עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סייעות גן ילדים, רפורמה תקן סייעת שניה, היסטוריה של החינוך, מדיניות החינוך (עבודה אקדמית מס. 12010)

‏390.00 ₪

35 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12010
עבודה אקדמית סייעות גן ילדים, רפורמה תקן סייעת שניה, היסטוריה של החינוך, מדיניות החינוך

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי רפורמת תקן סייעת שניה לאור ההיסטוריה של החינוך?

תוכן עניינים

פרק 1 - מבוא                                                                                                    

פרק 2 – רקע

2.1 המסגרת החינוכית – גן ילדים                                                                       

2.2 הצוות החינוכי בגן                                                                            

פרק 3 - הרפורמה

3.1 הרקע לביצוע הרפורמה                                                                     

3.2 הרציונל לביצוע הרפורמה כפי שמוגדרת במסגרת הרפורמה                 

3.3 מה כוללת הרפורמה?                                                                        

3.4 משמעות הרפורמה                                                                            

פרק 4 - תרומות ההיסטוריה של החינוך למדיניות החינוך ולעיצובה

4.1 הערכה היסטורית של יישום תיאוריות

 חינוכיות בכלל ובמדיניות חינוך בפרט                                                    

4.2 לימוד ה"פוליטיקה" שמאחורי קבלת ההחלטות                                  

4.3 בחינה היסטורית של תכניות לימודים פורמאליות

 ובלתי פורמאליות ושיטות הוראה למידה                                                

4.4 בחינה היסטורית של החינוך במובנו הרחב:

 כל גורמי החינוך, הפורמאליים והבלתי-פורמאליים                                 

4.5 חקר משולב של תולדות הממסד "הרשמי",

 השיח ה"חברתי-ציבורי"; וקובע-מדיניות/ה"אישי"                                 

4.6 בחינה היסטורית של רפורמות חינוכיות (במבט מאקרו)                                   

פרק 5 – סיכום                                                                                                  

בביבליוגרפיה                                                                                                    

 

"רפורמת הסייעת השנייה" לגני הילדים אשר הוביל האגף הקדם יסודי במשרד החינוך לטובת קידום החינוך בילדים בגיל הרך החלה במימושה בשנת הלימודים תשע"ו. הרפורמה עוסקת בתחומי ליבה עיקריים: תוספת של כוח אדם – סייעת – נוספת לצוות הגן, תוספת תקציבים להעשרה פדגוגית וחלוקה של אשכולות גנים לטובת מתן הדרכה על ידי "גננות מובילות", אלו על פי קריטריונים שנקבעו. בעבודה זו ארצה לבחון את הרפורמה בראייה היסטורית תוך התמקדות בתרומות היסטוריות אשר ניתן לזהות בקיומן. (וינברגר, 2016)

בתפקידי אני מנהלת את המרכז לגיל הרך בצפת , שירות אשר מונגש לתושב כחלק ממערכת החינוך הפורמלית בעיר. המרכז לגיל הרך מלווה את פעילות גני הילדים וצוותיהם, הרפורמה של הסייעת השנייה משפיעה מאוד על הרכב הגן והעבודה שבתוכו וזהו נושא אשר מעסיק את הצוותים בגני הילדים באופן יום יומי - גם את הצוותים עצמם וגם את אנשי המקצוע המלווים: פיקוח, הדרכה, פסיכולוגיים ועוד. אני מעוניינת להבין את ההשתנות של העבודה בתוך הגן והצרכים העולים מתוכה וזו הסיבה שבחרתי להעמיק בנושא הזה. בנוסף, במסגרת פעילות המרכז אני מעוניינת להציע לגננות ולסייעות תכנים/ השתלמויות/ הרצאות וסדנאות בנושאים רלוונטיים ועבודה זו יכולה לעזור לי במשימה זו.

על מנת להכיר את הקונטקסט הרחב אתייחס בעבודה למסגרת החינוכית גן הילדים באופן כללי , אציג את הרקע לקיום הרפורמה, מתווה הרפורמה , הרציונל והמטרות - בהתייחסות למציאות העבר וההווה. בנוסף אתייחס לנושא של "עבודת הצוות" של הצוות החינוכי בגן כשינוי עיקרי ומוביל במסגרת הרפורמה.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

וינברגר יהודית, חינוך בעידן של אי-ודאות . הוצאת רסלינג, 2016.

גוטרמן, י. ( 2016). בדרך למנהיגות חינוכית: מנהל בית הספר כמנהיג של תהליכי הוראה ולמידה באמצעות צפייה ומשוב. החינוך וסביבו: שנתון מכללת סמינר הקיבוצים. 26-11.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות