט בישראל -הסדרת הביטוי הפורנוגרפי

איסור פורנוגרפיית ילדים

חופש הביטוי ופורנוגרפיה ברשת: הדילמה של הגבלת הפורנוגרפיה לעומת הפגיעה בחופש הביטוי

חוק הפורנו

ביבליוגרפיה

נספח חוק הפורנו

 

סוגיית הפורנוגרפיה, המעסיקה את העולם המערבי כולו, מתרכזת סביב הצורך או אי הצורך בהגבלתה. אחד הקשיים הטבועים בדיון בפורנוגרפיה ובהגבלתה הוא התנגשות של שני ערכים, חופש הביטוי מול פגיעה בפרט.

פרסומים פורנוגרפיים מואשמים בהשחתת המידות והמוסר הציבורי, בפגיעה בערכי דת או ברגשות הציבור, בקשר לאלימות נגד נשים (אונס) ובתמורה ליצירתו ולהנצחתו של אי-שוויון בין המינים. מנגד, יש הטוענים כי פרסום פורנוגרפיה הוא סוג של ביטוי, ובשל כך יש לראות את הסוגיה במשקפיו של עקרון חופש הביטוי, שנחשב לעיקרון מרכזי בהגות הליברלית[1].

הגישה החופשית של קטינים לפורנוגרפיה היא אחד המניעים, אם לא המניע העיקרי, לשאיפה להסדיר את הרשת, לקיים רגולציה על הביטוי באינטרנט ולמעשה להגביל את החופש הביטוי ואת ההפצה של פורנוגרפיה ברשת.

אחת התופעות החדשות שהוליד האינטרנט היא התפשטות חסרת-תקדים של פורנוגרפיה.

הבעיה הראשונה שיש לפתור על מנת לאפשר אכיפת איסור על הפצת חומר פרוגרפי באינטרנט היא השאלה היכן מתגבשת עברת ה'הפצה' (שעליה בדרך כלל מוטל האיסור בנוגע לחומר פורנוגרפי) ויוצרת זיקת תחילה של די הענשין עליה. בעיה נוספת נוגעת להסדרים המתאימים העשויים להבטיח אכיפה וענישה של עבריינים מחד גיסא, וחסימה של פרסומים לא רצויים מאידך גיסא- הן בנוגע להגבלות מוחלטות והן בנוגע להגבלת יחסיות.

יצוין כי דרך מרכזית להתמודדות עם בעיה זו היא בתחום שיתוף הפעולה הבין-לאומי. אכן, בתחומים רבים הקשורים להפצת פורנוגרפיה מתרחשת פעילות בין-לאומית ערה, הכוללת חקיקה בתחום המשפט הבין-לאומי יחד עם פעילות של ארגונים וולונטריים. אמנם, בעקבות הבדלי תרבות בין המדינות השונות יש גם הבדלים בין הסטנדרטים והנורמות. לכן המאמץ הבין-לאומי המשותף מתרכז בנושאים הנמצאים בקונסנזוס, כגון איסור על פורנוגרפיית ילדים. אולם באשר לנשאים אחרים מקשים הבדלים אלו על הגעה להסדרים מסכמים, מה גם ששיתוף פעולה בין-לאומי הוא עניין האורך, מטבע הדברים, זמן רב. 104 פורנוגרפיה: מוסר, חירות, שוויון.

פורנוגרפיה הינה מקרה ייחודי, משום שבניגוד לסוגיות אחרות העולות לדיון באשר לצורך בהגבלת חשיפתן, פורנוגרפיה מהווה פגיעה הן בעבור הצד הנחשף למסר והן בעבור יוצר המסר. חלק מתעשיית הפורנוגרפיה מאופיינת בהסתמכות על ניצולן של הנשים המשתתפות בה. במקרים קיצוניים מתאפיין ניצול זה בשימוש בכוח ובאיומים, בפגיה במחירות (על-ידי חטיפה וכליאה) וכד' – פעולות אשר ללא ספק אסורות לפי החוק. 

הרשת גועשת מאז שהממשלה אישרה את החוק לסינון תכנים בלתי-הולמים באינטרנט או 'חוק הפורנו', כפי שהוא מוכר בציבור הרחב. על פי הצעת החוק, שיזמה חברת הכנסת שולי מועלם ואושרה פה אחד על ידי ועדת השרים לחקיקה, הגישה לאתרים עם תוכני אלימות או פורנוגרפיה תוכל להעשות רק אחרי בקשה מפורשת של המשתמש מספקית האינטרנט שלו. בנוסח ההצעה כתוב כך: "ספק גישה לאינטרנט יספק לכל מנוייו שירות יעיל לסינון של אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט, בשים לב למקובל בתחום ובהתאם להוראות שיקבע השר".

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

[1] אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד - ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל, הוצאת דביר, 2017

[2] וייסבלאי, א'. פיקוח והגבלות על תכנים באינטרנט לצורך הגנה על ילדים ובני נוער. הכנסת, מרכז המחקר והמידע. 

[3] גרייבר-שוורץ, מ'. (2016, נובמבר). הצעת חוק חסימת תכנים פוגעניים. איגוד האינטרנט הישראלי.

 

תח


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה