עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה אקדמית מיסוי מקרקעין: ארנונה, מס רכוש או מס שירותים, מיסים של מקרקעין, נדל"ן (עבודה אקדמית מס. 12015)


‏390.00 ₪

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12015


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי מיסוי הארנונה מס רכוש או מס שירותים ?

תוכן עניינים

מבוא    

ארנונה 

שאלת המחקר   

מיסוי הארנונה מס רכוש או מס שירותים ?           

ארנונה היא מס כללי (לא ייעודי/לא צבוע) כמו שאר המיסים בישראל

ארנונה ומס כללי

האם יש הגיון בגביית מס מקומי?

החלפת הארנונה במס רכוש        

תולדות חקיקת הארנונה בישראל

מס רכוש          

קרקע חקלאית   

חיוב במס רכוש 

שומת הקרקע    

מצב מס רכוש כיום        

גלגוליו של מס רכוש       

מי קבע את שיעור מס הרכוש ששולם?     

מה היה שיעור מס הרכישה שהוטל על קרקע החייבת במס זה?      

מס רכישה? מס רכוש? מה ההבדל?        

מס רכישה        

גובה המס         

תיאום מס רכישה בין ישראל למדינות אחרות        

הליכי גבייה של ארנונה   

הנוסח החדש של פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות       

האחדת ארנונת הרכוש עם מס הרכוש     

הרפורמה בשנת            

חקיקות נוספות 

קריטריונים לחיוב בארנונה          

צו הארנונה של הרשות המקומית 

תשלומי ארנונה על ידי רשויות ציבוריות   

תקיפת החיוב בארנונה   

ארנונה ומס רכוש - הבדלים        

ארנונה על דירות רפאים מס רכוש לכל דבר          

הפרטה וארנונה 

יתרונות וחסרונות לתהליך הפרטה          

השוואת גביה ע"י הפרטה: הפרטת שירותי הספקת המים והביוב בישראל    

סיכום   

ביבליוגרפיה      

 

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. בישראל הקריקטריונים העיקריים לגובה הארנונה הם שטח הנכס שעליו היא מוטלת, סוג השימוש בנכס מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה וכדומה, מיקומו של הנכס שכונת יוקרה, אזור מסחרי מפותח, שכונה המאוכלסת בידי תושבים בעלי אפיון סוציואקונומי נמוך וכן הלאה ומצבו הכלכלי של התושב.

בארץ ישראל הונהגה הארנונה בתקופת המנדט הבריטי בשנת 1934, מתוקפה של פקודת העיריות.

בסעיף 8(א) לחוק ההסדרים נקבע כי: "הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס, לשימושו ולמקומו, ותשולם בידי המחזיק בנכס" ומאז חקיקת חוק ההסדרים מוגבל סיווגו של נכס לצורך חיוב בארנונה לפי שלושת הקריטריונים: סוג נכס, שימושו ומיקומו.

על פי חוק אין חובת תשלום ארנונה על קרקע עליה לא נבנה דבר.

שטח

למרות הניסיון ליצור אחידות בשיטת החיוב, הרשויות המקומיות משתמשות בשיטות שונות לחיוב בארנונה:

שיטת ברוטו-ברוטו, לפיה נמדד שטח נכס על פי התכסית, קרי, בהתאם לשטח הברוטו של הנכס לרבות הקירות החיצוניים ולרבות חלק יחסי בשטחים משותפים.

שיטת נטו-נטו, לפיה נמדד שטח הנכס בהתאם לשטח הנכס הפנימי, ללא שטחים משותפים, ללא קירות פנימיים וללא קירות חיצוניים.

שיטת ברוטו, לפיה נמדד שטח הנכס בהתאם לשטח הנכס החיצוני אך ללא שטחים משותפים שאינם בחזקת משתמש מסוים.

שיטת נטו, לפיה נמדד שטח הנכס ללא שטחים משותפים וללא שטח קירות חיצוניים, אך עם קירות פנימיים.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אבי גורמן, מיסוי מקרקעין (2017)

משה אלפסי הקודקס המקיף של דיני המיסוי המוניציפלי בישראל, הוצאת אוצר המשפט, 2016.
יורם גבאי מערכת המסים של מדינת ישראל: סקירה ביקורת, הצעות 
 
wikipedia
 
תח

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)